My PoLachy cz.3

W czasach kiedy Imperium Rzymskie było potęgą, nie kto inny ale właśnie Rzymianie nazywali Słowian Germanami czyli ludźmi zza gór, mieszkających po drugiej stronie Alp. To Niemcy od Słowian przywłaszczyli sobie wszystko: język, symbolikę ale też sfałszowali historię i oczywiście przywłaszczyli część ziem, które wcześniej zamieszkiwały ludy słowiańskie. Udało im się zgermanizować Słowian Połabskich i Prusów, którzy byli wcześniej ludem bałtosłowiańskim. Germanizacja Prusów miała dla przyszłości późniejszych Niemiec niebagatelne znaczenie, kiedy to w 1871 roku weszły na arenę dziejową już jako silne państwo, właśnie pod przewodnictwem Prus. Pamiętać należy, że ludy: Prusów, Litwinów, Jadźwingów … to ludy, które zamieszkiwały przedkatolicką Wielką Lechię.

 

Mapa Prus z 1799r.

W 1194 roku zmarł nagle Kazimierz Sprawiedliwy (syn Bolesława Krzywoustego, sprawował seniorat w podzielonej na dzielnice Polsce, ten podział dzielnicowy został wymuszony przez papiestwo), osierocając małoletnich synów: Leszka i Konrada. Sześć lat później doszło do podziału ojcowizny pomiędzy braci, starszy Leszek zwany później Białym odziedziczył ziemię sandomierską, roszcząc pretensje do ziemi krakowskiej. Młodszy, Konrad, zwany później Mazowieckim odziedziczył Mazowsze i ziemię kujawską. Obaj bracia postanowili odbudować Polskę w granicach dawnej Lechii. Przywrócili też dawną tradycję sarmacko –lechicką, że federacją dowodzi dwóch władców, jeden jako princeps – główny, drugi jako towarzysz. Do Polski przyłączyli zajęte przez Niemców i Dunów Pomorze. Konrad, za namową brata poślubił sarmatkę Agafię, córkę księcia nowogrodzko –siewierskiego, która była królową: Prus, Litwy i Jadźwingów. Dzięki żonie Konrad Mazowiecki stał się też władcą tych ziem. Ludy te czciły wedyjskich bogów. Zgodnie z sarmacką tradycją tolerancji religijnej obaj bracia nie próbowali siłą nawracać kogokolwiek na katolicyzm. Ale papiestwo i Cesarstwo Rzymskie miało inne plany. I Konrad wystąpił w obronie Prusów i Jadźwingów. W tym czasie w Rzymie rządził papież Innocenty III, teokrata, który wyznawał teorię i innym ją narzucał, że wszelka władza świecka musi podlegać duchownej. Papież ten wymuszał wobec siebie posłuszeństwo wszystkich stolic katolickiej Europy. Ale Konrad Mazowiecki zgodnie z sarmacką tradycją, nie godził się na to, że ksiądz czy biskup będzie mu dyktował, jak ma postępować wobec swoich poddanych. Papież po prostu narzucił taką narrację, że ksiądz stal się nagle pomazańcem bożym ważniejszym od króla. W 1216 roku papież przyznał wyprawę krzyżową Zakonowi Cystersów, a na jej czele postawił biskupa Chrystiana, który miał za zadanie chrystianizację Prus, a Prusami władała królowa Agafia i jej mąż Konrad. Tak więc była to krucjata przeciwko Państwu Polskiemu. Dwa lata później papież zatwierdził kolejną wyprawę krzyżową przeciw Prusom. Ale wynik tych krucjat nie był po myśli papieża, ponieważ Leszek Bialy i Konrad Mazowiecki dali odpór najeźdźcom, więc w 1219 roku papież nasłał na Prusy kolejną krucjatę ale już pod wodzą księcia śląskiego Henryka Brodatego. Krucjata przeciw Prusom trwała do 1222 roku. Krzyżacy podbili ziemie pruskie i narzucili Prusom nie tylko religię ale też język niemiecki.

 


Sarmaci

W następnym roku papież Honoriusz III nadał biskupowi Chrystianowi należącą do Konrada, ziemię chełmińską. Biskup Chrystian osadził na niej rycerskie zakony krzyżowe: braci dobrzyńskich, kawalerów mieczowych, templariuszy, cystersów i bernardynów. W 1231 roku zgodnie z wolą papieża przekazał ziemię chełmińską i dobrzyńską Zakonowi Krzyżackiemu. Z kolei na ziemi siewierskiej, należącej do żony Konrada w 1223 roku, Henryk Brodaty, za zgodą papieża, osadził Krzyżaków. Tak więc od XIII wieku największym wrogiem Polski stał się Zakon Krzyżacki, zbrojne ramię papieskiego, feudalnego imperializmu. Jego głównym zadaniem było fizyczne zniszczenie Państwa Polskiego, zgermanizowanie i włączenie Polaków do Cesarstwa Rzymskiego.

