Kto rządzi Rosją?!!

Drodzy czytelnicy z przyjemnością pragnę Wam przedstawić artykuł, osoby dość dobrze obeznanej z obecnymi realiami dotyczącymi Federacji rosyjskiej. Autorka mówi po rosyjsku i analizuje nie tylko rosyjskie kanały internetowe czy oficjalne media ale też gdzie może wyszukuje opinie zwykłych Rosjan, dotyczące bieżącej sytuacji wewnętrznej jak i światowej. Myślę, że z zainteresowaniem zapoznacie się z jej zdaniem.

Marzanna

 

 

25 października na stronie internetowej wydania Argumenty i Fakty w Rosji ukazał się felieton zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Aljeksieja Pawłowa w którym proponował przeprowadzenie „desatanizacji” Uk rainy.

W artykule zatytułowanym „Co się gotuje w kotle czarownic”. „Neopogańskie kulty na Uk rainie zyskały na sile” autor pisał, że „rządzące” Uk rainą amerykańskie marionetki  po 2014 roku „przekształciły Uk rainę z państwa w totalitarną hipersektę”.

Ruch Cha bad sklasyfikował jako sektę „wojowniczych fanatyków”, której główną zasadą działalności jest „wyższość jej członków nad wszystkimi narodami i ludami”.

Naczelny ra bin Rosji ostro skrytykował ten artykuł, oświadczył, że społeczność żydowska przyjęła ten artykuł z ogromnym oburzeniem, a zawarte w nim tezy uważa za obrazę „milionów wierzących żydów, w tym zdecydowanej większości żydów w Rosji”. Zwrócił uwagę, że chasydzi Lu ba wicz i ruch Cha bad nie są sektą, ale prawowitą szkołą judaizmu. Jego zdaniem słowa autora „można jedynie nazwać wulgarnymi antysemickimi bzdurami i nie zwracać na nie uwagi”, ale stanowisko naczelnego rabina Rosji na to nie pozwala.

 

Rosyjska TV1 poinformowała, że ​​rosyjski kongres żydów złożył na niego skargę  do Komitetu Śledczego Rosji i moskiewskiej prokuratury. Kilka dni później sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew, szef Rady Bezpieczeństwa, przeprosił za słowa swojego asystenta o cha sy dach, który w artykule o sytuacji religijnej na Uk rainie nazwał religijny ruch żydowski Cha bad Lu ba wicz sektą. Po tych słowach na portalu Argumenty i Fakty, w miejscu gdzie wcześniej  był zamieszczony artykuł ukazały się przeprosiny Patruszewa, że artykuł zawierał błędne sformułowania dotyczące cha sy dów lu ba wickich i zaznaczył, że taka interpretacja odzwierciedla osobisty punkt widzenia A. A. Pawłowa i w żadnym wypadku nie jest oficjalnym stanowiskiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” i, że „autor artykułu został odpowiednio pouczony”.

Minęło zaledwie kilka miesięcy i Szef Rady Bezpieczeństwa radykalnie zmienił zdanie i  na początku lutego 2023 r…

– Wydał oświadczenie odnośnie przeprowadzenia kontroli ruchu religijnego Cha bad z powodu podejrzenia o szereg kryminalnych przestępstw w tym jest podejrzenie  o światowy ter roryzm, podejrzenie o wzniecenie wojennego konfliktu, podejrzenia dopuszczenia się szeregu ciężkich przestępstw przeciwko życiu. To jest nie tylko oświadczenie ale są tam zawarte  fakty, którym będzie trudno zaprzeczyć-twierdzą redaktorzy prowadzący rosyjskiego kanału o nazwie „Zdemaskowano”. Oświadczenie to, odbiło się w Rosji bardzo szerokim echem. Do tej pory temat ten był surowo zakazany a ludzie podnoszący tę tematykę tracili pracę, byli i są ciągani po sądach często też nagle tracili życie.

-Ideologia ruchu Cha bad zawarta jest w książce Ta ńja -kontynuują dalej swoją wypowiedź. – Podstawowym postulatem na jakim opiera się działalność ruchu jest to, że bóg stworzył świat dla żydów, a dokładnie dla 600 tys. czystych dusz, wszyscy pozostali to nieczyści, brudni i dlatego trzeba ich zgładzić. To ten ruch religijny stworzył ideę niemieckiego na zi zmu. Zgodnie z tezami wyżej wymienionej książki członkowie ruchu nie są nastawieni na wymordowanie nawet jednej nacji ale wszystkich ludzi na Ziemi, których uznają za nieczystych.

Obecny ra bin Rosji, w samym końcu lat 90’  wieku zniósł swojego poprzednika związanego  z wygnanym z kraju oligarchą Władimirem Gusi ńskim. Były ra bin, jak sam twierdził  został zniesiony w wyniku  spec operacji Kremla, który wybrał sobie wygodnego naczelnego ra bina Rosji, który przyjechał prosto z Nowego Jorku i słabo mówił po rosyjsku ale to nie przeszkadzało aby nowy prezydent W. W. Putin nadał mu od razu rosyjskie obywatelstwo. W sumie ma ma trzy obywatelstwa.

