Trzecia wojna tak czy nie?

Wracam jeszcze raz do przepowiedni, otóż piszecie, że przeglądacie fora internetowe i namnożyło się ostatnio mnóstwo katastroficznych przepowiedni o mającej nastąpić w ciągu co najmniej dwu lat,  potężnej trzeciej wojnie  światowej z udziałem broni jądrowej. TAKA  WOJNA W TYCH  LATACH NIE  NASTĄPI .  Wszyscy straszący podpierają się Ojcem Pio, Nostradamusem czy Babą Wangą, ta ostatnia jedynie miała dosyć dużą sprawdzalność, jednakże nie zawsze była dokładna jeżeli chodzi o czas. Należy jeszcze wspomnieć o naszym Ojcu Klimuszko który jednak jest bardzo wiarygodny, bo jego przepowiednie sprawdziły się na naszych oczach min. ludzie o ciemnych twarzach na okrągłych łódkach… . Bywa, i tak u jasnowidzów, że  wizje najbliższe mieszają się z tymi z bardzo dalekiej przyszłości, u niektórych jest autosugestia pod wpływem przypowieści biblijnych.
Jeżeli zaś chodzi o Ojca Pio to dziwnym trafem wiele z jego wizji przypomina proroctwa żydowskich ksiąg Ezechiela, można  sobie porównać te katastroficzne przepowiednie starożydowskich proroków Ezechiela i Daniela, na których bazowała większość jasnowidzów . Zaznaczam tutaj, że nie lekceważę Ojca Pio na pewno był oddany Bogu i kościołowi, była to też godna szacunku postać pomimo że akurat naszym krajem nie miał minimalnego zainteresowania. Pragnę przypomnieć, że Słowianom nigdy nie poświęcił ani słowa przedstawiając swoje wizje, najchętniej mówił o narodach Europy zach. 
 Nie zgadzają się też z STS jego proroctwa dotyczące trzeciej wojny światowej,  Ojciec Pio twierdzi, że ocaleją tylko ludy na południe od Dunaju, czyli kto? Włosi, połowa Niemców, Austriacy, Arabowie, Żydzi i Murzyni ? To są ludy na południe od Dunaju. Nie ma słowa o Polsce i Polakach. Z kolei w proroctwie o trzech dniach ciemności, twierdzi, że Bóg ochroni „wybranych” oraz dobytek (zwierzęta) wybranych. Nieustająca śpiewka o wybranych, jaką z kolei ponoszą winę te zwierzęta, które maja być wyniszczone za to, że nie należą do wybranych?. Według STS nasz Bóg kocha nas jednakowo i nie planuje nas straszyć ani nie przywiązuje wagi do bzdur. Wszelkie zmiany w klimacie są wynikiem naszej rabunkowej gospodarki i nieposzanowania przyrody, oraz od faktu który przypominam wielokrotnie, że Ziemia tylko w połowie należy do Światła.
Jest przecież rzeczą najprostszą wieszczyć ogromne wojny i zniszczenia by żerować na ludzkim strachu, nie będzie wojny atomowej i nie będzie tych trzech dni ciemności, w tej epoce, jeżeli będą jakieś dni ciemności to będą one spreparowane przez HARP, który bawi się pogodą a masoneria żeruje na ludzkim strachu. CHINY  NIE ZAATAKUJĄ  ROSJI, ZAATAKUJĄ  KOGOŚ  INNEGO  I NIECH  TEN  KTOŚ  JUŻ  ZACZYNA   SIĘ  BAĆ.
NIE   POMOGĄ  IM  NAWET  DOBRE  STOSUNKI  Z  SZATANEM, OJ NIE , NIE ! Jeżeli ktoś bierze pod uwagę sfałszowaną przepowiednię fatimską, którą nas straszą jak to Chiny runą na Rosję i wtedy cały Zachód ruszy bronić Rosji… . Zapewniam Was, że masoński Zachód przypatrywał by się takiemu obrotowi sprawy z przyjemnością, tak jak zawsze czynił przy okazji rozdzierania Słowian polskich.
POWTARZAM  JUŻ  KTÓRYŚ   RAZ  Z  RZĘDU  SŁOWIANIE  NIE POZWÓLCIE  SIE  STRASZYĆ  CHINAMI,  CHINY SŁOWIAN   NIE  SKRZYWDZĄ!
Jeżeli dojdzie do przemarszu żółtego mrowia, to jedynie co może nastąpić to głód, niestety tak bywało i  w przeszłości, nawet jeżeli wojska przetaczały się przez dane terytorium i nie krzywdziły mieszkańców, to jednak trzeba było oddać część pożywienia. 