Seria klątw Papieskich rzuconych na władców Polski: Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę, naród polski i litewski, i kilkanaście wypraw krzyżowych doprowadziło do likwidacji Wielkiej Lechii. Groźba klątwy i wyprawy krzyżowej przeciw Zygmuntowi Staremu zapobiegła włączeniu Prus do Polski. 

Po rzezi zgotowanej Prusom, Zakon w swych podbojach kierował się dalej na północny-wschód gdzie miał potężnego sprzymierzeńca i w 1237 roku zjednoczył się z Zakonem Kawalerów Mieczowych z Inflant, którzy w 1308 roku zdobyli Gdańsk, spalili miasto, wymordowali jego ludność. Krzyżowcy zajęli Pomorze Gdańskie i w rezultacie odepchnęli Polskę od morza. W wyniku tych podbojów powstało wielkie Państwo Krzyżackie rozciągające się  od Narwy po Szczecin, odgradzała je jedynie Żmudź, którą postanowili zdobyć, a pozostałą część Litwy podporządkować sobie.

Groźba ta skłoniła księcia litewskiego (przyszłego króla Polski Władysława Jagiełłę-red.) o podjęcie starań celem zdobycia tronu polskiego. Za panowania Jagiełły Polska odzyskała znaczną część ziem należących do dawnego Imperium Lechitów. Klątwa rzucona na Władysława Jagiełłę  po zwycięstwie pod Grunwaldem 1410 roku, uratowała Zakon Krzyżacki i Zakon Kawalerów Mieczowych z Inflant przed włączeniem do Państwa Polskiego. Nie uczono nas w szkole, że po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem nuncjusz papieski wręczył królowi klątwę na niego i narody: polski i litewski, ponadto zagroził, że jeżeli zajmie Malbork, stolicę Państwa Krzyżackiego, papiestwo zorganizuje krucjatę przeciw Polsce. Król nie zignorował gróźb i przez trzy miesiące obozował ze swoim wojskiem pod Grunwaldem. Czym w tym czasie zajmowało się papiestwo? Bynajmniej nie szukaniem  jakiejś zbłąkanej owieczki, ale organizacją obrony Malborka, stolicy Państwa Krzyżackiego. Klątwy Rzymu, do tej pory nie zostały zdjęte, a Krzyżacy w rezultacie zbudowali silne gospodarczo i militarnie państwo  postrzegane w całej Europie jako zbrojne ramię cesarstwa w walce z pogaństwem. Z kolei Polaków postrzegano jako dopiero co ochrzczonych chrześcijan z pogańskim władcą królem Władysławem Jagiełłą, który właśnie co ochrzcił się i to nie z pobudek wewnętrznych ale politycznej potrzeby. Państwo Krzyżackie, ale już pod nazwą Prusy z czasem stało się zalążkiem przyszłych Niemiec, które powstały jako państwo w 1871 roku z ludności germańskiej i plemion  niemieckich w sensie tożsamości, nie genetyki. 

Jan Matejko – Bitwa pod Grunwaldem

Kolejnym wielkim kłamstwem jest to, iż w szkole uczono nas że w przeszłości istniało Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego kiedy w rzeczywistości Imperium to nosiło nazwę Święte Cesarstwo Rzymskie. Sam przydomek „Święte” to nadużycie w kontekście zbrodni i wszelkiej nieprawości tego państwa. Właściwym twórcą niemieckiego “parcia na wschód” (Drang nach Osten) był Henryk I Ptasznik (919-936), który utworzył pierwsze Państwo Niemieckie ,władca bezwzględny w mordowaniu Słowian. Jego syn Otton I chciał stworzyć wielkie Niemcy, na wzór Imperium Lechickiego. Jednak w tym czasie Niemcy nie miały żadnej tradycji, nie było wszystkich tych czynników, które tworzą fundamenty państwa. Potrzebny był oręż ideologiczny i Otton go stworzył. Stal się nim twór ideologiczny, który po dziś dzień funkcjonuje jako „uniwersalizm chrześcijański”. Według tej zasady, jeżeli najwyższa władza duchowna należy do papieża, tak najwyższym zwierzchnikiem świeckim państw chrześcijańskich powinien być cesarz. Od czasów cesarza Ottona III rozpoczyna się epoka papieży Niemców. Cesarz osadza na tronie swojego krewnego, księcia Karyntii Brunona, który przyjmuje imię Grzegorza V (996 -999r.). Od tamtej pory „Marsz na wschód” – „Marsz na Słowian” czyli niemiecki „Drang nach Osten” niósł śmierć, zniszczenie i pro germańską indoktrynację, której celem było narzucenie zwierzchnictwa Niemców nad całymi narodami, a wszystko to działo się w imię wiary. Kiedy w 1806 roku następuje oficjalna likwidacja Cesarstwa Rzymskiego małe państewka niemieckie pozostają w rozbiciu i tak jest do fałszywie sprowokowanej przez Niemcy wojny z Francją, po której w 1871 roku większość z tych państewek, pod przewodnictwem Prus, tworzy Państwo Niemieckie.