A jak traktowani są w Rosji ludzie, którzy ujawniają i sprzeciwiają się działalności ruchu religijnego Cha bad?

– w 2011 r. nagle pojawiła się idea, że ruch Cha bad zamierza wybudować w samym centrum miasta, obok soboru Piotra i Pawła, syn ag ogę -mówi były już pracownik naukowy Państwowego Uniwersytetu Badawczego w Permie docent Ro man  Jusz kow. -Ta propozycja zabrzmiała jak jawna prowokacja. Zaczęliśmy się interesować, bo ci ludzie pojawili się w naszym mieście wcześniej, to był początek lat 2000 i zaczęli sobie po cichu działać. Ruch ten otrzymał od władz miasta bezpłatnie grunt pod budowę syn ag ogi. Bardzo mocno za tym optował wicepremier Permskiego Kraju, członek tego ruchu. Obecnie syn ago ga jest na etapie budowy. Cechą tego ruchu jest, że przy całym swoim fundamentalizmie, który sprzeciwia się homoseksualistom ale jak to jest ich człowiek albo jakiś znany aktor, polityk…to nie ma to żadnego znaczenia, wciągają go do swojej ruchu i otwierają mu drzwi do kariery, taka dwulicowość. Bardzo mocno ruch ten wpłynął na „promowanie” w Permie tak zwanej współczesnej kultury, kiedy dyrektorem teatru został Murat Gej dman, od tego czas na deskach teatru można zobaczyć biegających nagich aktorów a na wystawach  „podziwiać współczesne dzieła sztuki” wysmarowane fekaliami i wszystko to nosi rusofobiczny charakter pełen nienawiści do mieszkańców Permu. Oni, w ten sposób rzucili wyzew kulturze i tradycji naszego miasta. Udało nam się  zapobiec budowie kolejnej syn ag ogi , również w centralnej części miasta na dawnym historycznym cmentarzu.

Wielu tradycyjnych ra bi nów obwinia  Cha bad i to nie bez przyczyny, że on w połowie powrócił do katolicyzmu, kiedy oświadczył, że jego siódmy Re be zmartwychwstał i jest to oczywista analogia do chrześcijaństwa i ci ra bi  ni mówią, że Cha bad to cokolwiek innego ale nie ju daizm. Ten ruch, to bardzo silne, kryminalne odgałęzienie ju daizmu. Oni po całej Rosji rozwijają idee tolerancji ucząc rosyjskie dzieci, że 6 milionów żydów poległych w czasie II wojny światowej, to o wiele straszniejsze i religijnie o wiele ważniejsze niż 27 milionów poległych i zamordowanych Rosjan. Ruch ten niesie wszędzie kazanie nienawiści do człowieka. Jest taki obrzęd ka pa  rot =oczyszczenie z grzechów, tuż przed Jom Kip pur żydowskim Nowym Rokiem. Ten krwawy zwyczaj w zwykłym ju daizmie już dawno zastał zastąpiony składaniem jałmużny a u  nas w Permie na ich Nowy Rok, w ubiegłym roku to był według naszego kalendarza 25 października, potokami lała się krew kogutów. Przy tym były obecne dzieci z cha ba dzkiego przedszkola i szkoły, ponieważ ich od 3 roku życia przyuczają do zabijania, do widoku krwi i uczą plucia na cerkiew. Jest taka sytuacja, że w Teatrze Dziecięcym na  Pu rim – żydowskie Święto Los ów, które jest jednym z radosnych świąt, od lat na szubienicach wiszą kukły dzieci Am ana, a obok nich kukła szatana. Am an by Persem, który walczył z żydami i dzisiaj również symbolizuje on wszystkich wrogów żydów.

W marcu 2013 r. rzekomo ktoś podpalił im syn ag ogę. Nie mamy prawa wglądu w materiały ze śledztwa a doskonale wiemy, że to podpalenie było prowokacją przeciwko nam i wiemy też, że przy tym podpaleniu byli obecni członkowie ruchu Cha bad. Wszystko zostało utajnione. Jesteśmy bardzo wdzięczni Tama rze Kro towej, która, była zatrudniona jako pomocnik u Cha bad i była świadkiem wielu rzeczy. Ta kobieta zdobyła się na odwagę i ujawniła wszystko co naocznie widziała, między innymi rugania urzędników przez miejscowego ra bina. Kobieta poprosiła FSB (służ by spe cjalne Rosji) aby zwrócili uwagę na współpracę miejscowego Centrum  Przeciwdziałania Ekstermizmowi z ruchem Cha bad ale specsłużby oskarżyły ją o kłamstwo i zażądały aby milczała. W związku z tym, że nagłośniliśmy tę sprawę, ten funkcjonariusz, który wywierał bezpośredni nacisk Jew gie nij Alek sandr owicz Star kow, został zwolniony ze służby czyli Cha bad znalazł „kozła ofiarnego”. Ale nie  cieszy mnie to wcale, bo nie wierzę w to, że związki permskich spec służ z Cha bad zostały zerwane.