 W STS wyraźnie jest napisane, że  nasz Trójgłowy Bóg (w Trójcy Jedyny jak nazywają Go chrześcijanie) mógł liczyć na jeden naród, który zawsze w historii ludzkości utrącał łeb wężowi, żółtą rasę a my  Ariowie tylko pomagaliśmy. Ten naród uczynił to dwa razy w historii ludzkości i uczyni to trzeci raz. Jestem Słowianką i ucieszyłoby mnie gdyby to Słowianie mogli się tak wsławić, niestety muszę pisać zgodnie z STS. Niemniej  jest też napisane, że Słowianie będą mieli szansę uczestniczyć w unicestwieniu węża, jednakże tylko część z tej szansy skorzysta. 
Na razie w dobrych stosunkach z Chinami  jest Rosja, więc może Słowianie rosyjscy dołączą do walki  z wężem gdy nadejdzie odpowiedni czas. Może ktoś zadać pytanie dlaczego w tej ostatniej największej wojnie ma przemaszerować żółte mrowie, przecież czas wojen konwencjonalnych będziemy mieli niejako za sobą. A więc to nie będzie typowa walka na oręże tylko z jednym lub kilkoma krajami ale z nacją,  która  jest tak wmieszana w inne rasy i udaje obywateli krajów, które kiedyś udzieliły jej gościny –  trzeba będzie mrówczej pracy aby wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnicze manipulowanie światem – opiekunów węża, wychwycić. Znajdzie się oczywiście sporo Chrześcijan, którzy uwierzą  fałszywemu prorokowi i raczej pozwolą się unicestwić aniżeli pomogą żółtej rasie, oni oczywiście stracą życie. Jak wiemy my i Rosja jesteśmy chrześcijańskimi krajami, Rosja w obecnym czasie nawet ściślej jest związana z cerkwią prawosławną aniżeli w innych okresach swej historii.
Wiele razy już pisałam, że żółte mrowie  ruszy się wtedy gdy syn Demona będzie na planecie Ziemia. Układ gwiazd wskazywał by na datę jego urodzenia we wrześniu 2017 roku, jednakże według STS taki układ ma być też za sto lat,  to może to oznaczać, że albo dziecko Demona będzie tak długo żyło, albo się urodzi za sto lat. Jakie znaki będą temu towarzyszyć opisywałam i każdy sam może sobie porównać. Przekaz STS mówi, że Antychryst rozpocznie swą działalność jako dorosły człowiek, choć czasem jakieś skąpe wiadomości mają się przedostawać do mediów już w okresie dzieciństwa (ma być kreowany  na cudowne dziecko indygo czy nawet kryształowe).
W historii żółtej rasy były również czasy upadku moralności ale ta rasa szybciej  się z tego podnosiła aniżeli inne rasy.  Natomiast okresy nihilizmu i zepsucia wśród rasy białej występowały często, należy zaznaczyć, że generalnie  nie uczestniczyli w tym Słowianie, jedynie jeśli już to jednostkowo. Jeżeli uważamy, że w obecnym czasie  moralność szczególnie w krajach zachodu czy Stanach jest w stanie katastrofalnym to się mylimy, opisy które znam ze Starego testamentu Słowian były zatrważające. W związku  z tym nie uważam by to był już czas strasznych wojen, które mają nastąpić, tym bardziej, że era wodnika ma być w przeważającej mierze okresem relatywnie spokojnym. Nie oznacza to, że będzie całkowicie wolna od konfliktów i regionalnych wojen, które będą miały nawet szerszy zasięg ale nie będzie to wojna globalna.
Natomiast depopulacja ludzi ma być czyniona w inny sposób, przy pomocy różnych śmiertelnych środków,  także w pierwszych numerach gazety przedstawiłam przepowiednię o niezauważalnym granacie etnicznym czyli bezwonnej, niewidzialnej broni, która będzie wyniszczała tylko młodych Słowian.  Jest cała gama takich możliwości, że niekonieczna jest broń atomowa. Natomiast w niektórych punktach naszego globu będzie użyta broń atomowa ale na ograniczonym terenie tak to miało miejsce np. w Hiroszimie, tyle że teraz dotknie to nieco  rozleglejszego obszaru. Niemniej Polska nie jest przeznaczona pod takie plany, jak i również Europa.
Być może ciężko Wam moi czytelnicy uwierzyć STS, w takim razie uwierzcie ewangeliście, oto co mówi św. Paweł, który przytacza słowa Jezusa „ DZIEŃ TAKI  NIE  NADEJDZIE  NIE  DAJCIE  SIĘ   ZASTRASZYĆ .  CZAS  TAKI  NIE   NADEJDZIE  DOPÓKI  NIE   PRZYJDZIE  ODSTĘPSTWO  I NIE  OBJAWI  SIĘ  CZŁOWIEK  GRZECHU   SYN   ZATRACENIA,  TAK  ŻE   ZASIĄDZIE  W  ŚWIĄTYNI  BOGA  – DOWODZĄC  ŻE   SAM   JEST   BOGIEM (2Tes2,1-4) 
