Odpowiedzi na pytania Wojowniczka Lupiany

Putin już dawno został zwerbowany przez Zachód i jest najbardziej udanym projektem zachodnich służ b specjal nych. W czerwcu 2022 r. amerykańska komisja rządowa przedstawiła szczegółowy plan  i opublikowała mapę podzielonego już terytorium Ro sji a jej mieszkańców określiła jako nieprzydatnych darmozjadów, których należy zagonić do wyznaczonych punktów ewakuacji, które w istocie mają być obozami koncentracyjnymi. Odnośnie tego planu przez ro syjską dumę zostały przyjęte już wszystkie ustawy. Od dawna Ro sja dla „starszych i mądrzejszych” była krajem wszelkimi bogactwami naturalnymi płynącym, które były pozyskiwane dzięki niewolniczej pracy ludności i ten stan trwa niezmiennie do dzisiaj.

Ilja Piwowarow

Pozwólcie, drodzy Czytelnicy, że jako autorka artykułu „Kto rządzi Ro sją?, rozwinę jeszcze kilka kwestii aby rozwiać wątpliwości odnośnie tego co dzieje się teraz w Ro sji. 27 lutego 2023 roku na rosyjskiej dużej, prywatnej stacji “Car grad”, w programie, „Uralia wybiera drogę Uk rainy”, prowadzonym przez Jelenę Afo ninę została przytoczona wypowiedź prezydenta Ro sji W. W. Pu tina “ -Ro syjski Naród, jeżeli Zachodowi uda się rozbić Ro syjską Fede rację i ustalić kontrolę nad jej częściami, może nie zachować się, będą Moskwianie, będą Uralcy i inni”. Jacy Uralcy? Dlaczego prezydent o tym powiedział? -dopytywała prowadząca program. -Przypomnijmy sobie mówiła dalej, jak były pisane  wytyczne dla agentów obcych wywiadów. Sens ich był taki, zrzucić okowy Ro sji i zacząć budować oddzielne państwa, ze swoim językiem: Jakucję, Dagestan, Czeczenię, Syb erię, Uralię, … -powiedziała. Tak dziel i rządź, to ich maksyma! Taką politykę prowadzili wszyscy władcy tego kraju, od Piotra I, zwanego Wielkim, po dziś dzień, obcy, wszyscy byli agentami zachodnich wywiadów. Oni doskonale wiedzieli czym jest ta Ziemia i ten Naród, który ją zamieszkuje. Dlatego unicestwiali, ciemiężyli, wykorzystywali i celowo poniżali do granic wszelkiej ludzkiej wytrzymałości. Ten Wielki Naród niósł i w swojej najlepszej części jeszcze niesie w sobie najwięcej zachowanej po dziś dzień ge netycznej spuścizny Ra sy Świat ła i Wielkiej Rasy (Ari ów: Dari ów, Hari ów i Sła wian: Ra sienów i Świat orusów).  A dzisiaj to co dzieje się na Uk ra inie jest zmową obliczoną na ge nocyd Wielkiej Ra sy oraz rdzennych mieszkańców Syb erii.

     Pu tin, zauważcie, on jest filmowany na tle liczb 239, w różnej konfiguracji, to jego okul ty styczny kod. Już od kwietnia bieżącego roku w Ro sji testowany jest cyfrowy rubel czyli totalna kontrola prywatnych pieniędzy i człowiek nie będzie mógł z nich skorzystać jeżeli zostanie uznany za nieposłusznego systemowi. Socjalny reiting już został włączony. Natomiast prezydent z nabiu liną – szefową banku centralnego, wmawiają ludziom, że kraj wychodzi spod ucisku globalistów. Mówią to, wiedząc że w październiku 2021 r. podpisali porozumienie ze światowym forum ekonomicznym kla us a sz waba odnośnie utworzenia w Ro sji Cen trum Czwar tej Przemysł owej Re wolucji a czwarta rewolucja zawiera totalny plan kontroli ludności. I w ten cyfrowy kon cłagier planują zapędzić nie tylko Ro sjan ale całą ludzkość. Wobec Ro sjan, w U SA  to sami i w innych krajach wobec ludzi stosuje się, między innymi broń klimatyczną wywołującą kataklizmy, przez co ludzie tracą cały dobytek, niektórzy życie, zdrowie i wszystko po to aby ocalałych objąć socjalem, zagnać ich do kontenerów jako ich mieszkań, ocyfrować, zaczipować i poddać totalnej kontroli. Te kataklizmy w Ro sji w ostatnim czasie bardzo się nasiliły. Od kilku tygodni, po raz kolejny, płoną lasy Syb erii, Zabajkalski Kraj w ogniu a nieco wcześniej ktoś podpalił lasy w Krasnojarskim Kraju, 7 maja ktoś podpali lasy w Obwodzie Świerdłowskim. Płon lasy w obwodach Tumieńskim i Kurgańskim, płonie Ural. Setki tysięcy hektarów. Najprawdopodobniej użyli do tego broni laserowej zamontowanej w samolotach. Służby nie działają jak należy i to też jest celowe. Setki strażaków, właśnie od kilku tygodni, jest na urlopach, do biur też też trudno się dodzwonić. Cały czas przeciwko społeczeństwu w Ro sji jest stosowana broń klimatyczna wywołująca wiele innych kataklizmów.

     W połowie listopada 2022 roku, na Wyspach Bali, spotkali się przywódcy G20 czyli 20 najbogatszych państw świata (członkami grupy G20 są: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Włochy i Unia Europejska (Hiszpania ma status stałego gościa). I na tym spotkaniu Ro sja podpisała porozumienie o konieczności wprowadzenia cyfrowego paszportu. Wszyscy uczestnicy to podpisali, Polska też, w imieniu wszystkich członków UE ich urzędnicy to podpisali, za nas. W Ro sji od żołnierzy najczęściej przymusowo wcielanych i zabieranych, często w godzinach wczesno porannych na front, pobierane są dane biometryczne aby gdzieś się nie “zawieruszyli”. Do prywatnego „wojska”, oddziałów Cz WK Wag ner z trupią czaszką i dwoma skrzyżowanymi piszczelami jako emblematem na przedramieniu, wciela się  więźniów skazanych nawet, a właściwie przede wszystkim, za najcięższe przestępstwa. “-Nam potrzebne są wasze kryminalne talenty. Wierzę, że u was jest ich dużo -tak zachęcał więźniów szef Wag nera Jew gjenij Pri gożin.

     Jest taki film “Polowanie na Czerwony Październik” (Czerwony Październik to rad ziecki atomowy okręt podwodny), zrealizowany według powieści Toma Clancy’ego. I w tym filmie  zrealizowanym w 1984 r. zapowiadany jest przyszły wybór na prezydenta Ro sji Pu tina, który to w 1984 r. nie był nikomu znany. Nie był jeszcze nawet zastępcą mera Petersburga A. Sob czaka ale  pracował w Dre źnie jako agent KG B. Ekranizacja filmu odbyła się w 1990 r.,  W tym filmie występuje cała plejada znanych aktorów Holly woodu. Jednym z jego bohaterów jest pułkownik KG B Iwan Pu tin, którego zagrał brytyjski aktor Peter Firth, w tym czasie dość podobny do ówczesnego Pu tina a Sam Neill, który zagrał kapitana Bor odina był bardzo podobny do realnego Bor odina, który to  zaprosił W. Pu tina z Petersburga na Krem l. I wtedy to, zaczęła  się wielka polityczna kariera Pu tina. Też interesującym jest fakt, że w latach 90’ XX wieku kiedy Pu tin był zastępcą mera miasta nad Newą, już wtedy przyjeżdżał do niego “starszy i mądrzejszy”, bardzo wpływowy mas on, o kul ty sta Henry Kiss inger, który ma na rękach krew milionów, milionów istnień ludzkich. Między innymi, to on zlecił, będąc doradcą prezydenta Ni xona, bombardowanie Kambodży i Laosu w czasie wojny w Wietnamie w wyniku czego do władzy w Kambodży doszli czerwoni khmerzy, którzy wymordowali 1/3 część Narodu. Mordowanie, intrygi, tworzenie fałszywych flag do wszczynanie wojen, to cała jego kariera. Czy fatygowałby się aby spotkać  z zastępcą mera Petersburga, gdyby ten nie został  wcześniej zwerbowany czy miał sław iański geno typ i duszę jawiącą się jako zlepek wymiocin i odchodów. Ten wysoko postawiony mas on był lobbystą Pu tina w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo o ich wspólnych 12 spotkaniach.  Kiedy Pu tin objął urząd prezydenta F R to w 2004 r. przyjmował swojego pryncypała w swojej podmoskiewskiej rezydencji Nowe Ogar iewo a kiedy poleciał z wizytą do U S A  Kiss inger przyjmował go w swoim domu.

      Władze na Krem lu w zmowie z kolektywnym Zachodem wrzuciły Ro sjan, jako  „mięso armatnie” w wojnę na U. Mówi się, do tej pory, o 185 tys. zabitych Ro sjan, a straty ze strony Uk rainy już w połowie stycznia tego roku wyniosły  257 tys. zabitych, nie wliczając w to rannych i okaleczonych psychicznie.

Ktoś zadał pytanie na stronie czy Pu tin może nas czymś zaskoczyć, nie jestem przekonana ale też  w pewnym sensie nie wykluczam takiej możliwości, aczkolwiek tylko w jednym przypadku. W Ro sji istnieje pewna wersja, że Pu tin oprócz tego, że wykonuje polecenia rządu światowego jak wszyscy inni, to zawarł pewien pakt i ci, z którymi go zawarł mają pełną kontrolę nad jego decyzyjnością, ale może on chcieć  się z niego wycofać…. Ten pakt był jednak jego wolą i jego wyborem, więc nic nie zwolni go z odpowiedzialności i poniesienia konsekwencji za to co do tej pory popełnił.

Zadaniem grupy Pu tina jest wdrożenie nowego systemu całkowicie zniewalającego ludzi, który ma być wprowadzony tylnymi drzwiami, kiedy większość uwagi będzie skierowana na inne wydarzenia. I to dokładnie się dzieje :wojna, cyfryzacja, inflacja- rosnące wśród Ru skich i rdzennych mieszkańców Syberii, a także bezrobocie i narastające konflikty narodowościowe ze strony napływających muzułmanów, wzrost przestępczości, podnoszenia wieku emerytalnego itd…

Od czasu opublikowania mojego artykułu minęło kilka miesięcy i w tym czasie do władz lokalnych w różnych regionach kraju trafiło wiele wniosków w których ludzie domagają się kontroli ruchu cha bad. Niestety przewrotność u „starszych i mądrzejszych” to cecha wrodzona i ci wszyscy ludzie zostali oskarżeni przez głównego rabina -przyjaciela prezydenta i całej wierchuszki o to co zawsze, o antys emityzm. Ludzie ci są prześladowani albo zostali umieszczani w „psychuszkach” i zmuszani do przyjmowania różnych preparatów „dla ich dobra”. O to samo została oskarżona pewna kobieta, która zajmowała się pisaniem i komponowaniem muzyki, po tym jak w jej tekście znaleziono zwrot, że Wielka Wojna Ojczyźniana była holoka ustem Sła wian a nie „starszych i mądrzejszych”. A Romanowi Jusz kow, który udowodnił, że siedziba i działalność ruchu w mieście Perm są finansowane z zagranicy i ruch otrzymuje pieniądze w transzach odmówiono  przeprowadzenia kontroli, twierdząc, że kontrole finansów są przeprowadzane co roku i nie ma żadnych nieprawidłowości. Poza tym cha bad w skierowanej odpowiedzi domaga się zatrzymania wszystkich, którzy rozpowszechniają o nich nieprawdziwe informacje. Za cha bad stanęły oficjalne media i rosyjscy oligarchowie.

6 maja na kanale Żywioł Ro sji miało być na żywo transmitowane spotkanie  przedstawicieli rad wszystkich 8 okręgów federalnych Feder acji Ro syjskiej. Niestety zaraz po ukazaniu informacji kanał został zbanowany ale w trybie pilnym spotkanie było transmitowane na kanale „Zdemaskowano” i poszło w eter. Wszyscy ci ludzie skupieni w Ogólnonarodowym Sojuszu Odrodzenia Ro sji nawołują Ro sjan do zjednoczenia przeciwko kg bo wskiej jun cie na Krem lu, przeciwko ich partii „jedna Ro sja”, która uchwaliła ustawy sprowadzające Ro sjan do roli ubezwłasnowolnionych niewolników, przeciwko ich wszystkim sprzymierzeńcom zasiadających na najwyższych stołkach w całym kraju i trzymających Naród w uścisku. Domagają się poniesienia przez nich konstytucyjnej odpowiedzialności. Chcą wiedzieć, kto odpowiada za wysadzenie od 2000 roku do chwili obecnej 29 magazynów z bronią, amunicją i pociskami? Co stało z 1,5 mln sztuk umundurowania dla zmobilizowanych? Tych pytań jest dużo więcej.

-Nad naszym krajem zawisła groźba jeszcze straszniejszej wojny niż ta, którą była Wielka Wojna Ojczyźniana, Na to stanęło u naszych bram i wszystko wskazuje, że przyjdzie nam zmierzyć się, nie tylko z wrogiem zewnętrznym ale i wewnętrznym, którym są władze na Krem lu ze swoją partią „jedna Ro sja” i wszystkimi sprzymierzeńcami, którzy za nimi stoją – mówi jeden z rozmówców.

