Sławjański Nowy Rok – Pod znakiem Łosia (ciemnego rosocha)

I cóż Wam powiedzieć mam,

Tym co  stojąc na rozstajach, dalej iść nie mogą-

A choć setki rad rzucają Wam, Wy idźcie swą własną drogą.

Ja też traciłam grunt, myliłam krok

By znów bez tchu pędzić poprzez mrok,

Radzono mi bym oddała cześć obcym bogom,

ja jednak wolałam iść swą własną drogą.

I tak idźmy- choć drogi szmat,

a z każdym dniem przybywa lat,

Idźmy dopóki sił wystarcza by,

z tej ziemi pył przemieniać w sny,

Ażeby Światło śnić dla tych co nie mogą,

To my musimy iść swą własną drogą.

 

  20 marca o czwartej rano, Kochani Sławjanie rozpoczęliśmy sławjański Nowy Rok zwany Rokiem Łosia(ciemnego rosocha). Ten rok następuje po minionym już roku ognisto-grzywego  konia, który pędził ale nie pakował się w przeszkody a raczej je omijał, jest to oczywiście spojrzenie od strony Słwajan, bo co przygotowali nam nasi wrogowie, to już inna sprawa. Niemniej wielu moim znajomym jak i ludziom  znanych ze swoich poglądów z youtuba, udało się uniknąć kar czy spraw sądowych albo zostały one przesunięte w czasie. Jednym z wielu planów, który nie powiódł się rządzącym to ogólna mobilizacja w naszym kraju, a jak wynikało z akt służb amerykańskich była ona zaplanowana właśnie na rok 2023, czemu od tego na razie odstąpili?, na pewno nie z miłości do Polaków.

Bystry obserwator aren politycznych pewnie  zaobserwował, że kraje sławjańskie nawet jeżeli się nieco rozpędziły ze swoimi antyglobalistycznymi wystąpieniami to jednak zręcznie ominęły takie typowe konfrontacje z globalistami. Jednakże z przykrością pominąć muszę korporację polin, tutaj jedynie jednostki występują przeciwko bestii.

Nie będę wymieniać  innych aspektów minionego roku aczkolwiek moim zdaniem więcej spraw typowych dla energii tego roku się sprawdziło aniżeli w horoskopach niesławjańskich. Reasumując dla wielu prawdziwych Sławjan był to rok typowo „koński”.

Dlatego jestem ciekawa czy energia łosia, która patronuje nam od 20 marca 2024 do 20 marca 2025, również w pewien sposób będzie miała wpływ na Sławjan w tym czasie. Ostatni rok Łosia miał miejsce 16 lat temu, ponieważ my Sławjanie w naszym horoskopie totemicznym mamy 16 znaków a nie 12 jak to jest przyjęte w innych horoskopach.

Zatem zacznijmy od charakterystyki osób urodzonych pod łosiem, ponieważ to przekłada się się też na esencje energii, z których będziemy mogli czerpać, lub które mogą być dla nas przeszkodami.

A więc urodzony w roku łosia to pionier, innowator i odkrywca, który przeciera nowe szlaki i jest na tej ziemi by przewodzić innym ludziom. Posiadając te cechy łoś, jednakże często nie jest lubiany przez otoczenie bywa tak, że i przez typowo sławjańskie, które jeszcze nie jest obudzone i jego świadomość jest nikła. Natomiast człowiek spod znaku łosia to ktoś o wysokiej świadomości duchowej, który podąża za swoim wewnętrznym wskaźnikiem, posiada jakby swój własny kompas. Typowe łosie są zazwyczaj samotne, ponieważ bardzo dobrze potrafią rozczytywać naturę innych ludzi, więc na partnera decydują się wyłącznie, gdy trafią na bratnią duszę. Wszystkie wybitne łosie żyją raczej w izolacji od otoczenia ponieważ ono nie jest w stanie zrozumieć ich zachowań i motywów. Aczkolwiek są zawsze pod ochroną sił wyższych, same są obdarowane wyższą mocą.

To była charakterystyka wybitnego łosia o idealnie czystym genotypie sławjańskim.

 

 Natomiast jako, że bardzo wielu z nas posiada wszelkiego rodzaju domieszki, to przeciętny łoś ma jeszcze pewne sławjańskie typowe dla niego emanacje ale już nie jest tak charyzmatyczny jak czystej krwi Sławjanin. A więc osoby spod znaku łosia bardzo często są niezadowolone z siebie co popycha ich na drogę nowych osiągnięć i oni zazwyczaj  takimi osiągnięciami mogą się pochwalić, zarówno na drodze zawodowej jak i finansowej. Są to osoby często bardzo wartościowe ale zapatrzone w jeden punkt, także trudno z nimi o prawdziwe przyjaźnie czy związki, jednak nie oznacza że przyjaciół nie mają, bo są raczej lojalni. Można wchodzić z nimi w związki czy przyjaźnie pod warunkiem, że nie będą się czuli zależni od cudzego zdania czy ograniczani w różnych sferach życiowych. Niemniej nie są to dusze towarzystwa, ale można ich określić mianem tzw. porządnych ludzi, którzy jak się na coś bardzo uprą to zrealizują swoje plany, niestety czasem zbyt wielkim kosztem.