Więc jak już dowodziłam wyżej dopóki dopóty nie zacznie działalności Syn Demona i nie rozpocznie się walka z nim, tych przepowiadanych, apokaliptycznych rzeczy nie będzie.
Wszelkie rzekome dni ciemności, które nastąpią a nawet UFO będą to oszustwa i zwiedzenia.
Na koniec pytacie o Iran jakbyście się bali że właśnie stamtąd może rozwinąć się konflikt globalny, tutaj jest nie tylko sprawa dużych bogactw tego kraju, która kusi Izrael i Amerykę, właściwie te dwa kraje to samo oznaczają, więc ich interes jest tutaj wspólny, rzecz dotyczy również niemożliwości wejścia banksterstwa na teren Iranu.  Jako, że w poprzedniej przepowiedni napisałam,  że Amerykanie czy Izrael coś tam zdetonują niekoniecznie musi to być bomba atomowa, jest już taka broń, która ją bardzo przypomina ale nie niesie szkodliwego promieniowania dla ludzi oraz fauny i flory, na dłuższy okres, jednakże w centrum i promieniu  jej działania  wszystko ulega zniszczeniu. 
Na razie przez. Putin przygasił zapędy Izraela jednakże ze starej przepowiedni wiem, że w tym rejonie ustabilizowanego spokoju nie będzie, nawet jeżeli okresowo dojdzie do jakichś powierzchownych porozumień. Ameryko- Izrael już dawno zagiął parol  na Iran, zawsze używają tych samych metod aby mieszać się w wewnętrzne sprawy kraju, który wzięli na celownik, buntują najpierw opinię światową przeciw władzom takiego kraju, zaś mieszkańcom obiecują tzw. złote góry w zamian za pomoc w przewrocie, jednakże później ci i tak wszystko tracą, często opamiętanie przychodzi za późno.  
Według przepowiedni STS ziemie, które dzisiaj nazywamy Iranem należały kiedyś do naszego Imperium Wielkoaryjskiego ( jednak dzisiejsi mieszkańcy Iranu nie mają nic wspólnego z nami). Natomiast co poniektórzy mogą mieć jakieś geny odziedziczone po rasie, której Słowianie oddali te ziemie we władanie. W Iranie są też słowiańskie miejsca mocy, o których tylko nieliczni Irańczycy mają jako takie pojęcie, są one bardzo ważne i wiedzą o tym dobrze dzieci Kajina. Podporządkowanie tego kraju planują żydzi już od dawien dawna, ponieważ ich księga Ezechiela i Daniela mówi, że stamtąd może przyjść zagłada, ale oni mogą posiąść dla siebie ten kraj. Co prawda słowa proroctwa brzmią, że przyjdzie czas iż cały świat przeciwstawi się Izraelowi ale Jahwe ich obroni, wtedy gdy otoczeni będą z czterech stron( Niestety Jahwe niewiele wskóra), ale nie jest to jeszcze ów czas kiedy świat odkryje całkowicie prawdę o wszystkich zbrodniczych manipulacjach tej nacji. Natomiast gdyby zaanektowali sobie teren Iranu  to byłoby dla nich tak jak drugie Polin. Nie zostawią  więc Iranu w spokoju tak jak nie zostawią nas, oprócz Iranu największym ich marzeniem jest Rosja ale ten kraj to już jest dla nich raj utracony.
Tytułem zakończenia nie widzę globalnej trzeciej wojny światowej,  sytuacja w Iranie i innych krajach arabskich może nas  jednak zaskoczyć jak i również niektóre posunięcia  Chin oraz Rosji. Niespokojnie może być także w Afryce Południowej. Izrael wraz ze swoim amerykańskim bratem nadal będzie histerycznie próbował destrukcji pokoju na świecie pod pozorem wprowadzania demokracji. Na swoje bezpieczeństwo powinien uważać Pan  Prezydent Putin, szczególnie w tym roku, trzymajmy więc za niego kciuki, powinien też na to zwrócić uwagę jeszcze jeden polityk, ale on nie jest w granicach naszego zainteresowania. 
Na koniec polecam zapamiętać jeden znak, który może być wstępem do globalnej wojny a będzie to powstanie Murzynów amerykańskich, które przebiegać będzie bardzo brutalnie, wtedy możemy być pewni, że znaki czasu się wypełniają.
Wnuczka słowiańskiej wiedźmy