-U nas teraz Naród wobec specjalnej operacji wojennej na Uk rainie podzieli się na dwie części -mówi dziennikarz kanału Zdemaskowano, Ilja Bałta bajew. – Jedni są za jak najszybszym wyprowadzeniem naszych wojsk z Uk rainy a drudzy twierdzą, że Ukr aińcy to wróg i milcząco popierają władzę Pu tina, Szoj gu i propagandzistów typu So łowiowa. Ten podział jest bardzo podobny jak w sprawie wir usa. U nas jest też trzecia droga ale należy zrozumieć, że globalistom jest potrzebne nasze terytorium bez ludności i nasze bogactwa naturalne. Trzeba być idiotą aby tego nie rozumieć, dlatego nonsensem jest propaganda, że jeżeli my wyjdziemy z Uk rainy to nasze terytorium będzie bezpieczne. To oczywiste, według mnie, że specjalna operacja to powód dla na to aby napaść na Ro sję. W przeciwnym razie, po co jeszcze w marcu  oni (Kij ów -red.) ogłosili, że 300 tys. żołnierzy przerzucają pod granicę Ro syjskiej Feder acji. Bojówkarze i ochotnicy z Wag nera od dawna mówią otwarcie, że tam walczy Na to.  W marcu 2022 roku 30 km od Lwowa w kompleksie szkoleniowym instruktorzy na to z Kanady, USA, Wlk. Brytanii i Krajów Bałtyckich szkolili Aj dar i Az ow, organizacje zabronione w Ro sji. „We wrześniu 2022 r. na towskie wojska ściągały na Uk rainę swoich  żołnierzy i z nich były formowane całe bataliony mówiących po angielsku, do tego ściągnęli duże ilości bojowej techniki i broni”. O tym informował wojenny blogier Ju rij Po dolak (uk raiński blogier -red.) I dalej przytacza fakty. – Jesteśmy zobowiązani zrobić wszystko aby ten konflikt zakończyć. Skoro władze na Krem lu, nie pytając społeczeństwa, wrobili nas w tą rzeźnię, to my musimy się temu jawnie przeciwstawić. Naród powinien domagać się odejścia Pu tina, Szo j gu, którzy w imieniu Narodu inicjowali tę operację. Należy ich pociągnąć do odpowiedzialności też za to jak przebiegała mobilizacja. Zarzutów ze strony  Narodu jest bardzo wiele. Uważam za  dywersję nie wydawanie walczącym pocisków, którzy bronią naszego kraju. W tym konflikcie jest też trzecia siła, która trawi, wyniszcza, moim zdaniem dwa bratnie narody aby w tym konflikcie zginęło jak najwięcej Ru skich i Uk raińców. A jak mi się wydaje my w istocie jesteśmy jednym narodem. Naród został sztucznie rozdzielony. Kto jest autorem tego konfliktu? Organizatorami i sponsorami są ci sami, którzy rozpętali pierwszą i drugą wojnę światową: globaliści, cha bad, internacjonalni oligarchowie. Przypomnijcie sobie, jak cha bad nik Be rkut mówił otwarcie, że na południowych obwodach Uk rainy i części Ro sji pojawi się Nowa Cha zaria i my widzimy jak te tereny są oczyszczane. Teraz ludzie masowo ewakuują się z obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Przypadek to czy plan?! A przewodnikiem tego co się dzieje jest kto? Tak! Partia „jedna Ro sja” i tam siedzą  sprzedawczyki, którzy chcą teraz zainicjować totalną mobilizację, dlatego przyjęli ustawę o elektronicznych wezwaniach, cyfrowych rejestrach żeby utworzyć jedną cyfrową bazę. Przy tym systemie władzy, poziomie korupcji i nieumiejętności zarządzania to będzie kolejna rzeźnia. Czy widzieliście listy poległych synów deputatów (posłów do Du my -Parlamentu -red.). Tam wszystkich 25 ludzi. Wszyscy oni z małych miast i wiosek ale wśród nich nie ma ani jednego od deputatów z partii „jedna Ro sja”. Pamiętacie skandaliczne głosowanie w sprawie elektronicznych wezwań. Niektórzy deputowani mówili, że im nawet nie dają zapoznać się z poprawkami ale wymuszają głosować za. Jeden deputowany był tylko, który ten nacisk wytrzymał, zdaje się z partii Sprawiedliwa Ro sja ale potem musiał się tłumaczyć w ściekmediach, że nie głosował jak wszyscy. Nasze sprzedawczyki siedzą tam i wszędzie w zarządzaniu aż po sam górę i są wśród nich i tacy, którzy są za użyciem broni atomowej, jak Dmitrij Rog ozin. Ich nie zobaczycie w Bach mucie (ros. Artiom owsk -red.). Chcę zapytać, Dmitrij Oleg owicz, czy wy jesteście w ogóle przy zdrowych zmysłach? Nawet taki zacięty człowiek jak Pr igożin powiedział, że grozić bronią atomową przenoszoną bezpilotnikiem nad Kreml em to nieadekwatnie. Czy wy Dmitrij Oleg owicz zdajecie sobie sprawę, że to bilet w  jedną stronę, że użycie broni atomowej to miliony a może i miliardy ofiar. Nie dają Ro sji wygrać tej wojny i przyjmują ustawy mające z nas zrobić zniewolonych i pozbawionych wszelkich praw obywateli -powiedział Bałta bajew, dziennikarz kanału Zdemaskowano.

Jak tylko wielu blogierów zaczęło mówić o zapotrzebowaniu Pri gożina, że  trzeba dać pociski dla Wag nera (prywatne oddziały red.), ludzie wzburzyli się mocno i mi nawrzucali i na całe nasze stowarzyszenie -mówi Alina Lu szawina z Niezależnego Stowarzyszenia Lekarzy. -Widzę, że wielu nie rozumie tego co się naprawdę dzieje. U nas w Ro sji zostało wysadzonych w powietrze prawie 29  magazynów z bronią, amunicją, pociskami. Swietłana Łada -Ru ś, odnośnie tego oświadczenia, wystąpiła do FS B -Feder alnej Służ by Bez pieczeń stwa -red.) o kontrolę Ser diukowa i Pu tina pod kątem zdrady Ojczyzny. Te ogromne składy były wysadzane w powietrze od 2000 roku (w marcu 2000 r. Putin został zaprzysiężony na prezydenta Fe deracji Ro syjskiej -red.) a zaczęło się od wysadzenia magazynu w Chabarowskim Kraju, potem 2001 r.  Ułan Ude, 2002 Syzran i Władywostok, 2003 Władywostok, 20004  Ży do wski Autonomiczny  Okręg,  2005 r. na Kamczatce, 2008 w Obwód Leningradzki i Przymorski Kraj, 2009  Czelabińsk i Uljanowsk, 2011 w Baszkirii, 2012 Przymorski Kraj i Orenburg, 2013 Samara i tak dalej. Przez ten czas żaden minister obrony czy to Sjer gjej Iwa now, który był na stanowisku, zdaje się do 2007 roku, Ser diukow czy Szoj gu, który jest od 2012 roku i za tego ostatniego 3 magazyny wyleciały w powietrze, nie poniósł odpowiedzialności. Czyli począwszy od 2000 roku w powietrze co rok wysadzane były 1 -2 strategiczne obiekty z zapasami broni, pocisków, amunicji i to nie przypadek, to dywersja. I nikt ani słowa nie powiedział, nikt nie poniósł do tej pory odpowiedzialności. Ale kiedy zaczęła się mobilizacja generał Gury liow powiedział, że zginęło 1,5 mln. umundurowań dla zmobilizowanych. Po prostu przepadły, żadnego dochodzenia w tej sprawie nie było. Dopiero jak Pri gożin powiedział, o głodzie pocisków, to zrobiło się głośno, zmobilizowani też  mówili o braku pocisków ale dopiero teraz, po tym zapotrzebowaniu Pri gożina, zrobiło się głośno. Jak to Pri gożin chce pociski! A tutaj okazuje się, że nasza armia nie ma pocisków, amunicji. A ludzie nam zarzucają, gdzie wy byliście przez ponad rok, jak tam na froncie by rzeźnia. Zostać bez pocisków dla Ru skich, to jak kamikadze. My nie bronimy Pri gożina. Nie zaczynamy mówić że on dobry ale on mówi o problemie. (Pri gożin jest ’’starszy i mądrzejszy”, nawołuje teraz aby skonfiskować majątki oligarchom i pozbawić ich rosyjskiego obywatelstwa. Niewątpliwie, w tej  krytycznej sytuacji chce zbić polityczny kapitał -red.). Przeciwko nam idzie Na to a wiecie jak oni rozprawiają się ze swoimi wrogami, co było w Wietnamie, Jugosławii, Iraku i t.d., dywanowe bombardowania. Oni chcą Ro sję podzielić na kawałki a wy sugerujecie, jak córka generała Ro klina, żeby nie reagować! Już pół roku przed 24 lutego 2022 r. byli ludzie, którzy mówili, że szykują nam wojnę, że musimy jak najszybciej reagować, że trzeba obalić ten system, że nie można wierzyć Pu tinowi ale ludzie siedzieli cicho. Łada -R uś cały cały czas mówiła o potrzebie rozmów pokojowych. A wy o zrobiliście, jak was prosiliśmy o poparcie? A teraz nam zarzucacie, że my nic w tej sprawie nie zrobiliśmy. Ale nie czas wieść spory. Trzeba prawdzie spojrzeć prosto w oczy, że przyczyną tej sytuacji jest bezczynność społeczeństwa. Naród milczał przez lata i pozwolił doprowadzić sytuację do stanu krytycznego. Organizujmy się i domagajmy rozmów pokojowych bo przez 5 ostatnich lat Naród nas nie poparł w żadnej sprawie. Od nas w więzieniu 5 ludzi siedzi a teraz jak do nas idzie Na to żeby nas bombardować, to wy nam sprzedajność zarzucacie, ici którzy to robią są bez sumienia. U nas w kraju bieda i błagamy was pójdźcie po rozum do głowy. Nie chcę wojny, nie chcę aby na nas bomby leciały, dlatego potrzebna jest broń naszym żołnierzom abyśmy mieli szansę się obronić -powiedziała Alina Lu szawina.

– Dokładnie 5 kwietnia dowódca Wag nera Prig ożin oświadczył o zapotrzebowaniu na amunicję, pociski i opublikował zdjęcia naszych zabitych, przy czym oświadczył, że gdyby oni mieli pociski to zginęłoby z 5 razy mniej ludzi. Co by o nich nie mówili teraz Wag ner broni naszej Ojczyzny-powiedziała współprowadząca spotkanie z OSOR.

-Nikomu nie starcza pocisków, tu nie chodzi tylko o Wag nera. Półtora miesiąca temu rozmawialiśmy o tym, że nie mamy amunicji, pocisków, że żołnierze giną  setkami, to ginie pokolenie tych młodych chłopców i to nie tylko żołnierze ale giną najlepsi z naszego Narodu opowiada, ze łzami w oczach, żołnierz z pokolenia -40 -latków. Dziś widzę chłopaka a jutro go nie ma, bo nie miał pocisków. Dowódcy każą nam iść w bój bez żadnego rozpoznania lotniczego, bez żadnego wsparcia, bez niczego. Tam wyżej tłumaczą się, że z metalami i z metalurgią jest w naszym kraju źle i to jest przyczyna braku amunicji i pocisków. Jestem przekonany, że to celowy sabotaż, celowa dywersja. Nie wiem już do kogo się zwrócić. Jestem zwykłym żołnierzem. Tak nie powinno by w bogatym w surowce kraju z potężnymi zakładami metalurgicznymi.

I w tym miejscu zabrała głos kobieta z kanału „Słońce pomoże”, chcąca jak gdyby powiedzieć, nie trwóżcie się nasi Gwiezdni Przodkowie nam pomogą, wystarczy poprosić. Kiedy mówiła o potężnej Energii Słońca, jej twarz była rozpromieniona a jej niebieskie jak niezapominajki oczy biły blaskiem ale było też widać, że jest niepewna reakcji słuchaczy, że może zostać niewłaściwie zrozumiana -Jest siła, która nas jednoczy. To siła, która daje życie na Ziemi. To nasze Słońce. Nasi Przodkowie byli mądrymi ludźmi i odnosili się do Słońca z szacunkiem. U nas to zostało wybite, unicestwione. Nasz wielki uczony Aleksander Czyżewski (1897-1964 r.), może go pamiętacie, badał Słońce i Kosmos i on naukowo udowodnił, że wszystkie nasze historyczne, decydujące wydarzenia  miały miejsce w punktach kulminacyjnych najwyższej aktywności Słońca. Teraz Słońce jest wyjątkowo aktywne. I Czyżewski przyszedł do innego rosyjskiego uczonego Konstantego Ciołkowskiego, który mu odpowiedział, że byłoby dziwnym gdyby było inaczej. Ciołkowski doskonale wiedział, jak Słońce oddziałuje na Ziemię. W grudniu 1944 r. kiedy amerykańska flota postanowiła zaatakować Japonię a japońskie siły zbrojne były w tym czasie w opłakanym stanie, gabinet ministra wezwał wszystkich Japończyków aby w jednym czasie zwrócili się do Bogini Słońca Amaterasu. I tak się stało. Cała Japonia zjednoczyła się w modlitwie. I kiedy flota amerykańska płynęła w kierunku Wysp Japońskich na Oceanie Spokojnym zerwał się tajfun, który całkowicie pokrzyżował wrogowi plany. Ten wiatr Japończycy nazwali „Kamikadze”. Ludzie myślą, że ta sytuacja nie będzie nas dotyczyć, bo to Daleki Wschód, a ja wam mówię, że dotknie każdego. Jednoczmy się w jednym czasie, zwracajmy się do Słońca. Mogą to być godziny 6 rano, w samo południe i o 18 wieczorem, jak komu odpowiada. Stańcie w sile i w naszym Ru skim Duchu!