 

Jeżeli chodzi zaś o energie okresu, któremu patronuje łoś to są one raczej trudne i wymagają dużego zaangażowania  i umiejętności wycofania się na chwilę, w celu zebrania sił, niestety tego łoś nie potrafi. Zatem gdyby nie opieka sił wyższych to łosie walczące szczególnie o sprawy Sławjan żyłyby bardzo krótko, lub nic po nich by nie pozostawało jako przykład dla potomnych. Niestety wszystkie znaki  powinny w roku łosia cechować się ostrożnością w działaniu, ponieważ nawet jeżeli w roku łosia cokolwiek wywalczą to muszą o to bardzo dbać przez następne lata.

Podam choćby przykład Kennedyego jedynego niemasońskiego prezydenta ameryki, który właśnie w roku łosia 1960 został prezydentem. Wiemy, że miał bardzo szlachetne intencje min. chciał znacjonalizować banki, pisaliśmy już o tym wyjątkowym człowieku, więc nie ma sensu powtarzać. A więc w roku łosia został wybrany a za trzy lata zamordowany przez ży-mków.

Inne przykłady to z kolei również rok łosia 2008, kiedy z odważnego człowieka, bojowego Sławjanina ówczesnego przywódcę Serbii Radovana Karadzica usrael uczynił  zbrodniarza wojennego i skazał na dożywocie. W tym samym czasie rozwalono sławjańskie serce serce europy Serbię, której wyrwano Kosowo, wielu jej bojowników zamordowano a wielu innych skazano na długoletnie odsiadki. Jak widzimy dotąd nikt ich nie bronił ani nie broni, co dla tych bojowników sławjańskich jest na pewno niezwykle frustrująe i tragiczne.

W 2008 r. czyli roku łosia globaliści spowodowali ogromny kryzys na rynkach finansowych, większość tego być może nie pamięta, aczkolwiek brano wtedy pod uwagę nawet  możliwość wojny światowej albowiem Rosji zaplanowano  konflikt z Gruzją, czyli sytuacja jak widzimy podobna do obecnego roku. Nie da się nie zauważyć, że szczególnie w ostatnich tygodniach prą do wojny i cyfryzacji jak nigdy do tej pory w ostatnich latach.

Mamy konflikt Rosji z ukrą, bo wojną nazwać tego nie można, natomiast wojna i wyniszczanie narodu palestyńskiego odbywa się w strefie Gazy. Inne konflikty już rozpętują w krajach afrykańskich, które nie chcą się podporządkować usra. Jest to też rok kiedy wybuchła rewolucja francuska, miała być ona najbardziej masońska z dotychczasowych, niemniej nie spełniła swoich założeń dokładnie jak oczekiwano, to zadziało się dopiero w rewolucji bolszewickiej w Rosji.

Więc jeżeliby porównywać rok łosia pod względem politycznym to nie był on zbyt życzliwy dla ludzi, dla Sławjan w szczególności, niemniej były samotne kraje czy samotne jednostki, które nie ugięły się pod presją zła. Takim krajem była Irlandia, która nie podpisała jako jedyna traktatów lizbońskich w 2008 r (rok łosia), a wiemy że owe traktaty oddają władzę nad krajem całkowicie w obce ręce czyli dokładnie ży-mskie. Ze strony polin ratyfikowały go kalksztajny i praktycznie cały pis głosował za tym zdradzieckim traktatem.

 

Jednakże były samotne łosie, które wniosły mnóstwo wartościowych informacji dla świata o podstępnej wręcz diabelskiej działalności masonerii był to przede wszystkim Julian Assange, w 2008 ujawnił mnóstwo materiałów inwigilacyjnych przede wszystkim tych które stosowała usraelska nasa. Niestety tępa i ograniczona światowa trzoda nie wyciągnęła z tego wniosków, wygląda na to że poświęcenie Juliana Assange poszło na marne?

Aczkolwiek ja bym tutaj przytoczyła wypowiedź Nikoli Tesli naszego sławjańskiego geniusza, którego ze wszystkiego okradła synagoga szatana, a mianowicie krótko przed śmiercią powiedział „Wiem, że zabrano mi cały mój dorobek, ale mam dziwne uspokajające uczucie, że w odpowiednim czasie ujrzy on światło dzienne i dotrze do ogółu, więc odchodzę spokojnie”.