Odnośnie książki Tań ja zleciliśmy przeprowadzenie ekspertyzy. Uczestniczyli w tym, przede wszystkim ludzie o wysokim poziomie odwagi osobistej, wszyscy z tytułami naukowymi: religioznawca, specjalista z zakresu ju da izmu, filolog -lingwista, filozof, kulturolog. Przeanalizowali oni tę książkę i doszli do jednoznacznych wywodów, że jest ona oparta na żydowskim na zi źmie, dlatego, że, w tej książce, w najlepszych średniowiecznych, żydowskich tradycjach jest jasno sformułowane, że goje (to o nas mowa red.) to zwierzęta i tylko żydzirozporządzają bożą duszą i tylko ich dusza posiada iskrę bożą a dusza goja to zlepek z wymiocin. Tę ekspertyzę przedstawili  organom prawa Rosyjskiej Federacji, w tym Średniowołżańskiemu Centrum Ekspertyz Sądowych Federacji Rosyjskiej w Kazaniu, permskiemu F SB, Komitetowi Śledczemu,…i po 8 miesięcznym okresie chodzenia do tych instytucji, otrzymaliśmy informację, że ekspertyza państwowa mająca moc wykonawczą nie  zostanie wydana ponieważ ta książka pochodzi  z innej kulturowo i historycznie epoki i z punktu widzenia współczesnego prawa nie może być oceniona. Chciałbym wspomnieć o ważnym detalu, że kluczowy autor tej ekspertyzy, doktor nauk i profesor Państwowego  Uniwersytetu Badawczego w Permie, Dmi trij Gjena djewicz Tru now, tej samej uczelni z której mnie usunęli za działalność demaskującą ruch Cha bad, w bardzo krótkim czasie zmarł z powodu nowotworu. Nie mam w rękach żadnego dowodu, że ta śmierć ma ścisły związek z tą ekspertyzą ale patrząc na ogrom szykan i spraw sądowych jakie na mnie spadły i patrząc na zgony innych ludzi z miasta, którzy w demaskowaniu tego ruch współpracowali ze mną, to nie wykluczam niczego.

 

Czy Putin buduje Rosjanom cyfrowy koncłagier!?

Jest opinia taka, że Rosja stoi na drodze Zachodowi do stworzenia na Ziemi Nowego Światowego Porządku (NWO). A może jest tak, że wojna, która toczy się na Ukrainie to walka wrogich Ludzkości frakcji o dalsze panowanie nad tym co ma z Ludzkości pozostać. To co dzieje się na Ukrainie jest też kluczem do wyłonienia się innego światowego porządku opartego na cyfrowym pieniądzu, czyli totalnej kontroli. 29 grudnia 2022 r. W. W. Putin podpisał Ustawę nr 572 FR o wykorzystaniu osobistych biometrycznych danych. Do 30 września wszystkie dotychczas pobrane dane biometryczne od obywateli Federacji Rosyjskiej, takie jak:  odciski linii papilarnych, skan twarzy, kolor oczu, barwa głosu… mają trafić do jednej bazy danych a od stycznia 2024 r, przepisy tej Ustawy  mają wejść w życie. Należy dodać, że podobne przepisy obowiązywały już od kilku lat ale tu występował  nawet dość znaczny czynnik dobrowolności.

– Jak usłyszałem, że Parlament (Gosduma red.) 22 grudnia przegłosował tę Ustawę, to byłem zdziwiony, mówi Wadim Szjegałow, pisarz, podróżnik, analityk życia polityczno -społecznego. -Cały czas media głównego nurtu zapewniały, aż do dnia uchwalenia tej Ustawy, że pobieranie danych biometrycznych w różnych instytucjach będzie dobrowolne. Czytałem tę Ustawę, liczy 146 stron i prawie nic tam nie ma co chroni przed pobraniem tych danych co świadczy to o tym, że nie będzie można odmówić pobrania własnych danych biometrycznych,  wszelkim instytucjom, służbom granicznym, służbom specjalnym i innym strukturom siłowym. W Rosji przynajmniej od 7 -8 lat te dane były pobierane, oficjalnie dobrowolnie i bardzo rzadkie były odmowy. Odejdę na chwilę od Rosji, biometryczne paszporty zostały wprowadzone w 2022 r. i w obecnym w wielu krajach Unii Europejskiej. Teraz jeżeli mieszkaniec UE chce  pojechać do Stanów Zjednoczonych to musi posiadać paszport biometryczny czyli paszport z chipem. Wcześniej było możliwym wyjechać na zwykły paszport ale przy każdorazowym przekraczaniu granicy tranzytem  należało zapłacić podatek i w ten sposób przymuszali ludzi do paszportów z chipem. W krajach UE jest Ustawa o ochronie danych osobowych ale ona nie działa.

Wracając do Rosji, tu wszystkie paszporty są biometryczne oprócz paszportów dla nieletnich wydawanych na okres 5 lat. Warto zaznaczyć, że teraz kiedy na Rosję zostały nałożone sankcje są problemy z wyrobieniem paszportu z chipem, bo te chipy nie są rosyjskiej produkcji. Ten problem występuje od 3 -4 miesięcy i tylko w tych regionach RF gdzie są duże problemy z chipami można wyrobi sobie zwykły paszport na okres 5 lat a w miejsce biometrycznego na 10 lat.