10 komentarzy

 • Nie wiem dlaczego ale wiekszosc ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego ze trzecia wojna sw juz byla a wlasciwie nadal sie toczy z tym tylko faktem ze troche mniej krwi sie leje choc ludobujstwo nadal trwa i ma sie swietnie.Wszyscy jakby mieli amnezje zapominaja o tym ze gdy bialy czlowiek a raczej potwor w ludzkim worze postawil noge na ziemiach ameryki ,afryki i australii?wtem zaczela sie jedna z najkoszmarniejszych na swiecie wojen.Wojen gdzie czlowiek nie byl dla wora czlowiekiem,a zwierzeciem a nawet gorzej!Tamci ludzie tez walczyli,bronili sie choc nie mieli cienia szans a wiec byla to wojna!Wojna w ktorej udzial bral caly swiat!Pozdrawiam goraco.

  • Trzecia wojna tak czy nie

   Droga Ailime ci ludzie,którzy pytają mnie o trzecią wojnę światową nie mają na myśli wojen nowożytnych, tylko tę trzecią wręcz apokaliptyczną gdzie ma ucierpieć każdy zakątek ziemi i gdzie użyta ma być nowa broń. Te wojny,które były dotychczas nie mogą się z tą trzecią wojną równać, jednak nie nadszedł na szczęście ten czas wedle moich przepowiedni. Na razie będziemy mieć wojny tylko pełzające.

   Zaś jeżeli chodzi o jak mówisz białego człowieka,który tak mordował tubylców, to nie był to Słowianin. Odsyłam Cię do artykułu Marzanny Polińskiej, który niedługo się ukaże pt. Żydzi a niewolnictwo. Zresztą jeżeli znasz angielski to polecamy Tobie książkę prof. Leonarda Jeffriesa, który opierając się nie tylko na książkach autorów żydowskich Liebmana i Raphaela , ale na księgach rachunkowych miejskich, które każde miasto powstającego Nowego Świata musiało prowadzić ze względu na pobieranie podatków udowodnił, że prawie każdy statek przywożący niewolników do Stanów nazywanych wtedy Nowym światem należał do żydów (pod nazwiskami hiszp,portug. i fr.). Było ok.30 procent innych nacji w tym protestantów ang i niem. oraz Muzułmanów, na korzyść chrześcijan świadczy ,że ich akurat było tylko dwa procent. Nie będę się dalej rozwodzić kto jest tym chciwym „worem” i dla mamony i dla korzyści nie cofnie się przed niczym. Aha prof. pierwszy w historii wygrał proces o antysemityzm i żydzi musieli mu zapłacić czterysta tysięcy dol. odszkodowania. Polecam Ci też wykłady dr. Jaśkowskiego „Świat jest inny niż myślisz”. Pozdrawiam Ciebie ciepło po słowiańsku.

