Sfałszowane przepowiednie III

Sfałszowane przepowiednie – Fatima
część III

W poprzedniej części fałszowanie Fatimy miało też odniesienie do ludzi kościoła. Zastanówmy się czy rzeczywiście znamy dokładnie trzecią część przepowiedni fatimskich? Otóż nie znamy i nasuwa się tu określenie – zafałszowywanie przez przemilczanie niektórych przesłań, niewygodnych dla kościoła. Przemilczane wątki dotyczą jak wspomniałam w pierwszej części, ostatnich soborów. Jak i również słów Matki Bożej o tym, że pozwoli się Szatanowi na opanowanie Watykanu.

Te przepowiednie są jak najbardziej kompatybilne z przepowiedniami wielkiego Papieża Leona XIII, który to swoje przepowiednie przekazywał na podstawie wizji, będących jego udziałem, przed ponad 140 laty. Jedna z wizji bardzo koresponduje z ostrzeżeniami Matki Bożej Fatimskiej. Otóż Leon XIII ujrzał atak demonów na Watykan i usłyszał rozmowę Jezusa z Szatanem, w której to Szatan założył się jakby z Jezusem, że zniszczy Kościół w ciągu 100 lat, Jezus przyjął zakład.

Szatan zapowiedział również, że zasiądzie w Watykanie, w jednej z wizji Leona XIII. Poddając obserwacji jakim masońskim „obróbkom” jest poddawane Chrześcijaństwo we współczesnych nam czasach i w dodatku przy aprobacie zwierzchnictwa kościelnego, możemy sądzić że owe przepowiednie powoli się zaczynają spełniać. Najwyraźniej zaczynamy odchodzić od pierwowzoru nauk Jezusa ulegając tzw ciemnej stronie mocy.
Po przerażających wizjach dotyczących ataku sił demonicznych na Kościół, który tworzą wierni, Leon XIII napisał specjalny egzorcyzm, był on odmawiany na kolanach po każdej mszy i jako wezwanie do przywódcy zastępów niebieskich Archanioła Michała. Ostatni sobór watykański ten egzorcyzm wycofał, jest niezwykle interesującym w jakim celu to uczynił, czyż nie na żądanie sił masońskich ?

Przed tym tak bardzo przestrzegała Matka Boża, by nie słuchać podpowiedzi ciemnych sił podsuwających nam różne rozwiązania dotyczące Kościoła jak i pozornie łatwe rozwiązania życiowe, które tylko z pozoru będą wyglądać na łatwe a doprowadzą do wyginięcia całych narodów.

A kto nam te łatwe rozwiązania podsuwa, już Leon XIII w swojej encyklice poświęconej masonerii, powiedział że masoni ustawami na pozór nie wywierającymi gwałtu, w rzeczy samej krępują człowieka bardziej niż on może sobie wyobrazić. Dyskretnie uzależniając człowieka od jego żądz, pozornym dogadzaniem usypiając dzielność i cnotę. Jednym słowem wychowują niewolników – zniewieściałe generacje beż kręgosłupa moralnego, którymi bardzo łatwo sterować.

Wszystkie te zabiegi mają służyć jednej rzekomo religii światowej i jednemu rządowi światowemu panującemu nad tą częścią społeczeństwa, któremu pozwolą przeżyć.
Zafałszowali tym samym słowa Jezusa „Jedna owczarnia i jeden pasterz”, które to przypomniała Matka Boża w Fatimie. Niemniej to pojęcie, które sobie dla swoich celów sparafrazowali, jest zarezerwowane na powtórne przyjście Jezusa. Jedna religia będzie wtedy wyznawaniem Jezusa i to wyłącznie Jezusa a nie czegoś podsuniętego przez masonów.

Innym sposobem fałszowania Fatimy a raczej jej dyskredytowania jest rozprzestrzenianie dyskretnie i subtelnie najpierw wśród ezoteryków, potem przez nich na miłośników teorii UFO, jakoby Fatima była manipulacją obcych. Innym jeszcze wariantem jest, że to hologram reptilian. Owych reptilian, również masoni podrzucili „ciemnemu ludowi”. Aczkolwiek mają z czego wybierać, istoty o zbliżonym wyglądzie istnieją ale w innej rzeczywistości tzw. piekielnej, bo są to mieszkańcy ciemnej strony mocy, które oni znają. Niemniej te istoty nie przemieszczają się statkami w naszym tego słowa znaczeniu, ani nie wysyłają hologramów.

Wedle przepowiedni niedługo już pewnie będziemy świadkami takich hologramów autorstwa NWO, jednak na obecnym etapie rozwoju ludzkości trudno będzie na dłuższą metę uprawiać tego rodzaju „cuda”. W każdym razie raczej wielu oszukają pozornie charyzmatycznym Antychrystem, aniżeli typowo technicznymi zbiegami, o czym również mówiła Matka Boża W Fatimie.

Sporo wątków trzeciej części przepowiedni przedostało się dzięki niedyskrecji watykańskiej do szerszych kręgów społeczeństwa, jednak taki sposób podawania wiadomości jest zaplanowany. Mianowicie jeden z tych wątków to dotyczący tzw. broni klimatycznej czyli sposobów manipulowania zjawiskami pogodowymi, więc pewne kataklizmy, które zapowiedziała Matka Jezusa w Fatimie można obecnie wypróbować, dla wywołania chaosu i strachu, które miałyby sugerować rzekomo spełniające się przepowiednie, które w rzeczywistości nimi nie będą.

