Życzenia

Życzymy Wam Kochani aby te Święta Zmartwychwstania Jezusa

wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, ciepło, słowiańską lekkość i nadzieję.

Red. My Słowianie

Dodaj komentarz