   Wnuczka słowiańskiej wiedźmy

 • Witam serdecznie.
  Mam pytanie odnoście STS.
  Skąd taka wielka ilość informacji z STS? Na wstępie było wspomniane,że wnuczka owej babci-wiedźmy miała zaledwie 6 lat wówczas, gdy babcia jej to wszystko opowiadała. Jest wprost nie do uwierzenia, że tak małe dziecko po tylu latach było w stanie to wszystko nadal pamiętać i odtworzyć z tak dokładnymi detalami i w różnym zakresie wiedzy taki ogrom materiału…
  Czy babcia przekazała to faktycznie tylko swojej 6-letniej wówczas wnuczce czy tez moze rodzice byli w to także wtajemniczeni i pomogli odtworzyć w pamięci ten ogromny zakres materiału? Bo wiedza jest faktycznie przeogromna i nie do uwierzenia, że zapamiętało to 6-letnie dziecko.
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Witam,

  Wyłapałem takie szczegóły:
  “nie przywiązuje wagi to bzdur” – powinno być chyba DO bzdur.
  “W STS jest wyraźnie jest napisane” – powtórzenie JEST.

  Napisała Pani, że antychryst zasiądzie w świątyni, a ostatnio gdzieś słyszałem że Israel chce odbudować świątynię w Jerozolimie (stąd zabawa USreael’a w przenoszenie tamże ambasady). Czy to o tę świątynie chodzi? Pieniądze podobno już są.

  Czyli co, nie dożyjemy wyjścia całej prawdy na jaw? No cóż, szkoda, ale co w takim razie z przepowiednią, że Polska (a może chodzi o ogólnie kraj wszystkich Słowian) będzie od morza do morza – czy to spełni się za naszego życia według STS?

  Pozdrawiam,
  Damian

  • Damianku jak zwykle dziękuję za korektę. To ,że chcą odbudować świątynię świadczy o tym,że być może ich mesjasz jednak urodził sie w 2017 roku, bo nawet zgodnie z ich przepowiedniami ,ma się stać to w tym czasie. Jednakże dopóki dopoty nie będzie Antychryst udawał Jezusa to jeszcze nie ten ,muszę jeszcze napisać o budowie świątyni zeby ludzie sie nie pomylili i sfałszowanych przepowiedni nie wzięli za pewnik. Oczywiście Damianie ,że nie przeżyjemy jeszcze rzeczy ostatecznych, bo te będą dopiero za parę tysięcy lat ale będziemy żyć w ciekawych czasach kiedy zło będzie ubierać się w dobro i wiele ludzi zostanie zwiedzionych i wielu straci życie. Sama jestem ciekawa owego Antychrysta(on nie ma być ostatni raz na ziemi), no a jeżeli już jest to zdążymy go chyba poznać, choć ja tak się specjalnie nie palę, pomimo że wedle przepowiedni ma być niezwykle charyzmatyczny i wcale wyglądem zewnętrznym nie ma przypominać typowego żyda.
   Natomiast od morza do morza to na razie może być Polin polączone z Ukrainą pod rządami żydowskimi. Zaś prawdziwe imperium Słowian już się zaczyna odradzać, ale jak wiele razy piszę to nie będą tylko nasi polscy Słowianie bo nas jest po prostu za mało, ale na to musimy poczekać. Ja sądzę ,że doczekamy się za naszego życia, jestem optymistką. Znak odradzenia Słowian już zaczyna uzewnętrzniać się energetycznie, na razie jest to tylko dla niewielu widoczne. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę słowiańskiej energii.

   Wnuczka słowiańskiej wiedźmy

   • Dziekuję, za odpowiedź. To jeszcze jedno, króciutkie pytanie – ten marsz Żółtej Rasy to nasze czasy? A jeśli tak to kiedy ma nastąpić – w ciągu, 5, 10 lat?