     W Chinach również gromadzi się dane biometryczne i każdy człowiek ma swój  numer, który zawiera od 12 do 16 cyfr, w zależności od zawartej w chipie informacji.  Te wszystkie dane biometryczne, jak: odciski linii papilarnych palców, skan oczu, są w Chinach w jednej bazie i to już samo w sobie jest niebezpieczne. Do niedawna odciski palców czy inne dane biometryczne były pobierane od ludzi mających problemy z organami władzy. Dzisiaj w Rosji przekazanie komuś nieuprawnionemu adresowej bazy danych, numerów telefonów czy numerów paszportów kosztuje 15-20 tys. rubli. Z końcem czerwca 2023 r.  wszystkie akty urodzenia i akty zgonu  nie będą już wydawane w formie papierowej ze znakami wodnymi ale tylko w formie cyfrowej. Pole do nadużyć będzie ogromne. Takie dane z bazy może przechwycić nie tylko pojedynczy człowiek ale i organizacja przestępcza. Mogą na przykład z bazy danych usuwać ludzi istniejących czy „wskrzeszać” zmarłych i wstawiać ich dane do bazy, w zależności od potrzeb. To ogromna przestrzeń do wszelkich nadużyć, zarówno dla struktur kryminalnych, tak samo i władzy państwowej.

     Wielu ludzi, którzy na żądanie organów państwa zostawiają swoje odciski palców nawet nie zadaje sobie pytania, dlaczego to robią? Przykładem niebezpieczeństwa przekazywania swoich danych biometrycznych jest duże miasto w Indiach Baharasztra. Tam funkcjonuje Program i rejestracja w nim upoważnia do tego, że dzieci z biednych rodzin mają w szkole prawo do zjedzenia bezpłatnie posiłku. Dla wielu dzieci jest to jedyna okazja aby najeść się do syta. Ten Program został wdrożony w 1996 r. i teraz jest taka sytuacja, że jeżeli rodzice nie przekazali swoich danych biometrycznych do systemu Aadhaar (Unique Identyfication Authority of India), to automatycznie dziecko od 1 lutego br. nie otrzyma posiłku. Każdy człowiek, który przekaże swoje dane biometryczne otrzymuje kartę -identyfikator z numerem. Właścicielem Systemu jest indyjski miliarder Mukesh Ambani, który wspólnie z Billem Gej tsem, pracował nad wdrożeniem w Indiach tego systemu identyfikacji. Jest to odpowiednik Programu ID 2020, który działa w krajach Zachodnich. W Indiach, ten numer identyfikacji można otrzymać bezpłatnie ale żeby wykazać, że dany człowiek posiada taki numer w systemie jest konieczna plastikowa karta. Oficjalnie kosztuje ona 50 rupii, to jest nieco powyżej 0,50 centów a jeżeli człowiek chce aby na tym identyfikatorze znalazły się jego dane biometryczne to kosztuje 100 rupii czyli nieco powyżej 1 dolara. W Indiach na przestrzeni ostatnich 10-12 lat takie karty -identyfikatory otrzymało 1,3 mld. ludzi. Już jest mnóstwo przypadków falsyfikacji  tych numerów. Ten identyfikator nie jest  oficjalnym dokumentem upoważniającym do przekraczania granic innych państw. I takim siłowym szantażem wpycha się ludzi do tego systemu.

     Mówię o tym, z powodu podpisania przez prezydenta Federacji Rosyjskiej tej Ustawy nr 572 i jeżeli ktoś pisał protesty w sprawie nie uchwalania tej ustawy czy to do Parlamentu czy na platformach Internetowych, tak był ale to wszystko za mało. Nawet jeżeli tych protestów były dziesiątki tysięcy, to nie był to masowy społeczny sprzeciw. Taki protest powinien zawierać miliony podpisanych żywych ludzi. Dane są pobierane bez uświadamiania ludzi czy to w domach opieki, szpitalach i ci ludzie nawet nie będą się zastanawiać, czemu to służy i jak może być przeciwko nim wykorzystane a wielu z nich to i za pół godziny nawet zapomni, że  ogóle przykładało palec.

  Czy Rosja jest w stanie zachować Syberię dla siebie?