W 1773 roku sejm rozbiorowy powołał Komisję Edukacji Narodowej. Dlaczego właśnie w Polsce ją powołano? Komisja stawiała na naukę historii. Dlaczego właśnie historii? Wtedy to pojawiła się idea aby nauczać, że historia Polski zaczyna się od 966 roku, wszystko co było przed tym zostało wymazane. Jeżeli przyjrzymy się składowi osobowemu Komisji z Hugo Kołłątajem na czele, oczywistym jest, że służyła ona wynaradawianiu Polaków. Zaczęto nauczać rzymskiej i niemieckiej wersji historii, nie naszej polskiej i innych narodów słowiańskich. W szkole uczono nas, że rozbiorów Polski dokonały trzy kraje: Prusy, Austria i Rosja (1772 r., 1793 r., 1795 r. red.) ale Cesarstwo Rzymskie upadło w 1806 roku, tak więc Prusy i Austria w czasie kiedy dokonywały rozbiorów Polski wchodziły w skład Cesarstwa Rzymskiego. A co z Rosją? Rosja oczywiście nie była częścią Cesarstwa, ale rządziła tym krajem caryca Katarzyna II ( Sophie Friederike Auguste zu Anhalt-Zerbst-Dornburg) urodzona w Szczecinie, była Niemką, obywatelką Cesarstwa Rzymskiego, tak więc nie dbała o interes rosyjski, ale rzymski i niemiecki. Tak więc Polska w 1772 roku graniczyła z trzema krajami, które były zarządzane z Rzymu. Kiedy miało dojść do rozbiorów król Stanisław August Poniatowski zwrócił się o pomoc do papieża. Nuncjusz Garampi odpowiedział mu: „Gdybym zaprotestował, rozgniewałbym i obraził dwór wiedeński”.

Gdy cesarzowa Austrii Maria Teresa zwróciła się do papieża Klemensa XIV z wątpliwościami moralnymi co do rozbioru, taką otrzymała odpowiedź: „Ojciec Święty, któremu Polacy zawsze ślepo wierzyli, pospieszył jej odpowiedzieć, w imieniu nieba i ziemi, że inwazja i rozbiór były nie tylko właściwe politycznie, ale i w interesie religii; że w Polsce Moskale mnożą się niebywale; że wprowadzają tam po kryjomu religię schizmatycką; i że dla duchowego dobra Kościoła było konieczne, ażeby dwór wiedeński rozciągnął swe panowanie możliwie daleko”Rozbiory Polski

Jeśli Kościół, potężna siła w Europie, moralny autorytet, nie zaprotestował, to kto miał zaprotestować? Po za Turcją – nikt w Europie. Nic więc dziwnego, że głównymi sprawcami ratyfikacji traktatów rozbiorowych przez polski sejm byli biskupi Jednocześnie mocarstwa utworzyły wspólny fundusz korupcyjny z kasy którego miano opłacać przychylność posłów i senatorów. Znanymi zwolennikami przeprowadzenia rozbioru byli: Adam Poniński, Michał Hieronim Radziwiłł, biskup: Andrzej Młodziejowski, Ignacy Jakub Massalski oraz prymas Polski Antoni Kazimierz Ostrowski. I tak z Imperium Lechickiego popadliśmy w niebyt państwowy na 123 lata. Na jednym z bocznych korytarzy klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie wisi poczet królów namalowany krótko po rozbiorach Polski w czasie kiedy jeszcze pamiętano o przedkatolickich władcach Polski. Przez cały ten czas nasi wrogowie „czuwali” nad nami Polakami, Słowianami. Fałszowali naszą historię, celowo wzniecali i tak skazane na porażkę powstania, przejmowali majątki, wynaradawiali, po pierwszej wojnie światowej nie byliśmy wolnym krajem, nie byliśmy nim też po II wojnie i nie jesteśmy dzisiaj. Od 1050 lat jesteśmy niewolnikami i niewielu z nas ma świadomość tego stanu rzeczy. Dzisiaj nasze Państwo, jest w totalnym rozkładzie. Konieczna jest radykalna zmiana jego ustroju i organizacji. My Polacy, to od naszych protoplastów możemy się uczyć, jak skutecznie zbudować zdrowy organizm państwowy. My Słowianie, tylko razem, możemy przeciwstawić się ekspansji światowego globalizmu i obronić swoją tożsamość.