-Tak. Popieramy tę inicjatywę powiedziała współprowadząca to spotkanie. -Modlitwa pomaga, jednoczy naród i siły. Musimy wesprzeć naszą amię bo tylko silna armia może obronić kraj a Naród powinien przyzwać do porządku ten system, który zamierza rozpętać wojnę światową. Realizacja planu zniszczenia  naszego kraju jest prawie gotowa. Tak się stało, że rządzą nami sprzedawczyki, którzy są w  zmowie z wrogiem, z armią N to. Wszystko idzie zgodnie z ich planem. Chcą doprowadzić Naród i kraj do przegranej w tej wojnie, rozdzielić   terytorium, nałożyć daninę a ludzi zagnać do obozów koncentracyjnych, tak jak anglicy zagnali Burów, tak jak hit ler zapędzał do obozów koncentracyjnych. Janukowycz uciekł z Ukrainy. Oni mają dokąd uciekać a my mamy zostać i wymrzeć. W takiej sytuacji mamy tylko jedno wyjście, anulować antynarodową  politykę, jawnie i zgodnie z prawem. Każdy z nas zna autorski, gadzi projekt CI A, niemilitarnego zniszczenia naszego kraju pod pozorem reform. I odnośnie etapu realizacji jest on na ukończeniu. Nie ma ani jednej sfery życia gdzie moglibyśmy zobaczyć wzrost czy poprawę, tylko degradacja i rozwał. Nasz Naród przekroczył praktycznie punkt z którego nie ma powrotu i bliski jest wyginięcia. Poziom umieralności do liczby urodzeń już dawno został nazwany „ruskim krzyżykiem”. Z 85 regionów 69 wymiera a teraz stoimy u progu wojny z Na to. W wojnie na Uk rainie już od pewnego czasu, zamiast Uk raińców (w poł. stycznia br. 257 tys. zabitych red.) walczą profesjonalnie wyszkoleni żołnierze Na to a technika wojskowa jedzie całymi partiami. We wrześniu 2022 r. uk raiński,wojenny blogier Ju rij Pod olak informował, że nat owcy zapełnili Uk rainę, że w zdecydowanej większości to anglojęzyczni, że w ciągu jednego dnia spotkał kilkaset, ot tak sobie spacerujących po Kij owie, że 24 dowodzących to generałowie Na to. Teraz ze strony Ukrainy idzie kontrnatarcie. Wysadzili już naftowe bazy na Kry mie i w Krasnodarskim Kraju, regularnie ostrzeliwują Biełgorod. Zgodnie ze słowami Prig ożina i Bas urina  przez Kij ów zostało złożone  zapotrzebowanie na 200 tys. żołnierzy na towskich celem zgromadzenia się u granic naszego kraju. Niektórzy mówią nawet o 400 tysiącach. Nas oficjalne media nie informują o naszych zabitych ale  po wszystkich przesłankach widać, że naszego kraju już prawie nie ma kto bronić. Do tego doprowadziła specjalna wojskowa operacja o której zdecydowali rządzący pod pretekstem obrony ludności Don basu i denazyfikacji (i des atanizacji red.) Uk rainy.

Jel cyn doszedł do władzy drogą przewrotu zbrojnego (pucz Jan ajewa 19 sierpnia 1991 r. -red.) i wziął od Clin tona (ówczesnego prezydenta US A -red.) 2,5 mld. dolarów. Pu tin przyszedł do władzy po kolorowej rewolucji 1993 r. zgodnie ze scenariusze CIA (służby specjalne USA -red.) i do władzy wprowadził go Jel cyn.( 9 sierpnia 1999 mianował mało znanego wtedy szefa słu żb bezpiecz eństwa (FS B) Pu tina na stanowisko premiera jako piątego szefa rządu w ciągu niecałego roku. Ogłosił też, że chce, by Pu tin zastąpił go na urzędzie prezydenta. W następnych tygodniach ponad 300 osób zginęło w zamachach bombowych na mieszkania w kilku miastach Ro sji, o co Pu tin oskarżył czeczeńskich terrorystów. Ostra odpowiedź Pu tina na zamachy, w tym bombardowania w Cze czenii i zajęcie tej separatystycznej prowincji, przysporzyła mu dużej popularności. Jednak wielu dziennikarzy, politologów, kwestionowało wersję, że to Czecz eńcy byli sprawami krwawych zamachów. -red.). W 1993 r. w Mos kwie do mieszkańców z dachu am basady ameryka ńskiej strzelali snajperzy z nato, snajperzy z ży do wskich wojennych brygad Jer ichon i Be itar. Weteran GRU (teraz FSB -red.) Par inow mówił, że Pu tin już dawno został zwerbowany przez Zachód i jest najbardziej udanym projektem zachodnich służb specjalnych.

Teraz w publicznej TV pokazują nam kłótnie z USA, nazywają Na to wrogiem numer jeden ale przemilcza się, że jeszcze w 2007 r. Pu tin wpuścił Na to do naszego kraju, wtedy kiedy podpisał zgodę tak zwanego „partnerstwa dla pokoju”. I przez te kilkanaście lat jeżdżą swobodnie po naszym kraju i nosząc  broń przy sobie. W 2012 r. przez nasz kraj  przejechało prawie 400 tys. wojskowych i 45 tys. kontenerów z ładunkami wojskowymi. Właściwie przekazał im całą naszą pilotażową przestrzeń kosmiczną zatapiając Ro syjską Sta cję Kos miczną „Mir” i Zachód dokładnie w tym czasie poinformował o wznowieniu realizacji „programu lotów kosmicznych”. Podpisana przez niego uranowa umowa, przekazała amerykanom praktycznie cały wzbogacony uran Ro sji. Wszystko w interesie U SA i międzynarodowego kapitału, Pu tin rozpoczął konflikt na Uk rainie kiedy armia była praktycznie zrujnowana reformami Sier diukowa, został ograniczony personel cywilny, wojska lądowe zredukowane o 90 procent, armię pozbawiono dowództwa z 380 tys. 200 tys. oficerów wyrzucono na ulicę, pozbawiono armię techniki, umundurowania, pocisków. Zamknięto 64 bazy przechowujące technikę wojenną, 29 magazynów z zapasami amunicji po prostu wyleciało w powietrze i nikt z podwładnych Pu tina ani Iwan ow,, Serdiukow ani Szoj gu nie ponieśli za tę dywersję odpowiedzialności. Serdiukow, teraz spokojnie pracuje jako dyrektor Kompleksu Lotniczego Państwowej Korporacji Ro stech i prosperuje. To pokazuje relacje Pu tina odnośnie tego, co stało się z naszym krajem a teraz nie dają pocisków naszym. I w  tak dramatycznej sytuacji wepchnęli naszych chłopców. Na dzisiaj jedyny efektywny pozostał pododdział Wa gner, który jako jedyny idzie do przodu a nie broni się, chociaż i im brakuje pocisków a dowódca ma potwierdzenie, że pociski w kraju są. Tylko nie są wydawane. Dodatkowo, teraz kiedy jest głód pocisków urzędnicy dziesiątkami zamykają zakłady produkujące na potrzeby wojska. I to jest celowy sabotaż.

 2019 r. amerykański  analityk Jack Louner przedstawił 18 stronicowy raport o amerykańskiej interwencji na Ukrainie i tematyce wyczerpania Rosji. Tak więc wszystko zgodnie z planem, doprowadzić Rosję do kapitulacji i podzielić jej terytorium, żeby USA było jak najłatwiej kontrolować ten ogromny teren. W czerwcu 2022 r. amerykańska komisja rządowa przedstawiła szczegółowy plan  i opublikowała mapę podzielonego już terytorium Ro sji a nas mieszkańców  określili jako nieprzydatnych darmozjadów, których należy zagonić do wyznaczonych punktów ewakuacji, które w istocie mają być obozami koncentracyjnymi. Odnośnie tego planu przyjęte są już wszystkie ustawy. Przewidują one, że po wizycie urzędnik będziemy  zobowiązani opuścić swoje domy, pod groźbami i pieszymi kolumnami, pod konwojem, udać się do wyznaczonych punktów ewakuacji gdzie zostaną wydzielone po 2 metry na człowieka i to będzie też jego miejsce pochówku. Prawo powrotu do domu nie jest przewidziane. System władzy przyjął GOST (międzynarodowy dokument określający standardy o masowych pochówkach w czasie wojny i pokoju jak grzebać ludzi  w masowych grobach stosami i równać ziemię buldożerami. 

Nikt nas nie pytał czy zgadzamy się na specjalną operację wojskową na  Ukrainie. Od razu były przyjęte ustawy dyskryminujące armię i kneblujące usta  ludziom. Zabronili oficjalnie być przeciwko specoperacji. Nie protestowaliśmy,  ponieważ baliśmy się represji, wypowiadaliśmy swoje zdanie tylko w komentarzach ale to nie jest prawny instrument. Proponujemy otwarcie i po imieniu wyrazi swoje zdanie o specjalnej operacji wojskowej. Pokażcie swoją śmiałość i odpowiedzialność. Szukajcie prawdziwych liderów narodowych, uczciwych i odważnych ludzi. W tej sytuacji pozostaje nam powtórzyć wyczyn naszych Dziadów. My Naród Rosji mamy konstytucyjne prawo odnośnie współuczestniczenia w rządzeniu krajem. Stańcie w obronie kraju i Narodu. Dlatego, żebyśmy mieli tę siłę Ducha, przez cały świat, przez wszystkie narody, powinniśmy w jednym czasie wznieść się do modlitwy. To jest organizowane na stronie: солнце-поможет.рф (modlitwy czasu moskiewskiego o 6:00, 12:00, 18:00 czyli o 5:00, 11:00, 17:00 czyli różnica czasu po zmianie na letni w Polsce wynosi 1 godzinę, według czasu zimowego 2 godziny -red.) – apelowała  współprowadząca z Ogólnonarodowego Sojuszu Odrodzenia Rosji.

-Każdy naród powinien wezwać do odpowiedzialności prezydenta i rząd, dlatego że narodom nie dają możliwości wybrania swoich przedstawicieli. Nasz Naród też nie wybrał tych rządzących na Krem u. W wielu krajach u władzy posadowił się faszystowska, ży do wska sekta cha bad. Dlatego proponujemy wam podpisać to wyrażenie woli żądające ustąpienia będącego u władzy systemu. Musimy się zjednoczyć, związać siły tych, którzy doprowadzili kraj do krachu i prowadzą nas na unicestwienie. Żądajcie wydania pocisków żołnierzom! Organizujcie pikiety! Nagrywajcie to wszystko! Nominujcie swoich kandydatów jako przedstawicieli narodowych do Izby Publicznej!  Wesprzyjcie narodowych przedstawicieli „Oczy Narodu” -wzywał współprowadzący to spotkanie, przedstawiciel z OSOR.

  

 1. 17 maja do Moskwy przyjechały przedstawicielki wszystkich 8 Okręgów Federalnych Federacji Rosyjskiej, które w imieniu Narodu Rosyjskiego, jako głos tej jego patriotycznej części, złożyły dokumenty z nazwiskami Przedstawicieli Narodu do Izby Publicznej. Do nich zostały dołączone imienne listy poparcia od Narodu. Biuro podawcze zarejestrowało kandydatów i przyjęło dołączone imienne listy poparcia.  Po dopełnieniu wszystkich formalności dwie z przedstawicielek Ogólnonarodowego Sojuszu Odrodzenia Rosji, wracając z Moskwy do Samary zostały wyniesione przez funkcjonariuszy  policji z autobusu. Podobny los spotkał  nagrywającego kamerą dziennikarza z kanału “Zdemaskowano” . 22 maja w moskiewskim sądzie miejskim odbyła sprawa dziennikarza kanału Zdemaskowano Ilji Piwowarowa, który stanął w obronie właśnie tych kobiet, które zostały, dosłownie, wyniesione przez policjantów  z autobusu którym wracały do swoich domów. Właśnie te dwie kobiety, będące w wieku emerytalnym, złożyły pisma do generalnej prokuratury. Zanim zostały wyniesione z autobusu, zadzwoniły do dziennikarza Ilji Piwowarowa, prosząc go o pomoc. Kiedy tylko dziennikarz przybył na miejsce i zaczął filmować zatrzymanie działaczek Ogólnonarodowego Sojuszu Odrodzenia Rosji  oraz skontaktował się z panią adwokat. Policjanci zażądali od Piwowarowa okazania stosownych dokumentów. Dziennikarz okazał dokumenty ale  odmówił  przekazania ich w ręce kontrolujących i wtedy policjanci i jeszcze kilku cieciów po cywilu, doskoczyło do niego, pobili go i zaczęli wlec po ziemi. Wynikiem tego zajścia było oskarżenie dziennikarza o  zorganizowanie pikiety (pikiety nie było, przedstawicielki OSOR przyjechały do stolicy złożyć dokumenty -red.), o przeciwstawianie się policji i pobicie. 