 O bogactwach Syberii krążą legendy a bezwzględna walka o nie cały czas trwa. Igor Pawłowicz Grinjow, radny Rady Miasta Krasnojarsk, polityk i działacz społeczny wyraża opinię, że władze Federacji Rosyjskiej realizują, odnośnie Syberii, wszystkie postulaty zawarte w książce Fiony Hill „Przeklęcie Syberii’ wydanej na Zachodzie w 2003 r. W 2007 r. książka została z angielskiego przełożona na język rosyjski ale już pod nieco zmienionym tytułem „Brzemię Syberii”. Zapoznałem się z tą książką studiując na Zachodzie i dyskutowałem ją z moimi kolegami, chcąc poznać ich zdanie. Od tamtej pory minęło już prawie 20 lat i widzę, że wszystkie postulaty w niej zawarte są krok po kroku realizowane przez władze Rosji. Co przedstawia Rosja? Nasze największe syberyjskie miasta: Omsk, Nowosybirsk, Irkuck, Władywostok czy Chabarowsk ,są usytuowane głównie przy granicach z sąsiednimi krajami. Jak był silny Związek Sowiecki to przemysł był skoncentrowany dalej od granic po to aby chronić strategiczne  zakłady przemysłowe od obcych wpływów. Obecnie całe terytorium kraju, jego europejska i azjatycka część zespolona jest jedynie przez kolej  transsyberyjską. Daleki Wschód stracił dużą bazę rosyjską na wyspie Russkij, w tym miejscu wybudowany został Państwowy Dalekowschodni Uniwersytet i od lat organizowane są tam spotkania Dalekowschodniego Forum Ekonomicznego. Zamknięcia tej bazy domagali się Japończycy, Amerykanie i ich sojusznicy. Zgody na zamknięcie tej bazy nie wydały ani władze carskiej Rosji ani Związku Sowieckiego dlatego, że ta wyspa  i baza na niej  zamykały jakby rosyjskie granice na Dalekim Wschodzie ale obecna władza dała przyzwolenie na likwidację tej bazy. Mieszkańcy Syberii, to w swojej większej części ludzie, którzy przyjechali tu nie z własnej woli albo przyjechali po to by zarobić duże pieniądze, bo warunki do życia, ze względu na klimat, do łatwych nie należą. W zakresie realizacji strategii zawartej w tej książce doradcą Putina jest mieszkający w Stanach Zjednoczonych Andriej Iłarjonow, który podziela strategię odnośnie Syberii zawartą w wyżej wymienionej książce czyli podziela pogląd, że historia ludzkości nie zna precedensu tak dużej rozbieżności pomiędzy obszarem terytorialnym a nieznaczeniem ekonomicznym, w tak długim okresie czasowym, że po prostu należy doprowadzić do zgodności terytorium, eksploatacji bogactw naturalnych i odpowiedniej liczby ludności. Tak twierdzi  doradca obecnego prezydenta Rosji.

A jak ja to rozumiem. W 2019 r. kiedy władze Krasnojarska (miasto w samym sercu Syberii) przyjmowały Strategię rozwoju miasta do 2030 r. jednym z jej celów jest dalsze zwiększanie liczby mieszkańców Krasnojarska kosztem całej prowincji Kraju Krasnojarskiego. W czasach Związku Sowieckiego w Krasnojarsku mieszkała ¼ mieszkańców Kraju Krasnojarskiego ale na koniec grudnia 2022 r. była to już połowa ogólnej liczby mieszkańców. To zaganianie ludzi do miast po całej Syberii trwa od lat a kolejnym krokiem, już po zagonieniu do miast, ma być w ogóle zmniejszenie ludności w tych właśnie miastach o 10-15 mln. ponieważ są niepotrzebni i powinni się przemieścić do części europejskiej, poza tym budowa i utrzymanie infrastruktury na prowincji jest zbyt kosztowne. Przykładem realizacji tego Planu ma być Kanada. Nie trudno zauważyć, że pola uprawne wokół miast zniknęły. 

Autorka tej książki twierdzi, że Syberia została nieprawnie przejęta przez Rosję ponieważ jest to „Ziemia niczyja” a gubernator Kraju Krasnojarskiego (Aleksandr Uss -red.), zgodnie z tym co zawarto w książce, powiedział, że Ruscy są przesiedleńcami i każdy kto przyjeżdża na Syberię ma takie same prawa jak ci co ją zasiedlili. Więcej, wszyscy Ruscy powinni opuścić Syberię i Rosja powinna podpisać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi aby mogli oni tam zaprowadzić swoje porządki, teren ten powinien być chroniony ustawa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pewna kobieta z Bodajbo, to jest koło Jakucji, opowiadała mi, że jest tam zakład pracy ale zabroniono w nim zatrudniać ludzi, którzy są mieszkańcami tych terenów. W Kraju Krasnojarskim zamykane są duże zakłady pracy aby dla Ruskich i rdzennej ludności nie było pracy. Tego tematu publicznie nikt nie podejmuje chociaż wiadomym jest, że Ruscy i stare ludy mają jak najszybciej opuścić Syberię a w to miejsce przyjeżdżają: Chińczycy, Hindusi, Kirgizi, Tadżycy i inni ponieważ powinien być taki kocioł ras jak w Ameryce. W Krasnojarsku obcy szybko dostają dokumenty, rosyjskie obywatelstwo, wszystko co potrzebne aby zacząć normalnie żyć a dla starych Sybiraków nie ma nic. W ostatnich latach do stolicy Kraju władze sprowadziły 200 tys .migrantów. Wielu Sybiraków nie chce opuszczać swojej rodzinnej ziemi, to władze kładą nacisk aby młodzież wyjeżdżała bo starsi to z czasem sami się wykruszą. Jako jedyny radny głosowałem przeciwko tej Strategii, którą przyjęła Partia Jedna Rosja (Jedna Rosja jest zapleczem politycznym. W. W. Putina red.) -mówi Igor Pawłowicz Grinjow.

 

Czy Rosja jest jeszcze dla Rosjan? Czyli kto jest gospodarzem w Rosji?