Reasumując może rok łosia nie ma lekkich energii ale jest bogatym we wszelkie szlachetne epizody pomimo, że nie dają one zwycięstwa dobra nad złem ale dają ku temu podwaliny.

Pewne porównania dołączę do przepowiedni, ponieważ jak widzimy są i rzeczy spektakularne zaczęte w roku łosia, które procentują na przyszłość, ponieważ mają ogromną wartość. Mądry łoś nie zajmuje się zazwyczaj  bzdetami.

Zatem nawet jeżeli w tym roku w naszym życiu prywatnym czy zawodowym, od razu nie ujrzymy postępów to pamiętajmy, że jeżeli będziemy działać zgodnie z prawami jasnych energii, to osiągniemy pożądane efekty.

Nie jest to jeszcze przepowiednia jedynie rys energii, które mogą mieć na nas wpływ w roku 2024/2025. A więc mówiąc skrótowo jakiekolwiek zmiany dla  osób z niską świadomością  będą niezauważalne, zaś osoby z wysoką świadomością zapragną zmieniać świat niezależnie od tego czy będą w tej kwestii zrozumiane czy też nie. Najłatwiej będzie ludziom z twardą psychiką i dobrym połączeniem z duszą, czyli osobom o wysokich wibracjach, oni nie będą ulegali lękom, tylko powoli acz sukcesywnie podążali swoja ścieżką.

Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie wysokich wibracji i trwanie w nich niezmiennie jest w życiu nie u każdego człowieka możliwe, szczególnie dla osób zmuszonych opiekować się rodziną.

W tej sytuacji istnieje potrzeba dużej mobilizacji sił duchowych. Zatem niestety rok łosia nie jest dobry dla osób zmagających się ze wszelkiego rodzaju depresjami, a nawet chandrami jeżeli następują zbyt często, trudno będzie normalnie egzystować osobom słabo radzącym sobie ze stresem. Jednak pozytywniejsza wiadomość to taka, że częściej te osoby będą znajdować pomoc aniżeli do tej pory, od nich jednak będzie zależeć jak to wykorzystają.

Zaś dla osób o wysokiej samoświadomości, umiejętności pozostawania w wysokich wibracjach i dobrej kompatybilności ciała z duszą będzie to bardzo dobry rok. Będzie pozytywnie w sferze nie tylko duchowej ale i materialnej pomimo pogarszania się sfery ekonomicznej  społeczeństwa. Rzecz jasna osoby w wysokich wibracjach nie będą tkwić w bezpodstawnym optymizmie, bo dla niego nie ma powodu przez następne lata, niemniej będzie parę fajnych aspektów podnoszących na duchu. A więc pomimo straszenia nas wojnami, atomami i zielonymi ładami, te osoby będą twardo osadzone w swoim spokoju i nie przerwą kontynuacji działań na rzecz Światła.  Dla wszystkich, którzy już znaleźli swoją ścieżkę najważniejszy przekaz energii łosia (CIEMNEGO ROSOCHA) to ten aby z niej nie zboczyć, tylko uparcie podążać dalej.

Ostrzegam wszystkie osoby słabsze duchowo, że w tym roku polityczna masoneria będzie czyniła wszelkie wysiłki aby wyciągnąć nas z naszych oaz spokoju, zachęcam więc aby nie dawać im uwagi, wtedy nie będzie tak źle jak to nam planują. Łoś jest symbolem siły i szlachetności a także takiej zwykłej potrzebnej na co dzień mocy, której się trzymajcie, i której Wam z całego serca życzę.  

Lata pod patronatem łosia (ciemnego rosocha) to :1912,1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024. Nasz sławjański rok zaczyna się zawsze 20 marca, tak więc np. osoby urodzone do 20 marca 2024 są jeszcze spod znaku ognisto grzywego konia. Natomiast 20 marca 2025 rozpocznie się sławjański  rok kąsającego szerszenia.

Nasz sławjański rok zaczyna się dokładnie w równonoc wiosenną i od 20 marca śmiało możemy już świętować czas Osztary czyli wprowadzać się radosnymi rytuałami w Jej święta. Możemy palić żółte i zielone świece, sadzić wszelkie roślinki, zapraszać się i radować w kręgu naszych przyjaciół, dobrze gdyby sprzyjała pogoda to najlepiej przy ogniskach, ozdabiać domy kwiatami czy różnymi zielnymi bukietami, organizować korowody nad wodę, do lasu itd…

 

Na dniach wstawię dalszy ciąg grup krwi i odpowiedzi na Wasze komentarze.

 

Wnuczka sławjańskiej wiedźmy

4 komentarze

Dodaj komentarz