– To cha bądź ka hucpa przeciwko Narodowi, że o prawych ludzi można tylko nogi wycierać, skomentował Ilja Bałtabajew, dziennikarz kanału “Zdemaskowano”, kolega skazanego przez Moskiewski Sąd Miejski Ilji Piwowarowa. Nasz kolega został aresztowany za profesjonalne działania a raport ze zdarzenia  i zarzuty pisali  pracownicy policji, którzy  w tym zdarzeniu nie brali udziału  -powiedział. Dziennikarz Zdemaskowano Ilja Piwowarow został skazany na 11 dni aresztu. Sędzia nie była zainteresowana aby wysłuchaniem oskarżonego aby wysłuchaniem jego obrończyni. Sędzia nie zapoznała się z dowodem jakim było nagranie zajścia, podobno nigdy tego nie robi. Świadkowie nie zostali nawet dopuszczeni do złożenia zeznań. Wszystko po to aby zakneblować usta społeczeństwu. Tak wygląda dzisiaj pu ti nowska Rosja.

 

 

Dopisek

Krwawy Żukow   

Jeszcze kilka uwag odnośnie Georgija Żukowa. Oprócz tego, że jego rodzina, z powodzeniem i to od wielu pokoleń, prowadził w Moskwie biznes futrzarski, pracownię kuśnierską  i sieć sklepów dla najbogatszej klienteli, to zaledwie jeden z faktów ale jakże ważny. Żukow przed władzą sowiecką ukrył też wiele faktów ze swojego życia, nie przyznał się, że uczył się w Moskwie, że ukończył Szkołę Kadetów, że przysięgał na wierność carowi, że ukrył fakt, że rodzina sfałszowała dokumenty o prawdziwym pochodzeniu, że historia z pochodzeniem jego ojca to też wymysł rodzinny. Żukow całe swoje życie opowiadał, że pochodzi z biednej chłopskiej rodziny, tak biednej, że kiedy zawalił im się dom  bo nie było pieniędzy na remont, to w końcu słomą nakryli dach żeby przeżyć  zimę. Ale to ubóstwo nie przeszkadzało nikomu aby w 1920 roku poślubił córkę , której ojciec był przedstawicielem amerykańskiej korporacji handlowej Senger w Ro sji, oficjalnie zajmującej się handlem produktami żywnościowymi i produkcją maszyn do szycia a nieoficjalnie i przede wszystkim produkcją na potrzeby wojny, w tym pistolety M19, M11, pełne wyposażenie dla wywiadu i wiele innych. To wszystko mieściło się w ramach przygotowań do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tymczasem Żukow piął się po szczeblach kariery i  udowadniał, że on za partią za Narodem Ro syjskim i gotów zabić każdego, kto przeciwko władzy sowieckiej. I tu w latach 1920-1924 trafia się okazja aby udowodnić swoją lojalność wobec partii. Władza wysłała go podczas wojny domowej aby dowodził rozprawie z nieposłusznymi wobec władzy chłopami i ostatkami “białych oficerów, którzy uciekli za Ural. Ta rzeź na chłopach, nie przeszkadza mu dalej utrzymywać wersji o jego chłopskim pochodzeniu a fakt, że w przeszłości był białogwardzistą i przysięgał na wierność carowi też nie przeszkadzał mu w krwawej rozprawie z “białymi”. Szczególnie krwawa rozprawa z chłopami przyniosła mu ogromne zasługi tak, że został  oddelegowany do wyższej szkoły oficerskiej aby dowodzić dywizjonami. I kiedy w latach 1937 -1938 podczas czystki, kiedy wielu wojskowych straciło życie, Żukow pisemnie zapewnił Stalina, po raz kolejny, o swoim chłopskim rodowodzie, że on swoim życiem zaświadcza, że w żadnym spisku przeciwko władzy nie uczestniczył. Stalin nawet na to pismo nie zareagował. Co Stalin wiedział o Żukowie? A wiedział to, że ten zrobi wszystko, unicestwi nawet miliony istnień aby ocalić swoje życie. Ktoś taki był mu potrzebny. A potem była sprowokowana przez Związek Sowiecki wojna z Japonią i celowe wykrwawienie radzieckiego żołnierza i wreszcie marsz na Berlin i jak zawsze Żukow nie szczędził nikogo. Pamiętajmy, że za samo oswobodzenie naszych ziem swoje życie oddało ponad 630 tys. radzieckich żołnierzy. I tak do samego Berlina włącznie, Żukow nie szczędzi życia żołnierzy za plecami których szedł smiersz. Obowiązywała zasada wprowadzona zarządzeniem Stalina 28 lipca 1942 r. „Ani kroku w tył” albo żołnierz był rozstrzelany na miejscu.

Najbardziej charyzmatyczna działaczka Swietłana Łada -Ruś, którą środowiska narodowe uznają jako najlepszą kandydatkę na urząd prezydenta, została uznana przez władze na kremlu  agentem zagranicznym. Tak samo wszystkie organizacje społeczno -polityczne z Ogólnonarodowym Sojuszem Odrodzenia Ro sji zostały wpisane również na listę obcych agentów. I ludzie widzą te absurdy, że działacze rzeczywistej opozycji w Ro sji, nie tej sztucznie wykreowanej z Na walonym na czele, zostają nazwani, przez agentów zachodnich wywiadów urzędujących na kremlu, agentami zachodnich wywiadów.

 

 

 Wojowniczka Lupiany

33 komentarze

 • Jak zrozumiałem przesłanie w odpowiedziach autorki, to znowu Słowianie rosyjscy idą na pierwszy ogień do wynarodowienia, cieszy to że walczą ale w czasie rewolucji także walczyli z czerwoną masonerią pod Wranglem, Judeniczem i Denikinem, niestety przegrali. Tak jak i obecnie i w tamtych czasach my Słowianie byliśmy skłóceni i podzieleni, obecnie mamy podobną sytuację- minimalna świadomość swojej tożsamości i wszechobecna poddańczość za parę srebrników. Niestety historia kołem się toczy, jestem ciekaw czy autorka zebrała tylko tak pesymistyczne informacje, ale nie jest przekonana że historia się powtórzy, czy na podstawie tego jednak wierzy że Rosja znowu tonie? Tym , którzy znają rosyjski proponuje rosyjski kanał Soznanie a szczególnie ostatni tytuł czym się różni Sankt Petersburg, gdzie autorzy prezentują stare budowle Watykanu i Petersburga, bardzo to ciekawe, polecam.
  Pozdrawiam

 • Drogi Czytelniku. Informacje, realnie patrząc, nie napawają optymizmem. W wielu krajach idzie podmiana społeczeństwa. Nasi okupanci od czasu podboju Matki Ziemi kilka razy całkowicie unicestwiali życie. Tym razem będzie inaczej, to jest przesądzone. I ludzie z Ro sji odegrają w tym ogromną rolę. Tak więc w chaosie jest światełko w tunelu a tak naprawdę Światło w Istotach, które są Potomkami Wielki ej Ra sy. Aby pozytywne zdarzenia mogły się zamanifestować na planie fizycznym muszą się one zaistnieć na planie energetycznym i dlatego trzeba zdjąć to całe ustrojstwo, które na nas nałożyli celem zniewolenia. Po całym świecie wszystkie miejsca mocy są poblokowane, piramidy zawalone ziemią. Wszędzie czarne pieczęcie. Dla przykładu Częstochowa, tam była kiedyś świątynia Łady a dzisiaj jest katolicki kościół i cała energia pielgrzymów zbierana jest i przekazywana do Waty kanu na kreowanie wszelkiej maści zła. Tak samo Fatima i wszystkie inne tego typu miejsca, bo ktoś lewituje itd. Tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Gdybyśmy nie byli poblokowani w swoich ciałach, też bez problemu byśmy lewitowali, nie potrzebowalibyśmy telefonów, samochodów, ludzie żyliby w całkowitym zdrowiu setki lat bez big far my. Dla budzących swoją świadomość, jak najbardziej, na początku można polecić kanał “Осознание”-Uświadomienie. Niech ludzie zobaczą, jak nam urządzali co sto lat maski, wi rusy i z powodu fałszywych flag rozniecali wojny. U naszego dużego sąsiada ze wschodu, są ludzie, którzy pracują nad demontażem tego ustrojstwa ale to nie tylko od nich zależy. Potrzebna jest też określona liczba ludzi rozumiejących , kim są? Po co tutaj są teraz, w tym właśnie czasie? Ich działanie dla Światła. Z kolei na kanale Niepokorność jest bardzo ciekawa informacja odnośnie zamysłu budowy i roli mauzo leum le nina na placu czerwony m. Szarym (jedni z okupujących -red) była potrzebna przystań w centrum Moskwy gdzie schodziły się potoki energetyczne. Chcieli wybudować piramidę ale doszli do wniosku, że to zbytnio będzie rzucało się w oczy i ostatecznie wybudowali grobowiec =mauzo leum dla dziadka len ina. Każda warstwa i każda krawędź tej budowli odpowiadają określonej algorytmice w celu zarządzania przepływami radialnymi mieszkańców tego ogromnego kraju. Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku a już 4 lutego ludowy komisarz handlu zagranicznego Krasin zdecydował o postawieniu nad grobem sarkofagu ze szkła i już w Niemczech zamówił specjalne urządzenie do chłodzenia. Wszystkie 3 mauzolea zaprojektował w latach 1924 -1930 Aleksiej Wiktorowicz Szczusiew, nosiciel rep tyli ańskiego genotypu. Ta struktura bryły mauzoleum którą mamy dzisiaj ma idealną formę z punktu widzenia zarządzania społeczeństwem. Ma rezonans pionowy i poziomy a w miejscu w którym leży Lenin, te potoki energetyczne przecinają się. Cała ta konstrukcja mauzoleum zbiera energię ludzką i kieruje ją w dół. Tą energią ludzką razem z krwią zasilane są ciemne informacyjne potoki. W tym miejscu został też umieszczony bardzo silny symbol sierpa i młota i on ma swoje znaczenie. W czasie rewolucji sierpami rąbali dosłownie ludzi i to symbolizuje rzeki krwi. Wszystkie krwawe rytuały zaopatrują re ptyle. Odnotowana jest też tam władza kultu Księżyca, którym zarządzają re ptyle a szarzy są tam w roli ich pomocników. Za pomocą tej konfiguracji podczas pełni Księżyca i zaćmień Słońca a zwłaszcza w tych momentach kiedy te zaćmienia są pierścieniowe następuje ponowna rejestracja matrycy pod nowe warunki i pod nową kontrolę. Każde takie zjawisko na niebie prowadzi do takich procesów. Tym kultem wzmocnili czerwony terror w Związku Sow ieckim, istotą którego była krew i ofiary. Oni bardzo potrzebowali żeby zainicjować nowy bieg wydarzeń, który dostarczyłby im krwi i ofiar i to nie po rewolucji i przewrocie październikowym ale wcześniej po rewolucji burżuazyjnej, w lutym 1917 roku, bo mało im było krwi i cierpienia ludzkiego tym bardziej, że wojna światowa zbliżała się ku końcowi. W tamtym czasie na górze toczyła się walka, ciągle tych samych frakcji, o władzę i wtedy też nikt nie uświadamiał sobie tego globalnego procesu toczącemu się dzięki przelewowi krwi. Tak pracuje kult Księżyca. Pod mauzo leum znajduje się potężna komunikacja, stacja, laboratoria, gigantyczna liczba pięter na różnych poziomach. Do wyższych poziomów mają dostęp służby specjalne, niżej położone są dla nich niedostępne. Tam pracują sza rzy w tym szarzy mający wydłużone ciała. To wszystko jest wzmocnione ogromną liczbą istot o tak zwanych zdolnościach paranormalnych, którzy są na służbie u sza rych, sy riuszan i innych. Cała ta podziemna konfiguracja została wybudowana jeszcze za czasów Piotra I nazwanego Wielkim. Wielki to on był w zasługach w mordowaniu i niszczeniu wszystkiego co było ruskie, tartaryjskie, sławiańskie. To właśnie wtedy Moskwę przepisali tworząc tam centrum zarządzania przepływem informacji. Na najniższej głębokości znajduje się artefakt, to kryształ, który wcześniej był przeźroczysty a stał się czarny od energii rzek przelanej krwi. Mauzoleum jest połączone z:
  I. miejscem gdzie wcześniej stała Wieża Suchariowa (wybudowana w latach 1692 -1695 przez Piotra I – red.), nic nigdzie nie ginie i na którą nikt się nigdy się nie wspinał,
  II. kompleksem piramid na Księżycu,
  III. brytyjską piramidą zarządzania,
  IV. europejską piramidą zarządzania,
  V. północną piramidą w Egipcie. Ona w niektórych źródłach jest nazwany różą, ponieważ u jej podstawy także znajduje się kryształ, który wcześniej był białoróżowy ale z czasem poczerniał,
  VI. piramidami Majów,
  VII. grobowcem Mao Tse-tunga
  VIII. mogiłą Tamerlana,
  Każde społeczne niezadowolenie, wzburzenie, wszystko co by się nie zdarzyło za pośrednictwem tego systemu, tymi potokami, kierowane jest do Mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym w Moskwie, po to aby przebudowywać wewnętrzne sprawy, na przykład transmitowali zdarzenia, który działy się na Ukrainie i które potem działy się na Białorusi i to wszystko tam przyszło, dezinformacja. Brat idzie przeciwko bratu, ludzie z rozpaczy odchodzą od zmysłów i wszędzie są niskie wibracje.
  Wzrostem ludzkiej świadomości należy zdemontować kopułę nałożoną na Ziemię aby docierało do nas spektrum energii słonecznej i tak dale. Ale o tym może innym razem. Sława Rodu. Wojowniczka Światła