Jeżeli komukolwiek się jeszcze wydaje, że tylko w Polsce, realizowana jest podmiana społeczeństwa a migrantom daje się wszelkie przywileje, to jest w   błędzie. Ciemne Siły po całej naszej Ziemi prowadzą genocyd wobec rdzennych mieszkańców. Nie inaczej jest w Rosji. Rada Prezydenta Federacji Rosyjskiej  skierowała do Rady Bezpieczeństwa i Rządu dwa projekty ustaw dotyczące liberalizacji dotychczas istniejących, i tak już mocno zliberalizowanych przepisów,  odnośnie legalizacji przyjeżdżających do Rosji migrantów, również tych nie posiadających obywatelstwa żadnego państwa w tym nadawania im w trybie przyśpieszonym obywatelstwa rosyjskiego, ich przebywania, zamieszkania oraz wszelkiej pomocy z tym związanej. – Władze i urzędnicy w swoich decyzjach i działaniach, już dawno oderwali się od rzeczywistości, od tego co potrzeba Rosji i jej mieszkańcom. Od lat trwa nielegalny przemyt migrantów z krajów Azji Środkowej do Rosji, mówi Kiriłł  Kabanow, Przedstawiciel Narodowego Komitetu Antykorupcyjnego i innych organizacji społecznych. W tym procederze uczestniczą urzędnicy i wszelkiej maści przemytnicy. Odnośnie Liberalizacji przepisów, 80 procent to przesiedleńcy i oni zamierzają tu zostać na stałe. Rozpływają się po całej Rosji a z tym wiążą się poważne problemy. Tylko 30 procent z nich pracuje legalnie a pozostałe 70 procent pracuje nielegalnie a to jest ciężar nałożony na nasz system socjalny. Ten niekontrolowany napływ już spowodował  znaczny wzrost wskaźnika przestępczości. Taka polityka państwa spowodowała, że systematycznie niszczony jest rynek pracy, on już jest w stagnacji. W Tadżykistanie i Kirgistanie tworzy się centra szkolenia dla migrantów chcących wyjechać do Rosji a my to finansujemy. Jeżeli ktoś myśli, że przyjeżdżający do nas migranci to tania siła robocza, to jest w błędzie. Tanią siłą roboczą w Rosji są Rosjanie, którzy są zmuszeni dojeżdżać codziennie do Moskwy nawet 200 km aby zarobić 15 tys. rubli na miesiąc i to jest w Rosji prawdziwa tania siła robocza i tym tematem nikt się nie interesuje. Nielegalny napływ migrantów powoduje naruszenie struktury ludnościowej i ważnym jest, że oni przyjeżdżają do nas z wrogim nastawieniem, przesiąknięci zachodnią propagandą, ponieważ zachodni świat przedstawia Rosję jako Imperium Zła i że to Rosja jest winna większości problemów jakie mamy na świecie a przede wszystkim  jest winna tym problemom, które narosły w krajach Azji Środkowej czyli byłych posowieckich republikach. Ich kulturowa adaptacja przedstawiana nam w oficjalnych mediach to mit, tak samo jak w krajach Europy Zachodniej o żadnej adaptacji mowy być nie może. Ci ludzie są zatrudniani przez korporacje należące do oligarchów a ci są zwolnieni z płacenia podatków. Migranci dostają bezpłatnie mieszkania a Rosjanin musi wziąć kredyt żeby zrobić opłaty. Oligarchowie tym nielegalnym dają zapłatę ale połowa idzie do ich prywatnych kieszeni. To samo dotyczy urzędników i wszelkiej maści pośredników. I wszyscy o tym wiedzą. Wiedzą też o tym, że dla nich ISTNIEJE CAŁKIEM INNA FORMA PASZPORTU ale funkcjonariuszy policji nie należy ruszać, bo można się mocno narazić. Na Dalekim Wschodzie, na południu kraju, tam są już całe enklawy migrantów. Głównym celem sprowadzania ich nie jest nawet ekonomia ale jest to cel polityczny, jest nim zniszczenie Rosji takiej jaką znamy. Te bandy, które masowo już rozprzestrzeniają się po kraju, to za 5 lat nie będzie już młodzież i najważniejsze, że nimi będzie można dalej zarządzać. Kto będzie nimi dalej zarządzał, zobaczymy! W szkołach, na terenie całej Rosji, dochodzi do kryminalnych zachowań pomiędzy młodocianymi migrantami a naszą młodzieżą. Przypadki do jakich doszło w Czelabińsku i Nowosybirsku obiegły media w całej Rosji. Są już regiony w których zaprzestaje się nauki języka rosyjskiego.