Następny wątek to, rzekome nienawrócenie się Rosji, chodzi tutaj o sianie wrogości między chrześcijanami Europy Wschodniej i Środkowej. Jako przykład podaje się szczególnie w mediach zachodnich pozostawianie pomników zasłużonych komunistów ze szczególnym uwzględnieniem mauzoleum Lenina. Nie mam wiadomości na temat innych miejsc i komunistycznych pomników w Rosji, natomiast jeżeli chodzi o mauzoleum Lenina to jest na nie nałożona klątwa talmudyczna. Oznacza to, że zburzenie owego mauzoleum spowoduje trzęsienie ziemi w Moskwie i zalanie większej części tego miasta.

Moskwianie być może coś w tam podejrzewają, bo często urządzają pod mauzoleum Włodzimierza Iljicza happeningi oblewając je kubłami wody święconej. Jeżeli nawet potraktujemy te działania pół żartem pół serio, to według osób zajmujących się dziedzinami wiedzy zwanej potocznie nadprzyrodzoną, nic nie dzieje się bez przyczyny. Aczkolwiek z wiedzy mi przekazanej woda święcona niestety nie pomoże, muszą być odprawione odpowiednie rytuały, zresztą może okres działania owej klątwy dobiega końca.? Klątwę nałożył na ewentualnych chętnych do zburzenia tego miejsca sam Wolf Messing żydowski mag na usługach Stalina ( o nim pisałam na stronie w artykułach z zeszłego roku).

Następne sfałszowane przez iluminatów wątki to:
-Polska jako jedyna ocaleje
-Amerykanie nie będą mieszać się do wojny
-Ameryka nie ucierpi tak jak Europa podczas ewentualnej trzeciej wojny światowej
-Rosja runie na Europę
-Chińczycy zaatakują Rosję
Powyższe iluminackie „korekty” są przeznaczone dla manipulacji społeczeństw, a bardziej zorientowani w polityce powinni zauważyć, że brzmią jak tezy żyda Friedmana amerykańskiego politologa (ILUMINATA), ostatnio prezentowanego przez główne media w Polsce, łykające z niezmiernym zachwytem jego manipulanckie wywody.

Otóż Przepowiednie Matki Bożej zaczynają się zawsze od słowa „jeżeli”, czyli nie muszą się spełnić jeżeli ludzie się zastosują do Jej wezwań.

Polska ocaleje… i Matka Boża dodaje jeżeli zastosuje się do jej poleceń czyli zacznie walczyć z grzechami, których krytykę współczesna opcja lewacka uznaje za mowę nienawiści – jasno i wyraźnie wybrzmiewają te słowa Marii Panny. Kościół polski ma być kościołem Jezusa a nie podporządkowanym jakiemuś bogu powiedzmy z „ Basenu Morza Śródziemnego”. Kapłani mają się nawrócić.

Nie ma nic za darmo, porzućmy złudne nadzieje i usypianie nas przez masonów, że możemy sobie spokojnie pławić się w nierządzie moralnym, który nam oni podsuwają jako sposób na życie a i tak zostaniemy nagrodzeni. Nie ma takiej opcji, tylko że tym razem przetrwają obudzeni i sprawiedliwi, by dać początek prawdziwie nowemu człowiekowi.

Natomiast ziemia polska rzeczywiście najmniej ucierpi, ale wiele obszarów zostanie zaatakowanych niemieckimi bombardowaniami, i będzie ogromny głód.
– Rosja nie runie na Europę, tylko na Niemcy i Polsce nic złego nie uczyni.
Chińczycy nie zaatakują Rosji tylko jedna część ich wojsk będzie walczyła z Amerykanami na morzu, druga przejdzie przez Europę. Nie będą niszczyć Słowian, natomiast WYPOWIEDZĄ WALKĘ NWO I TYM SAMYM BANKSTERSTWU AMERYKAŃSKIEMU.
CHIŃCZYCY NIE ZAATAKUJĄ ROSJI, PONIEWAŻ INTERESY TYCH DWÓCH KRAJÓW OD 21 WIEKU BĘDĄ ZBIEŻNE(poddaję pod przemyślenie , zdziwienie polityków zachodnich, że Rosja nie niepokoi się faktem zgromadzenia przy jej granicy dużych sił chińskich) – Rosja wie bowiem, ze siły te nie wystąpią przeciwko niej – pewien wątek przepowiedni zaczyna się realizować…. .
zniszczona zostanie większość krajów Europy Zachodniej a większa połowa Anglii znajdzie się pod wodą
STANY ZJEDNOCZONE ZOSTANĄ ZNISZCZONE AŻ PO KANADĘ, DUŻA CZĘŚĆ KANADY ZOSTANIE UNICESTWIONA NIESPOTYKANYMI POWODZIAMI.
CAŁA AFRYKA PÓŁN. POZOSTANIE NA DŁUGIE LATA BEZ WODY.
Reasumując – wobec tych wszystkich potworności, które nie muszą nastąpić „jeżeli”… . Najlepiej wyjdą z całego światowego konfliktu kraje słowiańskie. Niestety część południowych Chin zostanie zniszczona przez atak broni amerykańskiej, nie oznacza to pokonania Chin.
Moim skromnym zdaniem „jeżeli” już się realizuje. Kraje zachodnie, które poświeciły się rytualnie podczas masońskiego obrzędu otwarcia tunelu Sant Gottard w Szwajcarii sadzą, że właśnie wygrały bieg o przetrwanie – jakże się mylą.

Wnuczka słowiańskiej wiedźmy

Dodaj komentarz