  • Sława Siostro Wojowniczko Światła,
   Bardzo mnie zaintrygowała twoja wypowiedź, gdyż przypomniała mi ona o czymś, czego nie rozumiałam kiedyś jako dziecko.
   Proszę Cię jeszcze wytłumacz mi jedną rzecz, mianowicie, jak wzrostem ludzkiej świadomości mamy zdemontować kopułę? Czy ona pod wpływem zwiększających się wybracji zacznie pękać? Czy jak uważają niektórzy firmament spadnie na nas?
   Czy rezonans tzw Schumanna jest w tym wiarygodny ?
   Pozdrawiam
   Zielonooka

   • Odnośnie rezonansu, nazwanego niesłusznie, rezonansem Schumanna, polecam: https://www.youtube.com/watch?v=WczIVaUTx8k
    Świadomość ludzi to jest jeden z czynników ale jakże ważny. On sam nie spowoduje, że kopuła się rozpadnie czy spadnie na nas. Nic nie spadnie nam na głowę. To wszystko może zachodzić właśnie dzięki wzrostowi świadomości a i on jest pobudzany przez Wszechświat i Ziemia nam bardzo pomagają właśnie poprzez wzrost rezonansu, cała natura. Tak samo wybuchy koronarne na Słońcu. Ta kopuła już jest dziurawa w wielu miejscach. To promieniowanie słoneczne, które do nas dociera jest załamane, tylko tyle dociera aby podtrzymywać życie. Kopuła odcina nas od energii Gwiazd. Ten dawny system oparty był na zasadach żywej matematyki, fizyki kwantowej, …których w szkołach celowo nie uczą. Dotyczy to każdej nauki. Tu się nic nie zgadza. Uczą nas tyle w szkole abyśmy nie wyszli poza ramy systemu, abyśmy nie zadawali niewygodnych pytań. Na przykład opierając się na matematyce dziesiątkowej, nie wyjdziemy poza ramy ale są takie umysły, mam na myśli naszego dużego sąsiada na wschodzie, tam są ludzie, którzy zaczynają propagować zabronioną dla nas naukę. W naszym wnętrzu jest algorytm, który pochodzi z dawnych czasów i są algorytmy które są zepsute albo częściowo uszkodzone które nie dają człowiekowi możliwości wyjścia z tego błędnego koła w jakim się znalazł i możliwości wejścia do tych systemów gwiezdnych z których przybył I te algorytmy należy przywrócić. Okazuje się, że sami z własnej niewiedzy i często pod naciskiem samego systemu ale też kościoła, wpadamy w tę pułapkę i tu poddając dziecko obrzędowi chrztu przypieczętowujemy jego przynależność systemowi, bo to się zaczyna dużo wcześniej.
    Dawniej chrzczono ogniem i wodą a teraz tylko wodą. Chrzczenie ogniem i wodą zapewniało człowiekowi harmonię żywiołów w ciele. Przez ich ciała swobodnie przeciekały potoki energetyczne, energia była zbalansowana i z tego względu nie potrzebowali żadnych innych obrzędów. Dawniej w obrzędach uczestniczyli ci, którzy mieli inne geny: hybrydy genetyczne, mutanty których tworzyli i po dziś dzień tworzą w genetycznych laboratoriach i też ci, którym poprzez różne oddziaływania na Ziemię została zmieniona genetyka. Kiedyś nasza Matka Ziemia była dla wszystkich Istot na niej żyjących rajem. Po II potopie wszystko zmieniło się. Odtąd Ziemia została pogrążona przez naszych okupantów w mroczne czasy. Wszystko to stało się za cichą aprobatą Gwiezdnych Ro dów. Mamy teraz zgodnie z kalendarzem sławiańskim 7531r. od podpisania przez Gwiezdne Ro dy Pokoju w Gwiezdnej Świątyni. Od tamtej pory Ziemia coraz bardziej pogrążała się w boleściach i dla Istot na niej żyjących stała się więzieniem nieustannie spływającym krwią. I teraz powoli wychodzimy do góry, jesteśmy cały czas na dole ale proces wychodzenia z czasów mroku rozpoczął się i zostały stworzone warunki aby zapuścić odwrotny proces w celu ponownego ustanowienia balansu energetycznego Ziemi i nie ma już znaczenia, że wcześniej Ziemia uległa przebiegunowaniu. Ta ilość Światła, która teraz spływa na Ziemię, może cofnąć czas, dlatego możliwym jest odrodzenie praw, które były na terytorium Da arii i kiedy równowaga między Niebem a Ziemią zostanie przywrócona wtedy Duch Rasy znowu może objawić się w pełni. Nie ma przyzwolenia na całkowite unicestwienie ludzkości, tym razem już nie.

  • XXY

   Mam bardzo mieszane uczucia co do do treści zawartych w Twoim komentarzu Wojowniczko, przede wszystkim nie pasują mi akcenty new age, które w moim przekonaniu propagujesz. Interesuję się tematem masońskiego new age od kilku lat i moim zdaniem takie aspekty jak uszkodzona kopuła, czy tzw. gwiezdne rody, które oddały ludzkość w niewolę są powtórką z Bławatskiej, którą jak pamiętam opisała Wnuczka jako żydowską hochsztaplerkę. A to, że była żydówką można sprawdzić w internecie i wiele innych niuansów również.
   Wszelkie tego typu historie czerpane wiadomo od kogo mają na celu odwracanie uwagi od tych, którzy rzeczywiście są ojcami wszelkiego zła czyli szatańskiej rasy.
   Rozumiem, że mauzoleum Lenina to wyjątkowo negatywne energie ale dlaczego również i inne budowle ?
   Zdecydowanie nie poświęciłem być może tyle czasu na badanie zjawiska new age co np. inny Wasz czytelnik Voymir, który jak twierdzi ma je przeanalizowane dogłębnie ale jestem świadom korzeni, działania i powodu dla którego new age powstało.
   Mam też przy okazji pytanie do Wnuczki czy teraz i w Wy na stronie będziecie „flirtować” z tym wyjątkowo niebezpiecznym trendem?

   • Drogi xxy, bardzo mi przyjemnie, że ogarniasz temat więc ja Tobie nie mam nic do tłumaczenia jedynie mogę Ci podziękować, że trzymasz rękę na pulsie. Komentarze każdy może pisać jakie chce, bo istnieje wiele punktów widzenia, byleby się nie obrażać wzajemnie. Natomiast zapewniam Cię, że oficjalnie w artykułach nie flirtowaliśmy ani nie będziemy „flirtować” z new age a kon kretnie z masonerią, jak mogłeś o nas tak pomyśleć, jeżeli jak twierdzisz czytasz nas w miarę dokładnie.
    Jesteśmy „starymi wyjadaczami”, więc na żadne świecidełka sciencie fiction nikt nas nie nabierze.
    Przesyłam Ci sławjańskie energie -tak trzymaj, ta wiedza Ci się w przyszłości opłaci!

    Sława Sławjanom
    wnuczka sławjańskiej wiedźmy

   • Drogi Norbercie, wielkie dzięki za link, i jak najbardziej wysyłaj informacje w celu ostrzegania ludzi, bo pomimo niewielu komentujących na stronie jest nas bardzo dużo, tak że czyta naprawdę liczne grono poszukujące prawdy i wiedzy.
    Aczkolwiek my mamy w przepowiedni i artykule sprzed kilku lat o nanocząsteczkach i grafenie, wraz z nazwiskiem pani Profesor, która to tłumaczyła. Nawet tak na „chłopski rozum” znajduje się tłumaczenie o systemie komórkowym itd… Niemniej cenię sobie te Wasze linki, bo nie każdemu chce się szukać w artykułach. Niestety tak jak Zielonooka przypomniała niby nie wiemy”ale jednak już wiemy”, czym są karmione zwierzęta nim staną się pokarmem.
    Zaś bardzo Ci dziękuję o zasygnalizowaniu o znieczuleniach to bardzo ważne! bardzo budująca była Twoja postawa w temacie eliksiru, znam to z autopsji. Przesyłam Ci energie zdrowia i siły.

    Sława Sławjanom
    wnuczka sławjańskiej wiedźmy

    • Dziękuję Wnuczko za otrzymaną od Ciebie energię też Ci przesyłam moc pozytywnej siły. Co do znieczuleń… Ten film, który widziałem był zagraniczny. Zrobił on niemałe poruszenie na polskich forach i pewna osoba, która ma dostęp do znieczuleń u nas w kraju postanowiła to sprawdzić. Przetestowała trzy najczęściej używane przez stomatologów znieczulenia jak również te używane do chirurgii szczękowej silnym magnesem neodymowym. Wynik testu na zubożony grafen i metale ciężkie wyszedł negatywny. Przynajmniej na obecną chwilę.

  • Kochana wojowniczko Światła, z niektórymi punktami Twojego komentarza się zgadzam, z niektórymi absolutnie nie, i nie tylko dlatego, że nie są w zgodzie z STS ale dlatego, że są jasne dowody, że to new age czyli znowu masoneria . A więc wszelkiego rodzaju syriuszanie (a to przecież przecież my Pra-Arjowie byliśmy na Syriuszu i Plejadach nim spaliły je dzieci kajina), kopuły, rządzące kosmiczne reptyle, laboratoria gdzie niby tworzą hybrydy genetyczne to jest tylko zdejmowanie odium z ży-masonerii, aby za tymi pseudo kosmicznymi teoriami ukrywać swoje demoniczne pochodzenie, że to oni dzieci kajina są złem wcielonym od początków istnienia. Bławatska a nawet spangler powiedzieli „dajmy im teorie o sztucznych kosmicznych tworach”, następnie azerskiemu ży=mkowi polecili stworzyć teorię o annunakach i szarakach, itd…
   To wszystko próbowali odsłonić McAfy i Assange, pierwszy już parę lat nie żyje a drugi nie wiadomo, niby w więzieniu za gwałt???
   Nie oznacza to, że nie ma laboratoriów, gdzie dokonują dziwnych doświadczeń, ale to już próbowali bardzo dawno i o tym pisałam, pisałam też o stworzonych przez nich uhańcach i saksonach, a także tzw. pustych pionkach, że oni się tu dobrze „bawią” to prawda ale to nie ma nic wspólnego z kosmosem i bzdurnym ufo.
   Zaś aleksander szcusiew nie był żadnym nosicielem genu reptyli (w tym sensie jak Ty to pojmujesz, czyli tzw. kosmicznym), był natomiast rosyjskim żydem, który projekt gotowych mauzoleów otrzymał od jp.morgana i rotszylda. Jest natomiast rzeczą oczywistą o czym wiedzą ludzie poważnie interesujący się masonerią, że oni mogą przybierać różne postacie czyli Waszych reptyli jak i różnej maści przerażających postaci, to zależy od wysokości stopnia wtajemniczenia, dlatego ja nazywam ich roboczo hybrydami. Pisałam już o tym ale ostatnio tylko przypominam o czym jest już dawno na stronie.
   Nie potrzebują żadnych matryc, wystarczy im stara demoniczna wiedza, której nie zagubili jak my Dzieci Światła zagubiliśmy nasze Światło. Natomiast masz rację co do tego tego, że potrzebują czarnych rytuałów, rytuałów krwi, czyli tego wszystkiego czego potrzebuje Demon, rewolucja w Rosji to było jedno wielkie używanie czarnej magii, nawet wspominał o tym Denikin. Mogą się posiłkować różnymi ośrodkami dowodzenia, ale akurat piramid nie zbudowali.
   Ta wiedza jest od dawien dawna, że istnieją na Ziemi nasze miejsca mocy i ich miejsca mocy, my z naszych nie potrafimy korzystać bo znikły wiedźmy, oni potrafią bo mają swoją wiedzę zachowaną i nas tylko ogłupiają.
   Nic nam nie pomoże aż dopiero podwyższy się rezonans Tesli czyli puls Ziemi, wtedy mózg zwiększy swoje możliwości, ponieważ kontaktu z duszą nie wszyscy będą mogli odzyskać w miarę szybko. Żadnych kopuł nad nami nie ma jest jedynie mentalna i mózgowa, bo jeżeli używamy tylko kilka procent mózgu, to jesteśmy jako ludzkość„kopularnymi” inwalidami. W Rosji bardzo dużo ludzi się budzi i odkrywa interesującą ale często zafałszowaną wiedzę, niestety włażą zazwyczaj na podrzucone tropy przez masonerię, jak na miny.
   Pozdrawiam cieplutko, przesyłam ciepełkie sławjańskie energie.