-Jeżeli ta Ustawa zostanie przyjęta to Ruscy w naszym kraju będą w mniejszości bo nie mamy żadnych gwarancji, że oni wrócą do swoich krajów. Oni przyjechali tutaj bo im jest lepiej niż u siebie, mówi Dmitrij Żurawljow, kierownik Instytutu Problemów Regionalnych, docent Uniwersytetu Ekonomicznego Przy  Rządzie Rosji. W tym temacie najważniejsze są decyzje Rady Bezpieczeństwa (Federacji Rosyjskiej -red.) bo to jest organ strategiczny. Ta instytucja mieści się, trochę więcej niż na jednym piętrze i oni swoimi ludźmi nie przykryją wszystkich dziur odnośnie nielegalnej migracji a nikt oprócz nich tym tematem się nie zajmuje. To już się dzieje od dawna. My na rachunek społeczeństwa sprowadzamy ludzi, którzy nie znają języka rosyjskiego i są obcy etnicznie. Problem jest nie tylko w tym, że na Dalekim Wschodzie, Rosjanie są już w mniejszości ale główny problem  jest w tym, że oni czują się lepsi od Ruskich bo tak ich traktuje Państwo (skąd my to znamy? -red.). Do pracy wezmą, na przykład Uzbeka ale nie Rosjanina i oni to widzą, kto jest gospodarzem w tym kraju! A gospodarzem jest ten, kto może w Rosji otrzymać jak najwięcej pieniędzy, nie wysilając się zbytnio.   

Wojowniczka Lupiany

 

15 komentarzy

 • To Putin już nie mesjasz, a Rosja nie zbawienie świata? A gdy takie głosy pojawiały się w komentarzach rok, czy 2 lata temu to następowało tylko jedno, twarde zaprzeczanie. Dobrze, że prawda wychodzi na jaw. Ja mimo wszystko nie jest aż tak sceptyczny do Putina i Rosji, bo wydaje mi się, że jednak są o wiele “mniej źli” niż rządy krajów NATO, ale nie liczę na Rosję jak na zbawiciela – każdy zbawia się sam, wolna wola, nie ma tego złego 🙂

  Pozdrawiam,
  Damian

  • Myślę podobnie do ciebie, ale nie chciałam tego komentować. Jednak widzę, że nie tylko ja mam podobne odczucia.
   Jednak mam cały czas jedno pytanie w głowie: skoro Putin gra nieczysto, po co mu ochrona wiedzm?

   • Wiecie…?

    Rzeczywiście w przypadku czytania TEGO artykułu pojawiło mi się w głowie również wielkie “CJ|<???"

    Jednak zwróćcie uwagę, że jest to spostrzeżenie Marzanny, która jest odrębną osobą niż Wiedźmia Wnuczka, również po przeczytaniu tego miałem ochotę w ten sposób skomentować…

    Jednakowoż… – Laszka Marzanna Polińska zwraca uwagę z innego punktu widzenia niż Wiedźmia Wnuczka czy Pani Wilanowska (przepraszam, jeśli przekręciłem z pamięci nazwisko) na zaistniałą sytuację. Po przemyśleniu tego teraz, uważam, że jest to spójne stanowisko wszystkich Naszych Sławianek – rysuje mi się tego całkiem spójny obraz – tym bardziej, że zaznaczały cały czas konsekwentnie o możliwości zaistnienia rozmaitych scenariuszy – także niestety takich – w którym Czarnogłowi zająć by mieli ponownie władzę w Rossiji – gdzie w TAKIM wypadku – wkraczają CHINY!… Wiedźmia Wnuczka WYRAŹNIE wspominała o takim scenariuszu. A należy w przypadku nie tylko zwracać uwagę – co Wam widocznie umknęło, pewien szczegół zapewne – ,że jak ZAZNACZYŁA Pani Marzanna- jest to ZDANIE Kogoś innego, kogoś obeznanego z kulturą Rossiji!… o ile dobrze zrozumiałem z tesktu… powrót do pierwszych czytanek ze zrozumieniem się kłania ;)…

    Widzę po Was moi Drodzy, że WYRAŹNIE daliście się ponieść emocjom – nie na chłodno… niechłodnego myślenia gorących głów jednak bowiem NAJBARDZIEJ oczekiwaliby od Nas nie-Nasi "goście''…

    SŁAWA I CHWAŁA SŁAWIANOM!!!

    SŁAWA I CHWAŁA ŻÓŁTEMU MROWIU!!!

    SŁAWAAAA I CHWAŁA DZIECIOM ŚWIATŁA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Szczęśliwego następującego wczoraj Nowego Roku!!!

    Niech MASONERIA Złamie GIRY!!! xD JAK KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH!!!

    Niechaj – będzie Nam jako śpiewają: – https://www.youtube.com/watch?v=RbF1NiHq0WA

    "…oddal Mir Nam – Odddddaaaallll Swaaaar-yyyyyy!!!"

    … Sława Wam Kochani…

    PS: chcielibyście zobaczyć moją pracę plastyczno artystyczną związaną z Naszym pochodzeniem? ^^

    • SŁawa Voymir,
     Nie utożsamiam się z tym tekstem. Zauważyłam, że jest to cytat i jest to artykuł innej osoby.
     Nie zmienia to jednak faktu ,że zaczyna robić się coraz bardziej gorąco i zaczyna wrzeć. Coraz więcej jest niepokojących doniesień. Ile w tym prawdy, a ile sztucznie nakręcanie paniki? Tego nie wie tak naprawdę nikt. Na pewno trzeba baczniej obserwować pewne poczynania.