    Pozdrawiam:)
    Damian

    • Marsz żółtej rasy nastąpi gdy plemię Kajina będzie prawie całkowicie przejmować kontrolę nad światem, w tej chwili pomimo 75% aktywów w swoich rękach sporo im brakuje do przejęcia globalnego, ponieważ powiedzeenie ,że kto ma pieniądz ten ma władzę nie jest tak do końca prawdą. Wchodzimy w erę rozwoju energii wyższej świadomości i trzeba będzie mieć w rękawie jeszcze inne atuty aby zmanipulować całą ludzkość. Jak już powiedziałam Chiny po cichu urosły w siłę, czyli pierwszy znak się spełnił, drugie zgodnie z przepowiednią posąg boga wojny też postawiony, w tym kraju jest też blisko 40 mln. mężczyzn bez „przydziału” tzn. dla nich brak kobiet, których jest po prostu za mało. Dla wszystkich jasnowidzów od zarania dziejów fakt dużej liczby mężczyzn przewyższającej liczbę kobiet , świadczyła, że może zaistnieć wojna. Chiny swoją pozycję na świecie zdobywały uczciwą ciężką pracą, nie jak plemię żmijowe, pasożytując na innych mniej świadomych i naiwnych nacjach. W STS nie podaje się rocznikami ponieważ lata liczono kiedyś inaczej, jest jedynie podana era wodnika. Dokładne lata ważnych wydarzeń obliczały zawsze wiedźmy to było ich zadanie.
     Natomiast gdyby Anty Mesjasz już był to chyba musimy trochę więcej poczekać niż 10 lat. Natomiast zaczyna się obecnie całkiem spore przykrócanie finansowe globalistów przez Chiny, a to dla nas całkiem miła wiadomość, ponieważ doprowadza ich prawie w stan hsterii.

     Pozdrawiam Cię
     Wnuczka słowiańskiej wiedźmy

     • Achaaaa 🙂

      No to czy w ogóle coś się stanie za naszego życia? Wojna nie (nie żebym się jakoś do niej palił), marsz Żółtej rasy nie, antychryst może, no więc czy coś się w ogóle zmieni? Tylko nie że PO zmieni się na PiS, tylko chodzi mi o prawdziwą zmianę. Czy wyjdzie np. na jaw, że masoni na wysokich szczeblach rytualnie gwałcą i mordują dzieci i że pomagają im w tym głowy państw, policja i sądy? Albo może chemtrails? Albo chociaż dziury na biegunach? Cokolwiek…? 🙂

      Chodzi mi oczywiście o prawdziwe, twarde dowody, a nie poszlaki i domysły jak teraz. Nie jest też tak, że to co Pani napisze zmieni jakoś mój światopogląd, czy chęć do działania, bo wiem, że nie można siedzieć na tyłku, bo nikt za nas nas nie zbawi, ale przemawia przeze mnie zwykła ciekawość! 😀

      Pozdrawiam cieplutko,
      Damian

      • Kochany Damianku zapewniam ,że za Twojego życia na pewno stanie się „coś”, natomiast ani chemistralsy ani trucie ludzi na dużą skalę czy rytuały to nie poszlaki, ale co robić jak najciemniej jest pod latarnią i ludzie widząc umierających nie będą wierzyć, ponieważ wmówiono im, że obarczanie tymi wszystkimi masońskimi sztuczkami dzieci Kajina to ciemnogród. Sprawdź dobrze ja mówię konkretnie, są jednak rzeczy, których nie ujawnię bo np. mogłabym zaszkodzić polityce przez. Putina a tego bardzo bym nie chciała, nawet jeżeli moi czytelnicy będą twierdzić,że nie wiem pewnych rzeczy.Inna sprawa to ze bardzo dużo Polaków zostanie wyniszczonych, ale co ja mam robić, choćbym mówiła językami aniołów to będą siedzieć cicho i nie podejmą walki z systemem. Ja więc będę tylko dyskretnie ostrzegać obudzonych, bo nic innego wielu osobom i tak nie pomoże, na razie. Niedługo zamieszczę znowu przepowiednię więc może wyczytasz coś między wierszami. Zyczę Ci przepięknych poświątecznych dni i pozdr.

       Wnuczka słowiańskiej wiedźmy

Dodaj komentarz