   Sława Sławjanom
   wnuczka sławjańskiej wiedźmy

   • Bardzo pokrótce powiem, że na bazie 16 lat mojego zbierania wiedzy – i to od razu zaznaczam – z początku także śmieciowej – i własnoręcznego korelowania danych – nauczyłem się dostrzegać co jest zwiedzeniem a co nie – i na tym polegałem aż do czasu aż natrafiłem na Gazetę Słowian – teraz mam zadanie to ułatwione – ^^ Dziękuję Wiedźmia Wnuczko i drogie Laszki – Pani Marzanno i Pani Wilanowska od historii 😉 za nieocenioną pracę nad uczeniem Nas i odkrywaniem tego co jest… Niestety – masoneria o tym wie doskonale – o fakcie, że Ludzie młodzi i nie, którym coś się nie zgadza w rozrachunku – którzy zaczynają szukać prawdziwych przyczyn tego co jest – trafiają – w zasadzie na… przysłowiową “mętną wodę” (a podejrzewam, że jak z “gdy jesteś między wrony…” – jest to powiedzonko ukute przez Plemię “Jedynynane”- “wyprane” (z empatii;/) ;/ )… I czego mamy potem efekty…

    Cóż, powiem jak Siara… “mają rozmach – X<VRVVYXYNY…!" ( 😛 )

 • Witam serdecznie.
  Moim zamiarem nie jest przekonywanie kogokolwiek czy odwodzenie od jego poglądów na ten czy inny temat. Każda dusza przyszła tu, na Ziemię, po swoje doświadczenie. Jeżeli podchodzisz do czegoś, tematu, sprawy…, posłuchaj swojego serca -intuicji, to jest pierwsze 6 sekund a potem włącza się mózg, który zaczyna analizować, wiązać w sposób mniej lub bardziej logiczny fakty, przesłanki, domysły, szuka logiki ale to wszystko dzieje się w oparciu o doświadczenie życiowe i wiedzę. I tu odpowiadam, nie mam żadnego związku ze wspomnianym, negatywnym w swoim działaniu ruchem new age czy będącą na usługach naszych satanistycznych okupantów personą. Jeżeli chodzi o wiedzę, jak cały ten system jest zanurzony w okultyzm, to polecam na yt Wa dima Szje gało wa (Ва дим Ш ега лов). Stwierdzenia, które przytaczam pochodzą najczęściej z różnych letopisów pozostawionych nam przez Przodków Wielkiej Rasy. Te treści są przedstawiane na kanałach: Sora die nije i Wes talia (Cо раде ние и Веста лия). Jest tam taka informacja, że kiedy na Ziemię zaszli reptyle, a było to 15 -16 tys. lat temu, krótko przed drugim wielkim potopem i zaczęli zniewalać Ziemię i jej mieszkańców, to kiedy 7531 lat temu przedstawiciele Gwiezdnych Ro dów zawierali pokój w Gwiezdnej Świątyni, to był to kompromis ponieważ Ziemia była coraz bardziej pogrążana w mrok. Ale przedstawiciele Rodów zachowali, dla nas tu i teraz żyjących, tę linię zdarzeń, która jest w stanie zachować ludzkość dzięki obudzeniu świadomości aby mogła zrzucić okowy zniewolenia. Ciemne siły kilka już razy całkowicie niszczyły cywilizacje ale tym razem będzie inaczej.
  Odnośnie mauzoleum, jest ono połączone z tymi obiektami energetycznie. W tych miejscach i wielu innych zbierana jest od ludzi energia i z niej są kreowane negatywne wydarzenia.
  E-gazeta My Sławianie powstała dlatego, że Babcia , poprosiła swoją Wnuczkę aby ta, kiedy przyjdzie właściwy czas, przekazała jej spuściznę. Nawet imię Wnuczki jest typowo starosławiańskie i współgra w sposób absolutny z powierzoną jej misją. Poza tym gazeta jest cegiełką dołożoną do budzenia się jedności Sławian -Ariów.
  Z kolei u naszego dużego, wschodniego sąsiada, jednym ze źródeł budzenia się Ducha Wiel kiej Ra sy jest spuścizna le top isów Wielkiej Darii, We dyj skie Dzi edzi ctwo Ra sy… i to właśnie prezentują dwa wyżej wymienione kanały. One nie są dla wszystkich. Tylko dla tych, którzy z nimi rezonują.
  Jeżeli rezonujesz z treściami tam przekazywanymi, poczujesz to od razu w sobie i to bardzo, bardzo wyraźnie. Czego Ci życzę. Sława Rodu.

  • @XXY – “Zdecydowanie nie poświęciłem być może tyle czasu na badanie zjawiska new age co np. inny Wasz czytelnik Voymir, który jak twierdzi ma je przeanalizowane dogłębnie ale jestem świadom korzeni, działania i powodu dla którego new age powstało.”

   Przeczytałem wczoraj tutejsze – Wojowniczki Światła (jeszcze brakuje tylko Wojowniczki o Miłość i Sprawiedliwość… – z Księżyca ^^ ) i wszystkich innych “zwerbowanych” Wojowniczek, co ciekawe zdaje się chyba całkiem niedawno ;/ – odniesienia do – że tak się wyrażę prądów myślowych istniejących w kontekście sprawy wyzwolenia Sławian… Wspominałem niegdyś Wiedźmiej Wnuczce o Białczyńskim i koncepcji istnienia Świątyni Światła Świata odciętej od chrześcijaństwa myśli zjednoczenia Sławian. A na pewno bardzo prężnie działającym odłamie Sławian, którego największą skarbnicą Wiedzy RODzimej (rzekomo [?]) są zawarte w Arijskich/Darijskich/Harijskich księgach – Wedach oraz podobnych źródłach wiedzy…

   Cóż, ja odszedłem od tych klimatów, mając na uwadze zawsze, że Nasz wróg jest przebiegły – zaś jego NAJwiększą bronią jest ZWIEDZENIE… – skupiłem się na tym, z czym moje odczuwanie i postrzeganie rezonuje. Pamiętam również, że (jeśli dobrze pamiętam i zrozumiałem – Wiedźmia Wnuczka również dawno temu wspomniała o tym, jeśli dobrze próbuję przytoczyć z pamięci ów fakt – Wedy, zostały w pewien sposób zmanipulowane podobnie jak i badacze Sławiańszczyzny – niestety wielu z nich – jako, że masoneria podesłała im fałszywe tropy – no i nie mówiąc już o działaniu a-GEN-tury, która ma dezinformować… Osobiście znam Sławian też – nadal w przestrzeni nominalnie Sławiańskiej się poruszających, niestety – w oderwaniu od pewnych logicznych wytycznych – zaś jednak – widocznie w działaniach ich – bardzo idących w New Age przekonań…, choć – nie jestem pewien czy mogę im przypisać do końca złe intencje, a jednak – kolokwialnie – moim zdaniem – ich rozumowaniu i postrzeganiu – brakuje rąk i nóg…

   Przychylam się do opinii XXY. Dziękuję również Tobie w tym miejscu za wspomniane wzmianki o również mnie niepokojących wtrętach New Age 😉 Winszuję sprawnego oka i umysłu 😉 Dla mnie obserwującego Słowo i Sławian, wszelkie przejawy Życia wśród Prawych Ludzi tej Ziemi moje doświadczenie zbierane 16 lat już w tej materii blisko {obudziło mnie do rozważań już czas gdy była operacja fałszywej flagi i atak służb USA (światowej masonerii) na Bliźniacze Wieże WTC… w 11 września – robota wewnętrzna CIA i innych podległych piewcom “sztuki k(r)órewskiej” ;/ zgrupowań wywiadowczo terrorystycznych…} mówi mi, że wszelkie JAKIEKOLWIEK wtręty i nazewnictwo typu “gady” czy “reptyle” czy JAKIEKOLWIEK – nie bez powodu zapalają mi i powinny innym – czerwoną lampkę w głowie… Z prostego powodu, pamiętam przysłowie własne masonerii jak się zdaje – które pośród wielu – wtłacza baaardzo chętnie do głów, takie moim zdaniem słowa-klucze mające robić wyłom w myśleniu samodzielnym i rozleniwiać umysł, który docelowo miałby się stać podatny na wiele sugestii Naszych WROGÓW… a brzmi ono: “w mętnej wodzie najlepiej się łowi” – a nie jestem WCALE tego zdania…! Inne “fajne” z powiedzonek to “gdy jesteś między wrony – kracz jak one”… ;/

   W każdym razie nie ekscytowałbym się tak bardzo wypowiedzią “Wojowniczki Światła” jak Zielonooka Siostra- z prostego względu… Ja słyszę nawijanie makaronu na uszy dotyczące wszelkich PIRAMID na dłuuugo przed 2012. I misji Cheops – i jak się okazało, była to na moje JEDNA, WIELKA mistyfikacja… Wszystko co zostało napisane i powiedziane – odłożyłem między bajki – oraz od tamtego czasu wróciłem do Korzeni.

   I mam uczulenie na wspomnienie o “Piramidach”… ;/ I masę – jak się okazało z dekadę później ciekawych przemyśleń…

   Jako, że jest już trochę późno – zamierzam iść teraz spać. Dobrej nocy Wam Kochani życzę! Jutro ustosunkuję się prawdopodobnie obszerniej. 🙂

   Zdraviam wszystkich dobrych Sławian tutey 😀 I na pohybel ICH WROGOM!!!

   SŁAWA!!!

   • Mylisz się co do mnie Voymir. Bardzo łatwo jest oceniać innych (ego).
    Nic mnie w tej odpowiedzi nie ekscytowalo. Zadałam pytania z prostego powodu. Byłam ciekawa, czy dobrze myślę i popłynie nurt NA. I się niestety nie pomyliłam, stąd porzuciłam dalsze komentowanie, gdyż jest ono bez sensu. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie i trzymać się swojego zdania, a ja nie będę nikogo przekonywać ani podkopywać.

    Jako dziecko interesowałam się ściśle zakazaną archeologią i komentarz Wojowniczki uzmysłowił mi jak bardzo większość tego, co studiowałam samodzielnie było zmanipulowane.

    Pozdrawiam Cię ciepło
    Zielonooka

   • Jeśli chcesz ,możesz napisać do mnie na maila. Masz jeszcze chyba mój adres mailowy

    • Witaj Zielonooka Siostro ze Sławian! 🙂

     Mój komentarz nie miał w Ciebie w żadnym razie uderzyć… celowałem bardziej w wypowiedź tej RZEKOMEJ Wojowniczki Światła… Cieszę się, że się pomyliłem, nie cieszę się, że mogłem jednak sprawić Ci ból moimi słowami, cóż zbyt wiele myśli mi naszło po Twoich słowach, widocznie nietrafionych:

     “Sława Siostro Wojowniczko Światła,
     Bardzo mnie zaintrygowała twoja wypowiedź, gdyż przypomniała mi ona o czymś, czego nie rozumiałam kiedyś jako dziecko.
     Proszę Cię jeszcze wytłumacz mi jedną rzecz, mianowicie, jak wzrostem ludzkiej świadomości mamy zdemontować kopułę? Czy ona pod wpływem zwiększających się wybracji zacznie pękać? Czy jak uważają niektórzy firmament spadnie na nas?
     Czy rezonans tzw Schumanna jest w tym wiarygodny ?
     Pozdrawiam
     Zielonooka”

     Chodzi mi o słowa w których wyrażasz zaintrygowanie, ja przestałem się intrygować wypowiedzią tej “Wojowniczki o Miłość i Sprawiedliwość” mniej więcej po paru zdaniach, a moja Sławiańska Dusza zaczęła po psiemu warczeć jak na obcego gdy zacząłem NA NOWO czytać te wszystkie znajome niestety bajędy o kopułach, które widuję co rusz od 11-12 lat… czy ponad. Zawarłaś coś w czym jak widać się niepotrzebnie doszukałem widać niezdrowej fascynacji, a cieszę się, że źle trafiłem, choć mogło to być dla Ciebie przykre. Wybacz mi proszę…

     “Bardzo mnie zaintrygowała twoja wypowiedź, gdyż przypomniała mi ona o czymś, czego nie rozumiałam kiedyś jako dziecko.”

     Ja jak zaznaczam od początku o moim jawnie co-najmniej-niechętnym stosunku do New Age’owskich rewelacji i nowinek z całego przekroju zmanipulowanej Wiedzy Ludzkości, które były przepuszczeniem filozofii Wschodu i Zachodu przez pryzmat skomercjalizowanego i z-a-gen-ty-dowanego przekazu wywodzącego się z nurtu w którym PO OMACKU Ludzie dobrej woli widzący co się wyrabia wpadają w SIDŁA tych, którzy chcą Nas ZGUBIĆ… – sidła właśnie w postaci New Age… Stąd niestety wynikły moje słowa o Twojej rzekomej jak już na szczęście wiemy fascynacji słowami tej postaci, która jest tutaj dla mnie nowa. A niestety widzę, że Wojowniczki Sławian rosną ostatnio jak grzyby po deszczu… ;/ Powinno to co prawda, cieszyć… lecz niestety mnie to niepokoi z pewnego względu. O takiej Lupianie usłyszałem dopiero w życiu w artykule Wiedźmiej Wnuczki o Bogach Sławian, a tutaj proszę – już, już, het, het – jedna już wyskoczyła jak Wojowniczka z konopii – Wojowniczka Lupiany (choć jej przekaz inaczej odczytuję niż ten podany w komentarzu powyżej od Wojowniczki Światła…) i teraz chwilę potem Wojowniczka Światła bez imienia…, której wypowiedzi trącą znienawidzonym przeze mnie New Age…

     A to zaskakujący zwyczaj na dzień dzisiejszy… nie powiem, nie powiem,

     Ja obrałem prostą ścieżkę w wyborze odnośnie tego z czym idę w świat – a chcę iść z tym co ze mną rezonuje, z tym co wewnątrz siebie czuję, z tym co widzę, gdy zasieję tego ziarno wśród Bliskich – jak widzę do nich trafi i kiełkuje, więc i podporządkowywuję wszystkie inne źródła wiedzy – porównaniu do STS. To bardzo ułatwia życie, w pewnym stopniu niesie Nadzieje, którą trzyma na stabilnym poziomie.