     Jeśli czujesz taką potrzebę możesz pokazać swoją pracę

     Sława Sławjanom

     • Moim zdaniem gdyby Putin był krystalicznie czysty to ujawniłby światu dowody n.t.:
      – chemtrails,
      – śmiertelności szczepionek,
      – rytuałów masońskich (tortur dzieci i zabijania ich).

      Natomiast jeden, czy dwa artykuły temu również Wnuczka pisała krytycznie o Putinie, tylko nie chciałem komentować.

      Pozdrawiam

      • Z jednej strony masz rację Damianie. Ale tutaj potrzeba chyba większego zrozumienia. Bo z punktu widzenia zwykłego człowieka ujawnienie faktów było by uczciwe i pokazało by, że Putin jest dobry,byłby dowod.
       Z drugiej strony ,my tak naprawdę nie wiemy o co toczy sie ta ich gra, co jest celem i co można stracić. Co jeśli pokażę dowody za szybko? Ludzie nie będą gotowi tego przyjąć, ich śpiące mózgu wybuchły by dosłownie . Nastala by wojna domowa, albo jeszcze cis innego. Było by pełno zamieszek .Trzeba wyważyć wszystko, co nie jest za pewne proste, gdy patrzy na ciebie cały świat i czeka na małe potknięcie. Co więcej było wspominane ze poszły na Putina czarne rytuały, więc I to na pewno waży na decyzjach prezydenta Rosji.

       • Dokładnie tak jak mówisz @Zielonooka – , pewnych bowiem spraw nie sposób przewidzieć – to jak dalekosiężne skutki miałyby takie walne posunięcia…? … Widzisz Zielonooka, wyobraź sobie, że w takim powszechnym dziś niestety swoistym koniu trojańskim masonów jak New Age ROI się od kryptosatanistów, którzy przez lata mieli przykaz DUSIĆ ogień świadomości Ludzkiej. Działali na polecenie tych samych KANALII, które Nas chcą Sławian i Naszych sprzymierzeńców ZGŁADZIĆ!… Zmowa milczenia i MANIAKALNE dążęnie do chorej współpracy całego nieGODnego ludu, i nieustannego, uciążliwego ciągłego mącenia… mówiąc krótko – mogłby to doprowadzić do smutnego końca WIELU istnień… Jeśli mi się jednak dobrze wydaje – Wiedźmia Wnuczka wspomniała – jeśli dobrze zrozumiałem patrząc z perspektywy czasu – że zły scenariusz jest daaaleki od realizacji – i to mnie cieszy – no tak to odebrałem w każdym razie…

        Zdraviam Vas Kochani! 😉

      • Miły Damianku, to nie jest mój artykuł tylko osoby z nami zaprzyjaźnionej, ja nadałabym jej pseudonim KOBIETY WALECZNEJ to po pierwsze, a po drugie ja dopiero się wypowiem oficjalnie co i jak z prez. Putinem w artykule.
       Jeżeli chodzi o samozbawienie pewnie myślimy w różnym kontekście, Ty w kontekście Polski i to też nie jest naganne ale ja myśle w kontekście tylko i wyłącznie Sławjan- Lachów, a nas jest tylko parę milionów i nie zbawimy się sami jeżeli nie dołączymy do Sławjan rosyjskich, których jest jakby nie było kilkadziesiąt milionów. Wedle przepowiedni to Sławjanie będą wzorem dla świata itd… Przepowiednia się nie zmienia jedynie ja pomyliłam osoby i czas. Natomiast jeżeli prez. Putin jest tym kim jest osoba z drugiego scenariusza czyli czarnego (z przepowiedni), to nie jest ani trochę lepszy niż inni podwykonawcy masonów. Napiszę o tym szerzej w artykule, chociaż życzeniowo faktycznie chciałam by to Putin „zbawił” świat. Pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Ci spokojnych i rodzinnych świąt Zmartwychwstania Jezusa. Pozdrawiam ciepło

       Sława Sławjanom
       Wnuczka sławjańskiej wiedźmy

 • PS: Sprawdza się to co mówiła Wiedźmia Wnuczka zresztą!

  Prezydent Potocki DZIŚ ma podpisać dekrety o UTWORZENIU UNII SŁOWIAN!!

  Prześlę Wam później na pocztę kto chce film z tym!!

  SŁAAAWAAAAA!!

 • Z zainteresowaniem przeczytałem powyższy artykuł, choć muszę stwierdzić, że czytało się go ciężko i nie chodzi o styl autorki ale o treści w nim zawarte.
  Spuentować więc można tak: znowu czarna ideologia wygrywa a Słowianie w czarnej dziurze. Gdyby autorka mogła zdobyć jakieś informacje jak silna jest opozycja wobec Putina, bo jak można się domyślać po oświadczeniu nieprzychylnym dla chabadu wydanym przez wysokich urzędników z Kremla to jednak ona istnieje, a jak wiemy u nas jej nie ma choćby na szczeblach wojewódzkich.
  Oczywiście chodzi mi o prawdziwą słowiańską opozycję a nie popłuczyny nawalnych czy innych psuedo – rosjan.
  Byłbym zainteresowany nazwiskami jeżeli jest taka możliwość.

Dodaj komentarz