W 2009 roku zespół genetyków z Uniwersytetu Stanford w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu „JewishDNAProject” mającego zdefiniować DNA Żydów aszkenazyjskich ujawnił polską haplogrupę R1a1a7 (haplogrupa jest to specjalny typ grupy DNA, który jest przekazywany zgodnie z płcią. Każdy człowiek posiada dwie haplogrupy, jedną od ojca i jedną od matki. Ojciec przekazuje dziecku tylko haplogrupę swojego ojca. Matka przekazuje dziecku tylko haplogrupę swojej matki).
Jeszcze do niedawna dominowało przekonanie, że Germanie to nacja skandynawska, bez większej domieszki obcej krwi. Naukowcy nieoczekiwanie dowiedli również, że nie ma żadnej nacji germańskiej, że Germanie w rozumieniu współczesnym jako Niemcy to jedynie spokrewnieni ze sobą osobnicy, którzy powstali po zmieszaniu się autochtonów skandynawskich (I1a) z Indoeuropejczykami (r1a1) i Celtami (r1b, w proporcji 40 procent -20 procent-40 procent. Odkrycie polskiej haplogrupy R1a1a7 męskiego chromosomu Y-DNA potwierdza prawdę o tym, że my Polacy – my Słowianie zamieszkujemy na naszych rdzennych terenach z górą od ponad 10 tys.lat.

 

Mędrzec  zwrócił do najważniejszego Boga Słowian zwanego Perunem, Światowidem, Swarożycem…- Daj mądre Przykazania swoje Rodom ludzkim, potomkom Narodu Niebiańskiego i Rasy Wielkiej żeby sprawiedliwość zatryumfowała na Midgardziej Ziemi, a kłamstwo zginęło na zawsze ze świata naszego a nie zostało po nim nawet wspomnienie. Oto odpowiedź Peruna:

Przykazania Słowian:
⦁ Czcijcie rodziców swoich i utrzymujcie ich w starości, bo jak wykażecie troskę o nich tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze
⦁ Zachowujcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych i wasi potomkowie będą pamiętać o was
⦁ Brońcie starych i młodych, swoich ojców i matki, synów i córki gdyż to krewni wasi
⦁ Nie twórzcie [cudów] dla dobra własnego lecz to co wielkie twórzcie dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego
⦁ Obmywajcie po pracach ręce wasze, bo kto rąk swych nie obmywa, ten siłę bożą traci
⦁ Pogłębiajcie w dzieciach swoich miłość do Świętej Ziemi Rasy żeby nie łakomili się cudami zamorskimi, a mogli same uczynić cuda wspanialsze i piękniejsze ku chwale świętej ziemi waszej…
⦁ Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro gdyż przekleństwa na siebie ściągniecie i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty
⦁ Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę w poszukiwaniu życia łatwego, ten odstępcą Rodu swego, nie będzie wybaczenia Rodu jego, gdyż odwrócą się Bogowie od niego…
⦁ Nie przechwalajcie się swą siłą za broń lecz chwalcie się sukcesami na polach bitwy… Zachowujcie w tajemnicy Mądrość Bożą, Mądrości Tajnej cudzoziemcom nie dawajcie…
⦁ Nie przekonujcie tych ludzi którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać slow waszych…
⦁ Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego, a gdy do was nieszczęście przyjdzie pomogą i wam bliźni wasi
⦁ Zachowajcie Wasze Sanktuaria i Świątynie od pohańbienia przez cudzoziemców. Jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy i Wiary Przodków Waszych, nawiedzą was lata smutku, krzywd i cierpień…
⦁ Nie nadużywajcie chmielowych napojów, miejcie umiar w piciu, bo kto alkoholu nadużywa ten traci ludzki wymiar
⦁ Utwierdzajcie na Ziemi waszej Prawa Niebiańskie, które dali wam Jaśni Bogowie wasi…
⦁ Żony odzień męskich nie noście, gdyż kobiecość tracicie, a noście żony to co wam polega na naturze
⦁ Kochajcie żony mężów swoich gdyż oni obroną i oparciem waszym i całego Rodu waszego…
⦁ Nie zabijajcie dziecięcia w brzuchu matki, gdyż kto zabije dziecię w brzuchu ściągnie na siebie gniew Boga Stwórcy Jedynego
⦁ Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego, gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy, ten do siebie nieszczęście wzywa…
⦁ Żyjcie prawami RITA i Prawami Roda -Stwórcy Jedynego, gdyż tymi prawami żyją wszystkie Światy i Ziemie we wszystkich Wszechświatach…
⦁ Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary, gdyż Bóg Stwórca Jedyny jest ponad wszystkimi Ziemiami… i nad wszystkimi światami

 

Perun

krystyna wilanowska

Dodaj komentarz