     Jestem Voymir – walczący o Mir – o świat, o Pokój… Imię, które sobie nadałem. Dawno temu, i kupę roków minęło od kiedy Wiedźmia Wnuczka się na jego temat wypowiedziała na temat tych moich – osobistych “postrzyżyn”. Bardzo krótko i wedle Sławian – nie biorę sobie wydzwaniastych przydomków walących po oczach, a jednak pozwalających na pewną skrytość, otwarcie jestem tutaj charakterystyczną postacią. Wyrażam to co dziś często jest niewyraża(l)ne, łzy, strach, gniew, bezsilność, bezradność, ale i Odwagę, Honor, GODność i Poświęcenie oraz Miłość – wszystkim im pięciu pragnę zawierzyć Życie, wszystkim zawartym w Dobru oddawać cześć – a zwłaszcza tych cnót wcieleniom i źródłom – w Bogu Ojcu -Stwórcy Trzygłowie, Mariji – Jego towarzyszce, Wiecznej Miłości, w Zbawicielu i Naszym jedynym w swoim Rodzaju Bracie Jezusie, w Wodzu Zastępów Swarożycu, w Bogach Sławian, od Naszego Wielkiego Patrona-Praprzodka, począwszy na Naszych Opiekunach Stróżach i Duszkach Sławian skończywszy. W Starym Testamencie Sławian odkryłem Nadzieję i Ścieżkę. I nimi podążam. Jednak muszę wyrazić pewną podejrzliwość w związku z pojawieniem się tutaj ostatnimi czasy pewnego obcego elementu i co – obserwuję z pewnym niedowierzaniem – otwarcie niepokojących nutach wśród znajomych już postaci… I mam tutaj na myśli otwarcie mówiąc – w Damianie. Którego poglądy były już szeroko komentowane zgodnie.

     Z Tobą Zielonooka Siostro ze Sławian wielokrotnie, zawsze wręcz się wspaniale rozumieliśmy i czuliśmy to samo. Wybacz mi moją pomyłkę i Słowa, które Cię skrzywdziły… Od Tu i Teraz mówię – zanim wypowiem Słowo, które Cię może ukrzywdzić – wyważę każde, i się wstrzymam z jego wypowiedzeniem, nie chcę bowiem byś czuła się jak w momencie czytania tego co powyżej moje było…

     Sława i Chwała mojej Zielonookiej Siostrze ze Sławian!!!
     Prawdziwej Wojowniczce Światła!!!
     Sława i Chwała Jej RODu!
     Sława i Chwała SŁAWIANOM z Ariów!!!!!!

    • PS: Wychodzi również na to w takim razie, że jesteśmy jednomyślni – również i w tym względzie, bardzo Cię przepraszam, bardzo mnie to cieszy również, że w zasadzie doszliśmy znowu do takich samych wniosków 😀

     TRZYMAJMY tak dalej! 🙂

     Trzymaj się ciepło Siostro ze Sławian, chciałbym Tobie również podziękować za wszystkie rady i spostrzeżenia, które do tej pory wypowiedziałaś tutaj. Są bardzo inspirujące i dzięki nim, wiele razy widziałem dalej światełko Nadziei, trzymaj się ciepło Zielonooka Siostro 😀

     • Dziękuję Ci Voymir za tyle miłych słów.
      Możesz być pewien ,że Twoje słowa w żaden sposób mnie nie zraniły.
      Chciałam jedynie byś wiedział, że w wielu kwestiach, tak jak napisałeś jesteśmy jednomyślni. Zainteresowałam się wypowiedzią Wojowniczki tylko dlatego, że jej komentarz przypomniał mi pewną wiedzę, trochę na inny temat niż artykuł, ale było to dla mnie ważne.

      Również ciepło Ciebie pozdrawiam

      Zielonooka

      Sława Sławjanom!

  • Zastanawiałam się czy ktoś zauważy te jak nazwałeś XXY akcenty newage w swoją drogą ciekawym komentarzu Wojowniczki Światła dlatego dzięki Ci, że zwróciłeś na to uwagę. Obserwuję wiele kanałów, także w jęz. ros. i większość tzw „foliarskich” a właśnie one często prezentują ten typ informacji, jednak myślę że Rosjanie też odkrywają powoli co jest podrzucone przez eskimosów.
   Przed kilku laty jak weszłam na Waszą stronę zauważyłam, że Twój przekaz Wnuczko w przeciwieństwie do innych jest spójny i logiczny, prezentując podobne treści ale w zupełnie inny sposób. A ponieważ moi dziadkowie i pradziadkowie przestrzegali mnie, że dożyję czasów gdy starsi i „mondrzejsi” będą się ukrywać pod wszelkimi fantastycznymi istnieniami, by spokojnie wieść swą krecią robotę, to byłam przekonana, że trafiłam we właściwe miejsce, mając szczątkowe ale podobne do Twoich przekazy.
   Jeżeli chodzi o link podany przez Wojowniczkę Światła to dla mnie ogromne rozczarowanie: po pierwsze energia tego głosu odrzucająca a przekonywanie o wypełnianiu woli bożej i o siódmej pieczęci, które to pojęcie pochodzi ze starego testamentu żydowskiego z księgi Henocha i Daniela, czy tym mamy się kierować, żydowskimi prorokami?
   Mam powód do tak osobistej wrogiej new age postawy, ponieważ mojego syna nastolatka tak to wciągnęło, że opuścił dom, ukradł nasze oszczędności i pojechał do Tybetu, wyrzucał nam że jesteśmy jego rodzicami właśnie wolałby być z masońskiej rodziny, bo tam jest prawdziwa mądrość itd. nie będę opowiadać. Aby to zrozumieć sami zaczęliśmy z mężem dużo o tym czytać aby syn poczuł się zrozumiany i okazała się ta ideologia bardzo prosta „oni są wszystkim i wszędzie” i zawsze są to eskimosi.
   Nie cierpię a wręcz nienawidzę fałszerstw i manipulacji masońskich. Na szczęście syn się opamiętał i wrócił do rzeczywistości, dzięki mądrym ludziom, których spotkał na swojej drodze i teraz się wstydzi że zmarnował tyle lat . Niestety działają pod tak wciągającymi i mogącymi podpasować każdemu poszukującemu człowiekowi ideami, że bardzo łatwo się pomylić i wziąć g…o za złoto.
   Ostatni raz komentowałam dwa lata temu pod Swarożycem, ale teraz musiałam znowu zabrać głos.
   Pozdrawiam Ciebie i innych komentujących serdecznie. Chwała Wielkiej Słowiańskiej Rasie, potomkom Ariów.

   • kochana Ledo, dziękuję Ci za zwrócenie uwagi czytelników na niuanse new age bo są rzeczywiście dla wielu trudne do wyłapania, nabierają się ludzie jak muchy na lep. Bardzo nam przykro w związku z tym co przeżyłaś z synem, jak możesz to może napisz jak to się zaczęło bo mi to wygląda jak mind control na nim zastosowane, takiej historii jeszcze nie słyszałam, żeby młody człowiek tak zafascynował się masonerią. Czy to się zaczęło w wieku dojrzewania czy na studiach, oczywiście jeżeli nie jest to dla Ciebie za duża trauma, możesz napisać w komentarzu albo tylko do mnie na mail. Oczywiście pisząc komentarz nie musisz się tłumaczyć, że rzadko piszesz, to nie ma znaczenia, piszesz kiedy czujesz potrzebę. Serdecznie pozdrawiamy całą Twoją Rodzinkę
    Ława Sławjanom
    wnuczka sławjańskiej wiedźmy

    • Mnie to niestety nie dziwi, że “młody człowiek” skoro… TO – TAKIE kwiatki są teraz wpuszczane do krwioobiegu Ludzkości:

     https://store.steampowered.com/app/2368250/The_Cult_Of_Masons/

     Widziałem i mnie zmroziło… cóż, to w sumie było do przewidzenia… mają w końcu media – a to oddziałowywuje na umysły… ;/

     I rozumiem, że akurat na to nie musiał trafić – lecz – jeśli takich lepów się imają i podobnych? To co się dziwić? I nawet – co słyszałem na “Księdze Twarzy” (; / ) są grupy otwarcie agitujące za przyjmowaniem do tych świrów…?

     Ludzie młodzi i nie tylko błądzą przez to i nabywają w zasadzie ŚCIEKOWEJ wiedzy… czyli ŻADNEJ WiEDzy…

  • dzien dobry to fascynujace bo te same rzeczy usłyszałam w filmie o Atlantydzie atlantach i pozostalosciach po nich w filmie kanadyjskiego pisarza i dziennikarza Guillaume Delaage

   https://www.youtube.com/@guillaumedelaage/videos jego kanal on twierdzi ze zlo przyszlo do nas z kosmosu

   oto tlumaczenie opisi jego ksiazki

   Wybór Atlantydy; sekretne pochodzenie obecnego planetarnego zła – Guillaume’a Delaage’a
   Stopniowo budzimy się ze zdumieniem wobec coraz trudniejszej manifestacji erozji tego, co było fundamentem społeczeństw zachodnich i wschodnich: przestępczością, kłamstwami wpisanymi w polityczną prawdę, chciwością finansową, dezintegracją młodzieży i rodziny, samotnością jednostek zagubionych w świat, którego tempo upadku rośnie z roku na rok. Mamy do czynienia z tym, co mylnie nazywamy „złem”. Ale czy ten jest taki nowy? Czy to możliwe, że coraz gęstsza materializacja wielotysiącletniego planu zniszczenia planety, którą elity ostatnich dwóch stuleci z przyjemnością przyspieszyły, przyspieszyła jego ekspresję?
   To Zło jest starożytne. Zaszczepiony na Ziemi w czasach Atlantydy, przybył z kosmosu, aby nas zniszczyć. Przejawiało się to przez tysiąclecia – i intensywniej w ostatnich dwóch stuleciach, poprzez dobrowolny zamiar poddania istot nieodwracalnej i destrukcyjnej niewoli. Taki jest cel, do którego zmierzają ci, którzy mu służą i nazywani są „synami Beliala”. W zakopanych elementach Historii Atlantydów tkwi prawdziwy „plan przetrwania” ludzkości XXI wieku. bo podobnie jak w starożytnej Atlantydzie stajemy przed „wyborem pozdrawiam

   • Kochana Carnac, bardzo dziękuję jak zawsze za link, ludziom przyda się spojrzenie na dany temat z rożnych perspektyw.
    Natomiast jeżeli chodzi o Atlantydę to Delaage tylko w jednym punkcie jest spójny z STSem a mianowicie w tym, że w dziejach Atlantji jest odpowiedź na ratunek dla współczesnego świata. Natomiast reszta to absolutnie jak zawsze podkreślam zaciemnianie i fałszowanie roli synagogi Szatana, stwierdzeniami jakoby zło wzięło się z kosmosu i on uważa, że dopiero w czasie Atlantydy. Nie będę przypominać początków STSu gdzie jasno i wyraźnie jest napisane, że zło demoniczne w postaci dzieci kajina było jest i będzie. Było z nami na rajskich planetach i wtedy gdyśmy zasiedlali Plejady, zresztą ten temat przedstawiałam w pierwszych przekazach STSu.
    Zawsze sprawdzam pochodzenie danego pisarza ale nie mam na to obecnie czasu, aczkolwiek Delaage sam sobie zaprzecza, że niby zło z kosmosu ale podaje Beliala, który jest z testamentu żydowskiego, przyjaźnił się z samym ichnim „królem mądrości”. Belial był konkurentem naczelnego Demona o tron w Imperium Zła, ale przegrał z naczelnym czyli inaczej z „bogiem bez nazwy”, bogiem którego nie wolno czynić wizerunków. Jak dotąd prawie każdy z tzw. badaczy czy pisarzy sf, chce niby coś fantastycznego przekazać a… w rezultacie „wszystkie drogi prowadzą do ży-mu”. Zauważyć można jedno, wszyscy wypowiadający się o zamierzchłych czasach, jeżeli nie są ży-mkami, to niby coś wiedzą, że „w jakimś kościele dzwoni ale nie wiedzą w jakim”. Ani Dobro, ani Zło nie są materialne aby się mogły „wziąć z kosmosu, bo kosmos nawet ten najbardziej nam nieznany, jest też materią. Zatem jedynie niektóre ich efekty działania mogą też mieć odbicie w materii, czyli mogą być fizyczne, materialne. W czym zaś jest ratunek dla świata, napomykam w już w drugiej części o Atlantji. Na Twoje poprzednie komentarze Ci odpisałam, niestety odpowiedzi nie umiejscowiły się dokładnie pod nimi, nie z mojej winy. Ciepełkie sławjańskie pozdrówka

    Sława Sławjanom
    wnuczka sławjańskiej wiedźmy

    • Dziękuję Wiedźmia Wnuczko za odpowiedzi ^^, na tę chwilę pokrótce przeczytałem, jako, że dopiero je przyuważyłem. Odniosę się do nich jak wrócę z miasta. Już teraz cieszy mnie treść zawartych przez Ciebie wniosków – i martwi mnie w takim razie “kunszt” FARBOWANYCH LISÓW jak Cejrowski – lecz w sumie to potwierdza jedynie w takim razie Twoje twierdzenie od początków Gazety Słowian – że Łymianie zawsze będą Łymianami…

     Trzymaj się cieplutko, dziekuję Tobie i Sława Tobie i Chwała Naszym RODom i Bogu-Stwórcy!

     PS: Cieszy mnie również, ze jednak moje osobiste wnioski przed Twoim potwierdzeniem obecnym powyżej KIMŻE jest ten bezimienny… – były słuszne – na podstawie przemyśleń w swoim czasie wpadłem na ten pomysł właśnie SKĄD pochodzi pomysł (niby tylko) muzułmanów (lecz, że jest to wiedza ukryta…?) o nieczynieniu podobizn “Boga”… (Allaha – oraz wzywania go po imieniu – choć w zasadzie można zrozumieć – że NIKT go nawet NIE ZNA – poza masonerią… ;/) [swoją drogą – czy nikt nie domyślił się, że cały czas NIKT nie wymienia jego imienia poza imieniem jego demonicznego figuranta? -YH… itd? – a w zasadzie tytuł? Cóż…, od dawna czułem i sądziłem, że to właśnie jest podstawą tej mistyfikacji odwiecznej…]

     PS2: czy mogłabyś jeszcze wysłać mi uprzejmie maila, o którym niedawno jakiś czas temu wspominałaś, że mi w nim odpowiesz – bo gdzieś przepadł… ;/

 • Ledo, witay, bardzo cieszy mnie Twój wpis, Twoje postrzeganie tych spraw jest spójne z moim, jak wspominałem wcześniej – odbiłem się od New Age ponad dekadę temu. Widzę pełen przekrój fałszu tego nurtu, zwodzącego Ludzi na manowce, mam wiele pytań odnośnie tego co się dzieje, jako, że z czasem wielu Ludzi zaczęło również obserwować pewne sprawy – przyśpieszyła zaś cały proces o dziwo – moim zdaniem plandemia…, ponieważ dnia dzisiejszego widzę, no – przynajmniej z mojego punktu widzenia, z rozmów, które prowadzę z okolicznymi Ludźmi wynika – w tym z moim przyjacielem, dwoma w zasadzie, że bliscy, którzy odeszli z jego życia (podejrzewam, że chodzi o kłopoty zdrowotne wywołane wiecie czym…) zaczął się zastanawiać mianowicie, nad tym co mówiłem mu w trakcie i później – po plandemii. Ludzie z dnia na dzień zaczynają mieć NOPy, zapadnięcia na zdrowiu… zastanawia się On, jakie to Życie jest kruche…

  Czasami zwyczajnie NIENAWIDZĘ mieć racji… jest to moje swoiste przekleństwo, lecz każdego dnia jak widzę komentarz taki jak Twój umacniam się również, w przekonaniu coraz bardziej, że moja ścieżka jest słuszna.

  Cenię sobie Cejrowskiego, Dzikiego Trenera i innych baaardzo kumatych Ludzi 🙂 Nie jest ich co z pozytywnym zaskoczeniem odkryłem – wcale nie jest ich tam znowu mało ^^

  Ostatnio na przykład jednak mnie coś zmartwiło. Otóż, ostatnie ze 3-4 miesiące zrobiłem sobie przerwę, by o 80% mniej aktywnie przeglądać nowinki z sieci dotyczące półgłówkowatych pomysłów masonerii by pozbawić Nas wszystkich szczęścia i Życia – no i MAM…! ;/

  Ostatnio usłyszałem o Rainforest Alliance – które jak się okazuje pod auspicjami Kill Billa, chorego na głowę zj3b@ chcącego “uratować Ludzkość poprzez masową depopulację” przy “odwaleniu dobrej roboty…” ;/

  Wiecie może coś więcej na temat tego Rainforest Alliance, ja się dowiedziałem przez to co usłyszałem, że do tych dziadostw mogą dodawać swoje mRNA… i na dniach otrzymałem po dodaniu 2 + 2, że może być przez to problem wejścia do Warów Sławian… Dlatego przy okazji tutaj o tym piszę… mRNA jak wiemy może ostro namieszać Nam w genetyce – czy “przypadkiem” Wiedźmia Wnuczko też nie byłoby w takim razie “upieczenie dwóch pieczeni przy jednym ogniu” nawet wśród tych, którzy sądzili – jak ja – że odmówienie sztrzepionek i “testów PCR” zażegna zagrożenie ze strony zmieniania genetyki Ludzi… niestety, mam nadzieję, że nie jest dla mnie i moich bliskich za późno… Ostatnio, dopiero za sprawą herbaty Tetley, którą kupiłem i ze zgrozą zobaczyłem ten żabi znak Rainforest Alliance… Niestety, po dowiedzeniu się o tym rychło w czas – wypiliśmy ze 40 torebek przez miesiąc… oczywiście nie wykluczam, że mogłem kupować rzeczy wcześniej, które zawierały w sobie jakieś szczególnie szkodliwe dziadostwa… Boję się, że mogę tej swojej niewiedzy wywołanej chceniem mieć spokoju przez te miesiące gorzko pożałować… oby tylko nie pożałowali jej moi bliscy… Jeśli macie jakieś Kochani Sławianie ważne informacje gdzie taką wiedzę zdobyć – to proszę Was – napiszcie do mnie.

  I jakbyście mogli się wypowiedzieć w temacie Prezydenta Potockiego – czy słyszeliście może już o tym, że planuje zapomogi pienieżne o sporej wartości dla RODzin z dowodami suwerena. Macie na ten temat jakieś informacje? Czy ktoś jest z Was Suwerenem? Wiecie coś na temat tego co się dzieje? Oczywiście zdaję sobie sprawę, z tego, że pieniądz jest tak naprawdę głównym narzędziem zniewolenia przez demona i synagogę szatana…

  PS: Niestety dziś właśnie Pan Wojciech Olszański ma sprawę kolejną w sądzie, jeśli dobrze kojarzę… Trzymajmy za niego kciuki!

  Zdraviam Was Bracia i Siostry! ^^

  • Voymir,
   Jak się nie mylę, znak “żaby “, został wprowadzony od 2007 roku. Także można z tego wnioskować, iż większość ludzi chociaż raz jadła produkt z tym znakiem. Można posunąć dalej nasze dywagacje. Zastanawiałeś się kiedyś, co jest jedzone w MC Donalds? Że obce dna ludzie jedzą już od pokoleń, od dekad, właśnie w tej popularnej “restauracji “? Można też wziąć pod lupę, różnego rodzaju nuggetsy, parówki, ogólnie mięso, nabiał. Czym są karmione zwierząt nim staną się pokarmem? Nawet owoce, czy warzywa ze sklepów wielkopowierzchniowych są podlewane szczątkami zwierząt.
   Na tym lepiej zakończę moją myśl. Jednak, nie sama żaba taka straszna

   Pozdrawiam
   Zielonooka

   • kochana Zielonooka Siostro dzięki Ci za przypomnienie bardzo ważnych spraw, dotyczących trucia społeczeństwa, pisaliśmy o tym parę lat temu ale nigdy dosyć przypominania, dlatego zachęcam ciągle do podawania linków i powtarzania pewnych ważnych informacji choćby kilka razy. Ciepełkie sławjańskie pozdrówka.

    Sława Sławjanom
    wnuczka sławjańskiej wiedźmy

  • Voymirku, witam Cie i może hurtowo Ci odpowiem na niektóre punkty, otóż jak na razie popieramy Pana Potockiego, niemniej ma zablokowane kanały to niewiele słyszymy o nim jeżeli, ktoś ma jakieś konkretne materiały, to niech zaprezentuje, dzięki Ci za te linki. Jednak ze smutkiem stwierdzam, że ludzie są oszołomieni konfederacją. Jest to przykre zarówno w temacie Pana Potockiego jak Pana Wojtka Olszańskiego, tylu ludzi obudził a ile ma wsparcia, prawie nic w ciężkiej sytuacji, niestety nas Sławjan jest oczywiście za mało.
   Natomiast jeżeli chodzi o Artykuł Wojowniczki Lupiany, to pisała go osoba bardzo obeznana jeżeli chodzi o Rosję, a w dodatku osoba nam znana, która bardzo wiele straciła w walce z korupcją, jako dziennikarka odkrywała afery, wiele zrobiła ale niestety odeszła prawie w skarpetkach, nie znam osoby tak nieprzekupnej i uczciwej, więc ten pseudonim jak najbardziej jej się należy.
   Natomiast jeżeli chodzi o wojowniczkę Światła to niestety sporo ciekawych spraw przytoczyła, niestety jednak moim zdaniem dała się zwieść new age w wielu punktach swojego komentarza po prostu tak jak prawie wszyscy, ponieważ masoni mieszają prawdziwą prastarą wiedzę ze swoimi „bajkami” dla goja. Niemniej zaprezentowała jedynie swój pogląd więc nie ma powodu jej obrażać, przecież i tak u nas new age będzie odsiewane.
   Inni czytelnicy również dają się zwodzić, więc nie ma na to rady albo zechcą wysłuchać STS i wiedźm albo nie, u nas nie przymusu, jedynie nikt z nas nie przyzna tym osobom racji.
   Zaś jeżeli chodzi o cejrowskiego to mówię Ci z całą odpowiedzialnością, spotkałam go kilkanaście lat temu, wtedy jeszcze nie wiedziałam za wiele o nim ale facet mi się nie spodobał. Parę lat temu przyznał się jest żydem, zresztą z wielka miłością mówi o swoich wartościach co tez nie przeszkadza mu być katolem jak braunowi, cejrowski żydowski schowman jak braun.
   Jeżeli chodzi o Kwietnia to mnóstwo ciekawych historycznie spraw przybliża, natomiast jego poszukiwania podziemnych tuneli nie mają nic wspólnego z warami.
   Nie wierzy w teorię sławjańskie, zakłamuje Sławjan rosyjskich zresztą sam nie jest Sławjaninem w pełni bo ma też korzenie germańskie, ale skoro o tym nie mówi to my tez nie będziemy mu tego wytykać, byłoby to nie w dobrym tonie. W pierwszych dniach wojny ros- ukr. stanął po stronie ukrów, później chyba wycofał ten filmik, niestety dla mnie to już papierek lakmusowy, że Sławjanina w nim niewiele, ale dla intersujących się historią powierzchowną polecam jego kanał, aczkolwiek nie ma pojęcia , że to wall street rozpętało wojne czy kim z pochodzenia był hitler itd…
   Natomiast o dodawaniu nanocząsteczek do jedzenia pisaliśmy już kilka lat temu, wiesz nie mogę ciągle powtarzać, więc dobrze, że Norbert przesłał link. Na inne Twoje kwestie Voymirku następnym razem. Zamiast herbat pijcie zioła, przecież niektóre są bardzo smaczne, życzę zdrówka, nie wypalaj się i dużo energii. Zdrawjam

   Sława Sławjanom
   Wnuczka sławjańskiej wiedźmy

   • I właśnie “Wojowniczkę Światła” miałem na myśli Wiedźmia Wnuczko w tej wypowiedzi – nie przeczę, że akurat Wojowniczka Lupiany bardziej zasługuje na to miano – i na miano “Wojowniczki Światła” – co chciałem sprostować ukazany mój stosunek – Wojowniczce Lupiany oberwało się w zasadzie “rykoszetem” w moim wywodzie… :/ za co przepraszam niniejszym jeśli dotknąłem w duszę… Zwracam Honor. I chciałbym wyrazić ubolewanie z powodu szykanów i nieszczęść związanych z ujawnianiem Prawdy w temacie tamtejszej masonerii – Sława i Chwała Tobie Siostro – Wojowniczko Lupiany…

    Zaś szumnie samozwańcza “Wojowniczka Światła” podejmie łaskawie rękawice – z jakiej racji ordynarnie prezentuje treści masonerskie tutaj…? JA SIĘ PYTAM… I ślubuję! Otwarcie na łamach tutejszego forum Sławian zwalczać przejawy wszelkiej masońskiej, nakierowanej na zwiedzenie masońskiej HUCPY…!

    SŁAWA I CHWAŁA SŁAWIANOM!

    PS: Swoją Drogą? Czy istnieje jakiś sposób by zmienić zdjęcie przy moich komentarzach tutaj lub/i imię i nazwisko? Dałoby radę podzielić się tym ewentualnym sposobem (byłbym wdzięczny, mam w idei-zamyśle pewną zabawną potencjalnie satyrę z tym związaną ^^ 😉 )

 • Post Scriptum:

  https://odysee.com/@camaeleon:a/Siegel-Frosch-Video:f?r=3NHUwK8XvEBZAt81Vn6PuRW6zKfZMRvx

  https://rumble.com/v2x1a7e-uwaga-na-gady.html

  Jeśli ktoś potrafiłby się odnieść do zamieszczonych przeze mnie informacji w tym filmie i podważyć lub poprzeć ich autentyczność. Zaś jeśli z Was kochani Sławianie również mógł się odnieść do tematyki Warów, do osób, które o tych warach wiedzą – to byłbym bardzo wdzięczny. Zamierzam od tego miesiąca się za to wziąć. Słyszałem od przyjaciela o Dariuszu Kwietniu, że jest obeznany w temacie – lub czy moglibyście mi taką informację przekazać u kogo można szukać podobnej wiedzy – czy moglibyście się nią podzielić ze mną?

  Zdraviam Was kochani! 🙂

 • Czytałem o tych produktach ze znakiem tej żaby i jest to podejrzane. Natomiast widziałem też film o znieczuleniach dentystycznych i od czasu plandemii ponoć dodają do tych znieczuleń grafen i nanotechnologię czyli to co do eliksirów wiecznej młodości. Ja pół roku temu miałem właśnie takie znieczulenie u dentysty. I teraz tak, broniłem się rękami i nogami przed eliksirem, nawet żadnego testu nie dałem sobie zrobić przez co byłem szykanowany i traktowany w pracy jak trędowaty, bo wykonuję zawód gdzie był potworny mobbing z tego powodu, a wziąłem niby niegroźne znieczulenie, które może działać jak eliksir. Super. Szach mat.

Dodaj komentarz